« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění OZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=139f828f-1bac-fd1b-268d-ce70719a51c3
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
Moskevská 1523/63,101 00 Praha 10,tel.: +420 797 872 011,ID datové schránky: wjxibvp,https://www.cenia.cz
IČ: 45249130,DIČ: CZ45249130 (není plátcem DPH),Bankovní spojení: ČNB Praha 1,č.ú.: 1837101/0710
<br> Váš dopis č.j./ ze dne Naše č.j.Vyřizuje / kontakt Praha,dne
073844/2024/KUSK
<br> OŽP/ROA / 4.6.2024 CEN/20.7/1535/2024
Ing.Špelinová /
<br> 724 549 971 26.6.2024
<br> Vyjádření k žádosti o změnu integrovaného povolení společnosti
PROAGRO Nymburk a.s.pro zařízení „Drůbežárna Hradišťko“
<br> Dopisem,č.j.1073844/2024/KUSK OŽP/ROA,ze dne 4.6.2024,jste nás požádali o vyjádření
ke změně integrovaného povolení (IP) pro zařízení „Drůbežárna Hradišťko“ společnosti
PROAGRO Nymburk a.s <.>,se sídlem Na Příkopě 238,290 01 Poděbrady.Vyjádření vychází
z posouzení dokumentace zaslané ke změně IP <.>
<br> Ke změně IP bylo zasláno:
 Plná moc k zastupování při řízení o vydání změny IP
 Žádost o změnu IP
 Stručné shrnutí údajů ze žádosti
 Souhlas s odstraněním staveb vydaný Městským úřadem Kolín
 Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování
<br> ovzduší
 Stavební povolení vydané Městským úřadem Kolín
 Odborný posudek podle zákona č.201/2012 Sb <.>
 Havarijní plán
 Provozní řád
 Vyjádření k záměru podle zákona č.100/2001 Sb <.>
<br> Důvodem žádosti o změnu IP je:
 Demolice stávajících objektů chovu nosnic a výstavba 4 nových hal s voliérovým
<br> systémem ustájení
 Navýšení projektované kapacity o 14 008 ks drůbeže
 Aktualizace havarijního plánu a provozního řádu
<br> Místní šetření za účelem ověření souladu aktuálního stavu provozovaného zařízení se závěry
o XXX nebylo provedeno <.>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br>
<br> 2
<br> Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
Moskevská 1523/63,101 00 Praha 10,tel.: +420 797 872 011,ID datové schránky: wjxibvp,https://www.cenia.cz
IČ: 45249130...

Načteno

edesky.cz/d/10359882

Meta

EIA   Stavby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz