« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Schválený rozpočet města Zábřeh na rok 2024 a schválený střednědobý výhled rozpočtu města Zábřeh na roky 2025 a 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

459_2023_1.xlsx
Souhrn
č.j.MUZB/60573/2023/OF/BB
sp.zn.MUZB/60573/2023/1
Střednědobý výhled rozpočtu města Zábřeh na roky 2025 a 2026
údaje v tis.Kč
2025 2026
PŘÍJMY - celkem 334,047.9125 334,047.9125
Daňové 269,980.00 269,980.00
Nedaňové 28,808.31 28,808.31
Kapitálové 0.00 0.00
Dotace 35,259.60 35,259.60
<br> VÝDAJE - celkem 400,356.644 403,984.644
Běžné 301,047.64 305,250.64
Kapitálové 99,309.00 98,734.00
<br> SALDO -66,308.732 -69,936.732
<br> FINANCOVÁNÍ 66,308.732 69,936.732
Zapojení zůstatku z minulých let (příjem) 69,086.73 69,936.73
Splátka úvěrů (výdaj) - do r.2025 -2,778.00 0.00
459_2023.xlsx
Souhrn OF_01A_Návrh rozpočtu 2024 č.j.MUZB/60573/2023/OF/BB sp.zn.MUZB/60573/2023/1 Rozpočet města Zábřeh na rok 2024 údaje v tis.Kč Návrh rozpočtu 2024.RZ Upravený rozpočet po.RZ PŘÍJMY - celkem 334,047.91250 0.00000 334,047.91250 Daňové 269,980.00000 0.00000 269,980.00000 Nedaňové 28,808.31250 0.00000 28,808.31250 Kapitálové 0.00000 0.00000 0.00000 Dotace 35,259.60000 0.00000 35,259.60000 VÝDAJE - celkem 515,086.41868 0.00000 515,086.41868 Běžné 306,112.49500 0.00000 306,112.49500 Kapitálové 208,973.92368 0.00000 208,973.92368 SALDO -181,038.50618 0.00000 -181,038.50618 FINANCOVÁNÍ 181,038.50618 -191,316.50618 -10,278.00000 Zapojení zůstatku z minulých let (příjem) 191,316.50618 0.00000 Splátka úvěrů (výdaj) - do r.2025 -10,278.00000 10,278.00000 V souvislosti s § 5 odst.3 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,jsou součástí zveřejněného návrhu rozpočtu na rok 2024 také následující informace o: a) schváleném rozpočtu 2023 – ten je zveřejněn na www města Zábřeh v sekci Hospodaření a finance a složce Rozpočet města 2023 pod odkazem https://www.zabreh.cz/rozpocet-mesta-2023/ds-1711/archiv=0&p1=1732 b) očekávaném plnění rozpočtu 2023 – informace je zveřejněna na úřední desce města Zábřeh ve formě výkazu FIN 2-12 M k datu zveřejnění návrhu rozpočtu 2024 a k datu poslední účetní závěrky města Zábřeh,tzn.k datu 31.10.2023 příjmy OF_01A_Návrh rozpočtu 2024 č.j.MUZB/60573/2023/OF/BB sp.zn.MUZB/60573/2023/1 PŘÍJMY údaje v tis.Kč Závazný ukazatel Návrh rozpočtu 2024.RZ rozpočet po.RZ druhové třídění RS rozpočet - závazný ukazatel rozpočet - závazný ukazatel Daňové 1xxx 269,980.00000 0.00 269,980.00 Nedaňové 2xxx 28,808.31250 0.00 28,808.31250 ostatní /2xxx 0.00000 PO ORG 3010 - MŠ ČSA - vratka odpisů 3111/2122 0.00000 ORG 3010 - MŠ ČSA - vratka energií 6402/2122 0.00000 ORG 3030 - MŠ Strejcova- vratka odpisů 3111/2122 0.00000 ORG 3030 - MŠ Strejcova- vratka energií 6402/2122 0.00000 ORG 3050 - MŠ Zahradní- vratka odpisů 3111/2122 0.00000 ORG 3050 - M...

Načteno

edesky.cz/d/10046001

Meta

Rozpočet   EIA   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz