« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Ozn. o vyhlášení právního předpisu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ozn. o vyhlášení právního předpisu
:.<.> : * ?".SBÍRKA PRÁVNÍCH páeoezsú
<br> 3:5.<.> ::: MINISTERSTVO VNlTRA lv územníchsamosprávnýchceiků ::::ŠŠŠŠŠ CESKÉ REPUBL'KY VÚ anekterych spravniohuradu.<.>.Ú'ČCÚG '."_Í
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1383282000
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s 5 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Více informací naleznete zde: https://sbirka pp.gov.cz/informace/pro-vkladateIe/chybyáťoznameni-o-vyhlaseni-pravního-pred pisu
<br> Vkladatel: Statutární město Brno (ID DS: a7kbrrn,IČO: 44992785) Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška Číslo právního předpisu: 18/2024
<br> Název právního předpisu: kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.26/2023,o místních poplatcích
<br> Datum vydání právního předpisu: 18.06.2024
<br> Zákonné zmocnění: zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích - š 14 - ze psů
<br> Oblast právní úpravy: místní poplatek ze psů
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích - š 14 - z pobytu
<br> Oblast právní úpravy: místní poplatek z pobytu
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích - š 14 - za užíváníveřejného prostranství Oblast právní úpravy: místní poplatek za užíváníveřejného prostranství
<br> Zákonné zmocnění: zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích - š 14 - ze vstupného Oblast právní úpravy: místní poplatek ze vstupného
<br> Účinnost právního předpisu: 01.08.2024
<br> Právní předpis,kterýje rušen nebo měněn: 26/2023: o místních poplatcích
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 09.07.2024 11:05
<br> Totoje automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
<br> https://sbirka...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz