« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Oznámení o zveřejnění - IV. rozpočtová změna pro rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpocet_po_IV._rozpoctove_zmene_2024.pdf
rozpočet 2024 IV.RZ
Upravený
<br> rozpočet po IV.RZ
<br> PŘÍJMY - celkem 351 679,51526 318,22593 351 997,74119
<br> Daňové 269 980,00000 0,00000 269 980,00000
<br> Nedaňové 44 203,81123 165,22593 44 369,03716
<br> Kapitálové 64,62000 0,00000 64,62000
<br> Dotace 37 431,08403 153,00000 37 584,08403
<br> VÝDAJE - celkem 630 785,49005 315,22593 631 100,71598
<br> Běžné 315 850,26537 59,69893 315 909,96430
<br> Kapitálové 314 935,22468 255,52700 315 190,75168
<br> SALDO -279 105,97479 3,00000 -279 102,97479
<br> FINANCOVÁNÍ 279 105,97479 -3,00000 279 102,97479
<br> Zapojení zůstatku z minulých let (příjem) 289 383,97479 289 380,97479
<br> Splátka úvěrů (výdaj) - do r.2025 -10 278,00000 -10 278,00000
<br> Rozpočet města Zábřeh na rok 2024
údaje v tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Závazný
<br> ukazatel
Rozpočet 2024 rozpočet po IV.RZ
<br> druhové
<br> třídění RS
<br> rozpočet - závazný
<br> ukazatel
<br> rozpočet - závazný
<br> ukazatel
<br> 1xxx 269 980,00000 0,00 269 980,00
<br> 2xxx 44 203,81123 165,22593 44 369,03716
<br> ostatní /2xxx 0,00000
<br> PO ORG 3010 - MŠ ČSA - vratka odpisů 3111/2122 225,000 225,00000
<br> ORG 3010 - MŠ ČSA - vratka energií 6402/2122 786,01237 786,01237
<br> ORG 3030 - MŠ Strejcova- vratka odpisů 3111/2122 266,000 266,00000
<br> ORG 3030 - MŠ Strejcova- vratka energií 6402/2122 414,708 414,70800
<br> ORG 3050 - MŠ Zahradní- vratka odpisů 3111/2122 107,000 107,00000
<br> ORG 3050 - MŠ Zahradní- vratka energií 6402/2122 1 172,748 1 172,74800
<br> ORG 3060 - MŠ Severáček- vratka odpisů 3111/2122 124,000 124,00000
<br> ORG 3060 - MŠ Severáček- vratka energií 6402/2122 302,13867 302,13867
<br> ORG 3110 - ZŠ Boženy Němcové- vratka odpisů 3113/2122 1 423,000 1 423,00000
<br> ORG 3110 - ZŠ Boženy Němcové- vratka energií 6402/2122 1 553,31373 1 553,31373
<br> ORG 3120 - ZŠ Školská- vratka odpisů 3113/2122 818,000 818,00000
<br> ORG 3120 - ZŠ Školská- vratka energií 6402/2122 1 117,15759 1 117,15759
<br> ORG 3130 - ZŠ a DDM Krasohled - vratka odpisů 3113...
IV._rozpoctova_zmena_2024.pdf
IV.rozpočtová změna roku 2024
Rozpočet Změna Upr.r <.>
<br> Příjmy (v Kč) 351 679 515,26 318 225,93 351 997 741,19 Rozdíl Př-Vý 0,00
<br> Výdaje (v Kč) 630 785 490,05 315 225,93 631 100 715,98
<br> Saldo (v Kč) -279 105 974,79 3 000,00 -279 102 974,79
<br> Financování (v Kč) 279 105 974,79 -3 000,00 279 102 974,79
<br> Rozpočtová opatření,která schvaluje RM
<br> č.RO ORJ ORG skladba název částka Kč změna (+,-) ORJ ORG skladba název částka Kč
<br> Příjmy:
<br> nedaňové příjmy
<br> 1.165 225,93 »» 3141/2122 ORG 3250 - ŠJ Severovýchod- odvod z fondu investic 165 225,93
<br> dotace
<br> 2.150 000,00 »» /4122 Průtokové dotace EVVO - Olomoucký kraj - pro PO,ÚZ 00510 150 000,00
<br> 3.6330/4131 Převod z HČ 2 000 000,00 -5 000,00 »» 6330/4131 Převod z HČ 1 995 000,00
<br> 4.5 000,00 »» 5110 6330/4132 Přijetí vratky jistoty v hotovosti z pokladny 5 000,00
<br> 5./4121 Přestupky obce 490 000,00 3 000,00 »» /4121 Přestupky obce 493 000,00
<br> 318 225,93
<br> Výdaje:
<br> OI-odd SAS
<br> 6./5xxx Běžné výdaje 1 712 000,00 -100 000,00 »» /5xxx Běžné výdaje 1 612 000,00
<br> OOA
<br> 7./6xxx Kapitálové výdaje 125 000,00 -4 473,00 »» /6xxx Kapitálové výdaje 120 527,00
<br> 8./5xxx Běžné výdaje 2 047 000,00 4 473,00 »» /5xxx Běžné výdaje 2 051 473,00
<br> Školství
<br> 9.30 000,00 »» 3111/5336
ORG 3062 - MŠ Severovýchod - Neinvestiční transfer na akci
<br> "Voda je život"
30 000,00
<br> 10.30 000,00 »» 3111/5336
ORG 3052 - MŠ Zahradní - Neinvestiční transfer na akci
<br> "Paloučkem za broučkem"
30 000,00
<br> 11.30 000,00 »» 3111/5336
ORG 3032 - MŠ Strejcova - Neinvestiční transfer na akci
<br> "Lněná slavnost"
30 000,00
<br> 12.30 000,00 »» 3111/5336
ORG 3012 - MŠ Pohádka - Neinvestiční transfer na akci "Aby
<br> země neplakala"
30 000,00
<br> 13.30 000,00 »» 3113/5336
ORG 3132 - ZŠ a DDM Krasohled - Neinvestiční transfer na
<br> akci "Na stejné zemi,co my,bydlí tu s námi stromy"
30 000,00
<br> 14.3141/5331 ORG 3250 - ŠJ Severovýchod - provoz 531 000,00 165 225,93 »» 3141/5331 ...
211_2024.pdf
MĚSTO ZÁBŘEH
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH,ODBOR FINANČNÍ
Masarykovo náměstí 6,789 01 Zábřeh
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> ČÍSLO JEDN.: MUZB/27273/2024/OF/BB
<br> SPIS.ZN.:
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 22.05.2024
<br> Oznámení o zveřejnění – IV.rozpočtová změna pro rok 2024
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů,oznamujeme,že IV.rozpočtová změna pro rok 2024 je v elektronické podobě
k nahlédnutí na adrese www.zabreh.cz v sekci Hospodaření a finance a složce Rozpočet města
2024.V listinné podobě je dokument k nahlédnutí na Městském úřadu Zábřeh,Odboru finančním <,>
Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh,u správce rozpočtu – kancelář č.143 <.>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
vedoucí odboru
<br> Příloha
<br> IV.rozpočtová změna 2024
Rozpočet po IV.rozpočtové změně 2024
<br>
<br>
<br>
2024-05-22T11:10:11+0200

Načteno

edesky.cz/d/10046009

Meta

Územní plánování   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz