« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Informace o záměru Recyklační linka olejových filtrů, Mníšek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=28a8e063-a6aa-b4a6-8c30-406cbbefcaba
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 539 konrady@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br> Praha: 10.7.2024
Číslo jednací: 092011/2024/KUSK
Spisová značka: SZ_086529/2024/KUSK
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX l.XXX
Značka: OŽP/Kon
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
a oznámení záměru „Recyklační linka olejových filtrů“ v k.ú.Mníšek pod Brdy <.>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Středočeský kraj (jako dotčený
územní samosprávný celek) zveřejňuje v souladu s § 16 zákona informaci o oznámení podle přílohy
č.3 zákona k záměru
<br> „Recyklační linka olejových filtrů“
<br> v k.ú.Mníšek pod Brdy
<br> podle § 6 odst.5 zákona a sdělují Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 zákona.Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne vyvěšení.Datum vyvěšení informace o oznámení na
úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje
www.stredoceskykraj.cz.Informace o oznámení je rovněž zveřejněna na úřední desce obce Mníšek
pod Brdy <.>
<br> Předmětem záměru je navýšení zpracovatelské kapacity stávajícího zařízení k úpravě a využívání
nebezpečných odpadů a instalace nového technologického vybavení.V současné době probíhá úprava
a využívání nebezpečných odpadů na recyklační lince olejových filtrů,která bude i nadále
provozována.Nové technologické vybavení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů bude tvořit
drtič,lis a mycí stoly.Stávající recyklační linka může být v případě nárůstu poptávky doplněna druhou
totožnou linkou.Celková zpracovatelská kapacita zařízení však zůstane zachována.Realizací záměru
dojde ke zvýšení zpracovatelské kapacity zařízení CZS00049 ze stávajících 1 000 t/rok na
10 000 t/rok <.>
<br> Do oznámení je možné nahlížet na ...

Načteno

edesky.cz/d/10359890


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz