« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Oznámení o zveřejnění - VII. rozpočtová změna pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

347_2023_2.xlsx
Rozpočtová změna-2023
<br>
VII.rozpočtová změna roku 2023
Rozpočet Změna Upr.r <.>
Příjmy (v Kč) 326,815,122.15 14,166,881.20 340,982,003.35 Rozdíl Př-Vý 0.00
Výdaje (v Kč) 491,996,513.76 2,025,010.64 494,021,524.40
Saldo (v Kč) -165,181,391.61 12,141,870.56 -153,039,521.05
Financování (v Kč) 165,181,391.61 -12,141,870.56 153,039,521.05
<br> Rozpočtová opatření,která schvaluje ZM
<br> Rozpočet 2023 Upravený rozpočet 2023
č.RO ORJ ORG skladba název částka Kč změna (+,-) ORJ ORG skladba název částka Kč
Příjmy:
daňové příjmy
1./1xxx Daňové příjmy 240,770,000.00 12,821,850.00 »» /1xxx Daňové příjmy 253,591,850.00 ú 231/0190 navýšení daňových příjmů dle plnění
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
nedaňové příjmy
2./2xxx Nedaňové příjmy 21,690,327.19 1,433,268.95 »» /2xxx Nedaňové příjmy 23,123,596.14 ú 231/0110 přijetí kompenzačního příspěvku (1.284.000 Kč) od Ol.kraje na bezplatné ubytování UA uprchlíků,vratka dotace na předf.proj.(151.538 Kč) - nařízený odvod na základě vyúčtování.Oprava účtování vratky dotace Obědy do škol (-2.269,05 Kč) Celkové navýšení nedaňových příjmů o 1.433.268,95 Kč
3.151,538.00 »» 3113/2229 ORG 3152 - ZŠ a MŠ R.Pavlů - vratka neinv.transferu - předf.proj.Zahrada poznaní (z r.2020) 151,538.00 ú 231/0170
4.3113/2229 ORG 3103 - ZŠ Školská - vratka nevyčerpané části dotace - Obědy do škol 1,928.69 -1,928.69 »» 3113/2229 ORG 3103 - ZŠ Školská - vratka nevyčerpané části dotace - Obědy do škol 0.00 ú 231/0100
5.3113/2229 ORG 3104 - ZŠ Školská - vratka nevyčerpané části dotace - Obědy do škol 340.36 -340.36 »» 3113/2229 ORG 3104 - ZŠ Školská - vratka nevyčerpané části dotace - Obědy do škol 0.00
6.pomocný řádek výpočtu -149,268.95 -149,268.95
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
0.00 »»
dotace
7./4121 Přestupky obce 454,000.00 90,000.00 »» /4121 Přestupky obce 544,000.00 ú 231/0100 dotace od obcí za přestupky
8./4122 Průtokové dotace Obědy do škol OP PMP v Ol.Kraji 52,505.26 -6,987.75 »»...
347_2023_1.xlsx
Souhrn
<br> Rozpočet města Zábřeh na rok 2023
údaje v tis.Kč
Návrh rozpočtu 2023 VII.RZ Upravený rozpočet po VII.RZ
PŘÍJMY - celkem 326,815.122 14,166.88120 340,982.00335
Daňové 240,770.00 12,821.85000 253,591.85000
Nedaňové 21,690.33 1,433.26895 23,123.59614
Kapitálové 0.00 0.00000 0.00000
Dotace 64,354.79 -88.23775 64,266.55721
VÝDAJE - celkem 491,996.514 2,025.01064 494,021.52440
Běžné 304,730.89 3,500.77764 308,231.67033
Kapitálové 187,265.62 -1,475.76700 185,789.85407
<br> SALDO -165,181.392 12,141.87056 -153,039.52105
<br> FINANCOVÁNÍ 165,181.392 -12,141.87056 153,039.52105
Zapojení zůstatku z minulých let (příjem) 175,459.39 163,317.52105
Splátka úvěrů (výdaj) - do r.2025 -10,278.00 -10,278.00000
Termínovaný vklad krátkodobý (výdaj) -80,000.00 -80,000.00000
Termínovaný vklad krátkodobý (příjem) 80,000.00 80,000.00000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> příjmy
<br>
PŘÍJMY
údaje v tis.Kč
<br> Závazný ukazatel Návrh rozpočtu 2023 VII.RZ rozpočet po VII.RZ
druhové třídění RS rozpočet - závazný ukazatel rozpočet - závazný ukazatel
Daňové 1xxx 240,770.00 12,821.85 253,591.85
Nedaňové 2xxx 21,690.32719 1,433.26895 23,123.59614
ostatní /2xxx
PO ORG 3010 - MŠ ČSA - vratka odpisů 3111/2122 209.00000 209.00
ORG 3010 - MŠ ČSA - vratka energií 6402/2122 310.77858 310.78
ORG 3030 - MŠ Strejcova- vratka odpisů 3111/2122 234.00000 234.00
ORG 3030 - MŠ Strejcova- vratka energií 6402/2122 95.64800 95.65
ORG 3050 - MŠ Zahradní- vratka odpisů 3111/2122 107.00000 107.00
ORG 3050 - MŠ Zahradní- vratka energií 6402/2122 347.48708 347.49
ORG 3060 - MŠ Severáček- vratka odpisů 3111/2122 90.00000 90.00
ORG 3060 - MŠ Severáček- vratka energií 6402/2122 40.66659 40.67
ORG 3062 - MŠ Severáček - vratka části transferu 3111/2229 229.13689 229.14
ORG 3005 - MŠ Severáček - vratka nevyčerpané části dotace - Obědy do škol 3111/2229 35.43850 35.44
ORG 3006 - MŠ Severáček - vratka nevyčerpané části dotace - Obědy do škol 3111/2229 6.25385 6.25
ORG 3003 - MŠ Pohádka - vratka nevyčerpané části dotace...
347_2023.pdf
MĚSTO ZÁBŘEH
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH,ODBOR FINANČNÍ
Masarykovo náměstí 6,789 01 Zábřeh
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> ČÍSLO JEDN.: MUZB/50466/2023/OF/BB
<br> SPIS.ZN.:
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 21.09.2023
<br> Oznámení o zveřejnění – VII.rozpočtová změna pro rok 2023
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném
znění,oznamujeme,že VII.rozpočtová změna pro rok 2023 je v elektronické podobě k nahlédnutí
na adrese www.zabreh.cz v sekci Hospodaření a finance a složce Rozpočet města 2023.V listinné
podobě je dokument k nahlédnutí na Městském úřadu Zábřeh,Odboru finančním,Masarykovo
nám.510/6,789 01 Zábřeh,u správce rozpočtu – kancelář č.145 <.>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
vedoucí odboru
<br> Příloha
<br> VII.rozpočtová změna 2023
Rozpočet po VII.rozpočtové změně 2023
<br>
2023-09-21T08:35:03+0200
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXfXXXXbacXbXXXeXdfbfaXXcXccXXXXXXdXdfX

Načteno

edesky.cz/d/10045998

Meta

Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz