« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Oznámení o zveřejnění - III. rozpočtová změna pro rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

157_2024_2.pdf
Návrh rozpočtu
<br> 2024
III.RZ
<br> Upravený
<br> rozpočet po III.RZ
<br> PŘÍJMY - celkem 351 397,27701 282,23825 351 679,51526
<br> Daňové 269 980,00000 0,00000 269 980,00000
<br> Nedaňové 44 203,81123 0,00000 44 203,81123
<br> Kapitálové 0,00000 64,62000 64,62000
<br> Dotace 37 213,46578 217,61825 37 431,08403
<br> VÝDAJE - celkem 535 470,00145 95 315,48860 630 785,49005
<br> Běžné 314 834,77677 1 015,48860 315 850,26537
<br> Kapitálové 220 635,22468 94 300,00000 314 935,22468
<br> SALDO -184 072,72444 -95 033,25035 -279 105,97479
<br> FINANCOVÁNÍ 184 072,72444 95 033,25035 279 105,97479
<br> Zapojení zůstatku z minulých let (příjem) 194 350,72444 289 383,97479
<br> Splátka úvěrů (výdaj) - do r.2025 -10 278,00000 -10 278,00000
<br> Rozpočet města Zábřeh na rok 2024
údaje v tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Závazný
<br> ukazatel
Návrh rozpočtu 2024 rozpočet po III.RZ
<br> druhové
<br> třídění RS
<br> rozpočet - závazný
<br> ukazatel
<br> rozpočet - závazný
<br> ukazatel
<br> 1xxx 269 980,00000 0,00 269 980,00
<br> 2xxx 44 203,81123 0,00000 44 203,81123
<br> ostatní /2xxx 0,00000
<br> PO ORG 3010 - MŠ ČSA - vratka odpisů 3111/2122 225,000 225,00000
<br> ORG 3010 - MŠ ČSA - vratka energií 6402/2122 786,01237 786,01237
<br> ORG 3030 - MŠ Strejcova- vratka odpisů 3111/2122 266,000 266,00000
<br> ORG 3030 - MŠ Strejcova- vratka energií 6402/2122 414,708 414,70800
<br> ORG 3050 - MŠ Zahradní- vratka odpisů 3111/2122 107,000 107,00000
<br> ORG 3050 - MŠ Zahradní- vratka energií 6402/2122 1 172,748 1 172,74800
<br> ORG 3060 - MŠ Severáček- vratka odpisů 3111/2122 124,000 124,00000
<br> ORG 3060 - MŠ Severáček- vratka energií 6402/2122 302,13867 302,13867
<br> ORG 3110 - ZŠ Boženy Němcové- vratka odpisů 3113/2122 1 423,000 1 423,00000
<br> ORG 3110 - ZŠ Boženy Němcové- vratka energií 6402/2122 1 553,31373 1 553,31373
<br> ORG 3120 - ZŠ Školská- vratka odpisů 3113/2122 818,000 818,00000
<br> ORG 3120 - ZŠ Školská- vratka energií 6402/2122 1 117,15759 1 117,15759
<br> ORG 3130 -...
157_2024_1.pdf
III.rozpočtová změna roku 2024
Rozpočet Změna Upr.r <.>
<br> Příjmy (v Kč) 351 397 277,01 282 238,25 351 679 515,26 Rozdíl Př-Vý 0,00
<br> Výdaje (v Kč) 535 470 001,45 95 315 488,60 630 785 490,05
<br> Saldo (v Kč) -184 072 724,44 -95 033 250,35 -279 105 974,79
<br> Financování (v Kč) 184 072 724,44 95 033 250,35 279 105 974,79
<br> Rozpočtová opatření,která schvaluje ZM
<br> č.RO ORJ ORG skladba název částka Kč změna (+,-) ORJ ORG skladba název částka Kč
<br> Příjmy:
<br> kapitálové příjmy
<br> 1.64 620,00 »» 3xxx Kapitálové příjmy 64 620,00
<br> dotace
<br> 2.208 618,25 »» /4111 Doplatek dotace na volbu prezidenta ČR 208 618,25
<br> 3./4121 Přestupky obce 481 000,00 9 000,00 »» /4121 Přestupky obce 490 000,00
<br> 282 238,25
<br> Výdaje:
<br> OF
<br> 4.6402/5364 ORG 5110 - vratky dotací 712 594,47 1 068 142,11 »» 6402/5364 ORG 5110 - vratky dotací 1 780 736,58
<br> OS-OŽP
<br> 5./5xxx Běžné výdaje 1 300 000,00 0,00 »» /5xxx Běžné výdaje 1 300 000,00
<br> Kult
<br> 6./5xxx ORG 2160 - Dotace - oblast sport 350 000,00 -22 900,00 »» /5xxx Dotace (ORG 2160 - programové) - v oblasti sportu 327 100,00
<br> 7./5xxx ORG 2160 - Dotace - oblast kultura a volnočasové aktivity 400 000,00 -39 800,00 »» /5xxx
Dotace (ORG 2160 - programové) - v oblasti kultury a
<br> volnočasových aktivit (Program)
360 200,00
<br> 8./5xxx Dotace RM 250 000,00 62 700,00 »» /5xxx Dotace RM 312 700,00
<br> 9.1 500 000,00 »» 3231/6359
ORG 3340 - ZUŠ - investiční dotace na projekt "Pořízení
<br> digitálních technologií pro výuku v ZUŠ Zábřeh"
1 500 000,00
<br> 10./6xxx Kapitálové výdaje 3 447 763,00 0,00 »» /6xxx Kapitálové výdaje 3 447 763,00
<br> 11.pomocný řádek výpočtu -135 659,00 »» pomocný řádek výpočtu -135 659,00
<br> 12.135 659,00 »» 3111/6351
ORG 3061 - MŠ Severovýchod - investiční transfer na pořízení
<br> herních prvků
135 659,00
<br> 13.3141/5331 ORG 3250 -ŠJ Severovýchod - transfer na provoz (energie) 1 062 000,00 -531 000,00 »» 3141/5331 ORG 3250 -ŠJ Severovýchod - transfer na provoz...
157_2024.pdf
MĚSTO ZÁBŘEH
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH,ODBOR FINANČNÍ
Masarykovo náměstí 6,789 01 Zábřeh
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> ČÍSLO JEDN.: MUZB/22452/2024/OF/BB
<br> SPIS.ZN.:
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 25.04.2024
<br> Oznámení o zveřejnění – III.rozpočtová změna pro rok 2024
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů,oznamujeme,že III.rozpočtová změna pro rok 2024 je v elektronické podobě
k nahlédnutí na adrese www.zabreh.cz v sekci Hospodaření a finance a složce Rozpočet města
2024.V listinné podobě je dokument k nahlédnutí na Městském úřadu Zábřeh,Odboru finančním <,>
Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh,u správce rozpočtu – kancelář č.143 <.>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
vedoucí odboru
<br> Příloha
<br> III.rozpočtová změna 2024
Rozpočet po III.rozpočtové změně 2024
<br>
<br>
<br>
2024-04-25T08:06:01+0200

Načteno

edesky.cz/d/10046007

Meta

EIA   Rozpočet   Územní plánování   Prodej nemovitosti   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz