« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulicích kpt. Bartoše a Palackého třída v Pardubicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulicích kpt. Bartoše a Palackého třída v Pardubicích
1
<br>
<br> Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy,silničního hospodářství a
<br> speciálního stavebního úřadu
nám.Republiky 12,530 21 Pardubice
<br>
*S00BX02FR4YM*
<br> S00BX02FR4YM
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br> Číslo jednací: MmP 87847/2024
Spisová značka: SZ_MMP 80323/2024
Počet listů: 3
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: ludek.fiedler@mmp.cz
<br> Datum: 21.06.2024
<br>
k vyvěšení:
➢ Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
➢ Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice I,U Divadla 828,530 02 Pardubice <,>
<br> IČ: 00274046
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích,na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen
správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
spočívající
<br>
<br> ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v
Pardubicích
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po
předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje <,>
vydaném pod č.j.KRPE-52988-3/ČJ-2024-170606 dne 13.6.2024
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu k označení provádění
stavebních prací v chodníku v ulicích kpt.Bartoše a Palackého třída v Pardubicích <.>
<br> Žadatel: spol.GASCO s.r.o <.>,Vodárenská 22,53003 Pardubice,IČO 15049035
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> V souvislosti s tímto,je stanoveno užití dopravních značek:
<br> • A15,Z4d...

Načteno

edesky.cz/d/10128855

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz