« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vyrozumění o zastavení odvolacího řízení - SP Peroutkova, Praha 5, humanizace ulice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyrozumění o zastavení řízení - zpětvzetí - Peroutkova, Praha 5, humanizace ulice_el.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/5 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> -/- Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXXX XXX XXX
<br> MHMP 1143245/2024 Počet listů/příloh: 3/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1072386/2024 19.06.2024
<br>
<br>
<br> Vyrozumění o zastavení odvolacího řízení
<br>
Magistrát hlavního města Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,(dále jen „odvolací správní
orgán“) jako příslušný odvolací správní orgán příslušný dle ustanovení § 89 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správního řádu,v platném znění (dále jen „správní řád“),speciální stavební úřad
příslušný dle ustanovení příslušný dle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění platném do 31.12.2023 s odkazem na § 334a
odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon ve znění pozdějších předpisů,a dle § 40 odst.3 písm <.>
d) a odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění platném do 31.12 <.>
2023,a podle ustanovení § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb.o hl.m.Praze,ve znění
pozdějších předpisů,vede řízení o odvolání které podala MUDr.XXXX XXXXXXXX,nar.X.X.XXXX <,>
bytem Jenišovská 1161/6,158 00 Praha 5 (dále jen „odvolatel“) dne 5.4.2024,proti rozhodnutí
Úřadu městské části Praha 5,odboru Stavební úřad sp.zn.MC05/OSU/25696/2023/Ka/Sm.ob7,č.j <.>
MC05 62015/2024,ze dne 14.3.2024,kterým byla na žádost spol.Technická správa komunikací
hl.m.Prahy,a.s <.>,IČO 03447286,Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7,kterou zastupuje Atelier
PROMIKA s.r.o <.>,IČO 26080273,Na Pankráci 1618/30,Nusle,140 00 Praha 4,ve společném řízení
umístěna a povolena stavba označená jako
<br> „Peroutkova,Praha 5,humanizace ulice“ <,>
<br> Odvolání odvolatele ze dne 4.4.2024 bylo spolu se spisem zn.MC05/OSU/25696/2023/Ka/Sm.ob.7
předloženo Úřadem městské části Praha 5,odborem Stavebn...

Načteno

edesky.cz/d/10126890

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz