« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Ministerský rada - komunikační úředník/komunikační úřednice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMR_164-(1).zip [ZIP, 3MB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo ministerského rady – komunikačního úředníka/komunikační úřednice,odbor publicity a evaluací fondů EU,MMR_164
<br>
<br>
Č.j.: MMR-46917/2024-94
<br> Datum: 20.6.2024
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_164,ministerského rady – komunikačního úředníka/komunikační úřednice,v oddělení komunikace fondů EU,v odboru publicity a evaluací fondů EU,v Ministerstvu pro místní rozvoj,se služebním působištěm v Praze <.>
<br>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
<br> 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci,evropské strukturální,investiční a obdobné fondy
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> · psaní,redigování a korektury textů (tiskové zprávy,copywriting pro digitální i tiskové výstupy);
<br> · přípravu podkladů a tvorbu relevantního obsahu (např.vytváření zadání pro grafiky pro tvorbu letáků,infografik a publikací);
<br> · komunikaci s externími dodavateli (kreativní,digitální i mediální agentury),přípravu podkladů a kooperaci po celou dobu trvání spolupráce (například nativní;
<br> · formáty reklamy,příprava speciálních novinových příloh apod.);
<br> · přípravu,realizaci a vyhodnocování dalších komunikačních a marketingových aktivit oddělení (soutěže,kampaně apod.);
<br>
<br> Spolupráce na:
<br> · přípravě obsahu webu (např.psaní novinek) a naplňování obsahové strategie pro sociální sítě;
<br> · přípravě podkladů a administraci poptávkových řízení;
<br> přípravě podkladů pro vyúčtování projektu,ze kterého financujeme komunikační aktivity;
<br> · odborných konferencích,eventech a soutěžích ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz