« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Informace o zahájení ZŘ - Hlubinné geotermální vrty pro Tč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=93e96dae-418f-6e61-01c8-086c80f4c5c6
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 830 korner@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br> Praha: 10.7.2024
Číslo jednací:
Spis.značka:
<br> 090827/2024/KUSK
SZ_087096/2024/KUSK/2
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXX /l.XXX
Značka: OŽP/KM
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Hlubinné geotermální vrty pro Tč“
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona a Středočeský kraj
(jako dotčený územní samosprávní celek) zveřejňují v souladu s § 16 cit.zákona informaci
o oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),záměru
<br> „Hlubinné geotermální vrty pro Tč“
<br> v k.ú.Kosoř <,>
<br> podle § 6 odst.5 zákona a sdělují Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 tohoto zákona.Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne vyvěšení.Datum vyvěšení informace
o oznámení na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách
Středočeského kraje www.stredoceskykraj.cz.Informace o oznámení je rovněž zveřejněna
na úřední desce obce Kosoř <.>
<br> Předmětem záměru je stavba a instalace tepelného čerpadla systému země-voda za účelem vytápění
či chlazení rodinného domu.V rámci stavebního řešení je navrženo 9 geotermálních vrtů
(V-1 až V-9) každý o hloubce 199 m a 2 rezervních vrtů v případě nahrazení některého
z navržených vrtů na pozemku parc.č.30/4 v k.ú.Kosoř ve stejnojmenné obci.Umístění záměru
se nachází ve 2.zóně odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti Český kras <.>
<br> Do oznámení je možné nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství zdejšího úřadu <,>
4.patro,dv.č.4103,v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle
257 280 830 po dobu zveřejnění.Text oznámení je rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2705?lang=cs
<br> Písemná vyjá...

Načteno

edesky.cz/d/10359891


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz