« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí v odboru ochrany prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_OCP_VO_posuzovani_vlivu_ŽP_1060_VR116-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
*MHMPXPOVPOXH*
MHMPXPOVPOXH
<br> Č.j.: MHMP 1143273/2024
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 19.června 2024 v souladu s § 7 zákona č.312/2002
Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice
<br>
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br> v odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
ve 12.PT (27.250 Kč až 40.120 Kč podle započitatelné praxe),příplatek za vedení (2.010 Kč až
8.020 Kč),osobní příplatek po zkušební době (do výše 20.060 Kč),mimořádné odměny podle dosažených
pracovních výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • komplexní zajišťování státní správy v přenesené působnosti orgánu kraje na úseku posuzování vlivů
na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
<br> • komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti hl.m.Prahy (obce,statutárního města,kraje)
na úseku vydávání stanovisek dotčeného orgánu státní správy podle zákona č.283/2021 Sb.<,>
stavební zákon,z hlediska životního prostředí
<br> • usměrňování tvorby a ochrany životního prostředí na úrovni hl.m.Prahy
• usměrňování kontrolní činnosti na úseku posuzování vlivů na životní prostředí na celém území hl <.>
<br> m.Prahy
• koordinace dozorové a poradenské činnosti v rámci kompetencí krajského úřadu pro oblast
<br> posuzování vlivů na životní prostředí včetně koordinace výkonu státní správy v regionální úrovni
• provádění finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veře...

Načteno

edesky.cz/d/10103359

Meta

EIA   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz