« Najít podobné dokumenty

Město Přerov - Návrh programu 51. schůze Rady města Přerova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přerov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh programu 51. RM_15.07.2024.pdf
RADA MĚSTA PŘEROVA
<br>
V Přerově dne 10.7.2024
<br>
<br> Svolávám
<br> 51.schůzi Rady města Přerova <,>
<br>
<br> která se bude konat dne 15.července 2024 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti
<br> Rady města,nám.T.G.M.1,Přerov
<br>
<br>
<br> PROGRAM:
<br>
1.Zahájení primátor
<br> 2.Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor
<br> 3.Kontrola plnění usnesení,informace z komisí
<br> 3.1 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních
prostředků
<br> primátor
<br> 4.Finanční záležitosti
<br> 4.1 Rozpočtové opatření č.13 primátor
<br> 4.2 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města primátor
<br> 4.3 Poskytování služeb přijímání platebních karet a pronájmu
platebních terminálů
<br> primátor
<br> 5.Rozvojové záležitosti
<br> 6.Příprava a realizace investic,dotace a veřejné zakázky
<br> 6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce smuteční síně na Městském
hřbitově v Přerově“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení
zadávacího řízení
<br> JUDr.Lichnovský
<br> 6.2 Veřejná zakázka „Oprava hřbitovní zdi v Předmostí - 1.etapa“ -
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení <,>
schválení vyzvaných dodavatelů,jmenování členů komise pro
otevírání nabídek,posouzení a hodnocení nabídek
<br> JUDr.Lichnovský
<br> 6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků v Přerově - Objekt SO
103 - ulice U Rybníka“ - schválení zadávacích podmínek a
zahájení výběrového řízení,schválení vyzvaných dodavatelů <,>
jmenování členů komise pro otevírání nabídek,posouzení a
hodnocení nabídek
<br> JUDr.Lichnovský
<br> 6.4 Kompenzace Dluhonice VI.etapa - poskytnutí dotace z
Olomouckého kraje
<br> JUDr.Lichnovský
<br> 6.5 Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje - Mezigenerační zahrada
Městské knihovny v Přerově
<br> JUDr.Lichnovský
<br> 6.6 Smlouva o dílo na zhotovení dokumentace provedení stavby
„Zařízení vzduchotechniky kuchyně – ZŠS Přerov Kratochvílova“ <,>
„Zařízení vzduchotechniky kuchyně – ZŠS Přerov Velká Dlážka“ <,>
„Zařízení vzduchotechniky kuchyně – ZŠS P...

Načteno

edesky.cz/d/10360414

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přerov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz