« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení legislativy, odbor strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek, MMR_428

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMR_428.zip [ZIP, 3MB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení legislativy,odbor strategií,práva a elektronizace veřejných zakázek,MMR_428
<br>
<br>
<br> Č.j.: MMR-46214/2024-94
<br> Datum: 18.června 2024
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_428,vedoucího/vedoucí oddělení legislativy,v odboru strategií,práva a elektronizace veřejných zakázek,v Ministerstvu pro místní rozvoj,se služebním působištěm v Praze <.>
<br>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
<br> 22 – Legislativa a právní činnost
<br> 37 – Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> · řídí,koordinuje a zodpovídá za služební úkoly oddělení legislativy;
<br> · zajišťuje zastupování ministerstva ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
<br> · spolupracuje při tvorbě jednotného metodického prostředí pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,zpracovává výkladová stanoviska k aplikaci zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a metodických pokynů a dalších předpisů Národního orgánu pro koordinaci pro oblast veřejného zadávání;
<br> · poskytuje konzultace a právní podporu k zadávacím řízením na veřejné zakázky zadávané podle ZZVZ;
<br> · zajišťuje kompatibilitu národní a evropské legislativy v oblasti zadávání veřejných zakázek;
<br> · koordinuje a metodicky usměrňuje realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v rámci národních rozvojových dokumentů v oblasti zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU;
<br> · zastupuje ČR v pracovn...

Načteno

edesky.cz/d/10085583

Meta

Nabídka zaměstnání   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz