« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - investiční specialista/specialistka v odboru školství, mládeže a sportu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_SML_0232_investicni_specialista_VR122-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPOVUDQS*
MHMPXPOVUDQS
<br> Č.j.: MHMP 1146611/2024
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 20.června 2024 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
<br> investiční specialista/specialistka
v odboru školství,mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> Sjednaný druh práce: investiční specialista/specialistka
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 11,struktura platu: základní plat
v 11.PT (25.280 Kč až 37.170 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
18.580 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • provádění evidence svěřeného majetku v působnosti odboru
• vedení evidence požadavků škol a školských zařízení na opravy a údržbu majetku podle druhu
• inventarizace nemovitého majetku škol a školských zařízení zřizovaných HMP v působnosti
<br> odboru a provádění majetkových změn
• podíl na zpracovávání návrhů smluv při správě majetku
• spolupráce při dohledávání nabývacích titulů
• zajišťování oceňování majetku – spolupráce se soudními znalci,zadávání znaleckých posudků <,>
<br> jejich přebírání a kontrola dodržení jejich zadání
• jednání s ministerstvy,Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) <,>
<br> Pozemkovým fondem (PF ČR),katastrálními úřady (KÚ) a dalšími orgány státní správy
• příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva
• spolupráce při provádění kontroly v ekonomické,hospodářsko-správní,technické nebo v jiné
<br> oblasti vnitřní činnosti organizace
• podíl na metodice a plánování investičních akcí v krátkodobém a dlouhodobé...

Načteno

edesky.cz/d/10113807

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz