« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - Oznámení o vyvěšení RO 155 - 189

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyvěšení RO 155 - 189
1 z 1
<br>
1Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
<br> Odbor ekonomický | Oddělení rozpočtu
<br> Pernštýnské nám.1,530 21 Pardubice
<br>
<br>
<br>
Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
e-mail: Monika.Denkova@mmp.cz
č.spisu: SZ_MMP 7739/2024
č.jednací: MmP 87869/2024
<br>
V Pardubicích dne 21.6.2024
<br>
Věc: Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření schvalovaných v Zastupitelstvu města Pardubic dne
27.5.2024
<br>
Dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme,že schválená
rozpočtová opatření (viz níže) jsou zveřejněna na internetových stránkách Statutárního města Pardubic
https://www.pardubice.eu/rozpocet-mesta,v listinné podobě jsou uložena a k nahlédnutí přístupná na
odboru ekonomickém,oddělení rozpočtu,Pernštýnské náměstí 1,Pardubice <.>
<br>
<br> 1.V.změna rozpočtu na r.2024 – rozpočtová opatření 155 – 189 (ZmP)
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXX
ekonomický odbor
Magistrát města Pardubic

Načteno

edesky.cz/d/10128857


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz