« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – č. j.: MZP/2024/210/2123, Zahájení zjišťovacího řízení "Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem", Informační systém EIA (www.cenia.cz/EIA - kód záměru OV1278)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zahájení_ZŘ_Rekonstrukce_železničních_mostů_pod_Vyšehradem.pdf
Odbor výkonu státní správy I
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/3
<br> Praha dne 11.června 2024
Č.j.: MZP/2024/210/2123
Sp.zn.: ZN/MZP/2024/210/250
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: Kristyna.Vachova@mzp.cz
<br> rozdělovník
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) –
zahájení zjišťovacího řízení podle § 4 odst.1 písm.b) zákona EIA k záměru zařazenému
v kategorii I
<br> Jako příslušný úřad Vám podle § 6 odst.5 zákona EIA zasíláme odkaz na elektronickou formu
oznámení záměru "Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem" (oznamovatel
Správa železnic,státní organizace,IČO 70994234 se sídlem Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1)
zpracovaného podle přílohy č.3 k zákonu EIA a sdělujeme Vám,že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky (dle rozdělovníku) žádáme ve smyslu § 16 odst.2 zákona
EIA o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení
nahlížet,na úředních deskách a na internetu současně s upozorněním,že každý může zaslat své
písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední
desce dotčeného kraje.Doba zveřejnění je podle § 16 odst.2 zákona EIA nejméně 15 dnů <.>
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst.2 zákona EIA o vyrozumění
(kristyna.vachova@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v
nejkratším možném termínu <.>
<br> Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu
§ 6 odst.6 zákona EIA o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu (MŽP OVSS I <,>
Vršovická 65,100 10 Praha 10) nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění info...

Načteno

edesky.cz/d/10060172


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz