« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Smlouva o poskytnutí dotace - 000043/Mičánkoá - dodatek č. 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=c84a6696-287a-4d41-340d-e32654f0bc3d
EVROPSKÁ UNIE —.=_—-_ ___—___ <,>
<br> Evropské strukturálnl & investiční fondy -.v operační program 2m; prostředí Mimsterstvo životmho prostredí
<br> evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: 5-6293ÍŘDP!2022!I
<br> Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě
<br> o poskytnutí dotace dle Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Středočeský kraj se sídlem Zborovská SUI 1,PSČ 150 21,Praha 5 <.>
<br> zastoupený: Mgr.XXXXXXX XXXXXX,náměstek hejtmanky pro oblast financí & dotací
<br> IČ: 70891095 DIČ: (270891095 bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.č.ú.: 9164129830800
<br> (dále jen „Poskytovatel“)
<br> a XXXXX Ma rtlnťek bydlištěm: ŠĚ' _ --E'T ĚĚÉÁJI'IWĚĚŠĚ“ Poděbrady XXXXX
<br> "' ul.-* ' » náš: inf-„=** Říši;
<br>.- :.<.> -i\- wait-11 ___: __ ___" ___Éqg_ m— %nfhegfšř5w„
<br> -|l."l.-|- '-.u liší::- 33:35:53? + ",<.> -T? ÉlňLP54É i-É'l'lJ-Hč -:r.q,',:x'.-s-r: : _.<.> - „.<.>.nm.-.“??-| na.: ::.-“Ě“- we „ :o: o:“ |= '.<.> - ': l.- „131.55 £>_.____š__3_._._i_._._-__ř T-.- -.-'.' ::.<.> “L'- -'.'„___._-:-'É_ rup: 35—13! 31.53.<.> - :“:T-H “a: on"-:"
<br> Registrační číslo žádosti: 000043
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> XXXXX XXXXXXXXX bydhstem*u'r„,-:*'T"»I-ť'II “Šiša-XX.XXX" gf" is:-$? Poděbrady XXXXX
<br> Faq—„gomm- -r » =>;.„š.- :Š'a t lvu.'$ |.15h “*'Čx nmďh-Ěut “fan- “??? Fico:-“J.C-
<br> (dále jen „nový příjemce-“)
<br> EVROPSKÁ UNIE -' -- -—
<br> EWUPBRŠ BUUMUI'ÉÍDÍ & investiční fondy Ministerstvo Životního prostředí Operační program Životní prostředí
<br> uzavírají tento Dodatek č.l k veřejnoprávní smlouvě
<br> o poskytnutí dotace dle Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“
<br> uzavřené dne 24.01.2023
<br> 1.Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku,jehož předmětem je dohoda o změně smluvní strany na straně příjemce dotace.Nový příjemce vstupuje do veškerých práv,právních povinností a závazků,které vyplývají ze Smlouvy ...

Načteno

edesky.cz/d/10359889


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz