« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník/právnička v odboru investičním

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_INV_pravnik_2518_VR119-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPOVYA1E*
MHMPXPOVYA1E
<br> Č.j.: MHMP 1149976/2024
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 21.června 2024 v souladu
s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení
pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> právník / právnička
v odboru investičním Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> Sjednaný druh práce: právník / právnička
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 11,struktura platu: základní plat
v 11.PT (25.280 Kč až 37.170 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době
(do výše 18.580 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Pracovní pozice je vhodná také pro absolventa/absolventku <.>
<br>
Stručná náplň práce
<br> • právní poradenství při zadávání veřejných zakázek,zpracování analýz a stanovisek
• příprava a revize smluvní dokumentace v rámci investičního odboru
• koncepční a metodická činnost v oblasti smluvní agendy projektů a postupů v odboru
• příprava podkladů k interním materiálům zásadního významu pro činnosti odboru
• příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva
• činnosti spojené s převody nemovitostí
• zastupování města v právních sporech
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> • fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let; občan České republiky nebo cizí státní občan
s trvalým pobytem v České republice,který ovládá český jazyk; plná svéprávnost;
bezúhonnost2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Požadované vzdělání
<br> • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo právo
a právní věda
<br> Další požadavky
<br> • znalost zákona...

Načteno

edesky.cz/d/10126886

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz