« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_c_5_Dotace_2022.pdf
1 <.>
Divadlo Václav,z.s.- neinvestiční dotace na celoroční údržbu a
<br> provoz KD Václavov
350 000,00 Kč
<br> 2 <.>
Plavecký klub Zábřeh,z.s.- neinvestiční dotace na celoroční
<br> činnost - pronájem sportoviště
60 000,00 Kč
<br> 3 <.>
Český rybářský svaz,z.s.- neinvestiční dotace na pořízení
<br> uniforem a záznam.zařízení pro rybářskou stráž
120 000,00 Kč
<br> 4 <.>
Sportovní klub SULKO Zábřeh,z.s.- neinvestiční dotace na
<br> celoroční činnost
630 000,00 Kč
<br> 5.Lezci Zábřeh,z.s.- neinvestiční dotace na celoroční činnost 9 300,00 Kč
<br> 6 <.>
Divadlo Václav,z.s.- neinvestiční dotace na akci Václavovský
<br> kulturní podzim 2022
22 100,00 Kč
<br> 7 <.>
Na Talíři,z.s.- neinvestiční dotace na akci BURGER A PROSECCO
<br> NA ULICI
9 900,00 Kč
<br> 8 <.>
Na Talíři,z.s.- neinvestiční dotace na akci Jídlo na ulici - 6 <.>
<br> zábřežský food festival
24 800,00 Kč
<br> 9 <.>
Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Zábřeh - neinvestiční dotace na
<br> celoroční činnost
180 000,00 Kč
<br> 10 <.>
XXXX XXXXXXXXX - neinvestiční dotace na celor.činnost - atletická
<br> příprava Ivy Gieselové
9 500,00 Kč
<br> 11 <.>
Leteckomodelářský klub Zábřeh p.s.- neinvestiční dotace na
<br> celoroční činnost
6 100,00 Kč
<br> 12 <.>
Smíšený pěvecký sbor Carmen,z.s.- neinvestiční dotace na
<br> celoroční činnost
12 200,00 Kč
<br> 13 <.>
Spolek rodičů při ZUŠ Zábřeh - neinvestiční dotace na akci XII <.>
<br> Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh
27 700,00 Kč
<br> 14.Slavice,z.s.- neinvestiční dotace na celoroční činnost 10 200,00 Kč
<br> Grantová politika - ORG 2160
<br> Poskytnuté dotace z rozpočtu města Zábřeh v roce 2022
<br> Částka (v Kč)Název organizace
<br>
<br> 15.Dream - Zářeh z.s.- neinvestiční dotace na celoroční činnost 10 000,00 Kč
<br> 16 <.>
XXXXXX XXXXXXX - neinvestiční dotace na akci Mikulášské
<br> odpoledne
16 400,00 Kč
<br> 17 <.>
Madalen z.s.- neinvestiční dotace na akci 26.ročník benefičního
<br> koncetu VZPOMÍNKA
12 400,00 Kč
<br> 18.Boženka,z.s.- neinvestiční dotace na akci Zá...
Priloha_c_4_Rozvaha.pdf
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 13.02.2023 14:37:23
<br> Název účetní jednotky: Město Zábřeh
<br> Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6
<br> 789 01 Zábřeh
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy
<br> IČO : 00303640
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXX XXXXXXXX,eva.slezkova@muzabreh.cz,XXXXXXXXX
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 1 589 659 805,42 1 700 295 201,03 584 294 279,08 2 284 589 480,11 A CELKEM
<br> 1 161 047 741,09 A.1 222 068 607,47 569 096 694,57 1 791 165 302,04 Stálá aktiva
<br> 8 822 585,04 I.8 943 473,62 27 290 986,42 36 234 460,04 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 6 602 086,04 2.6 901 474,62 17 040 006,00 23 941 480,62013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.7 124 088,42 7 124 088,42018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 2 220 499,00 6.2 041 999,00 3 126 892,00 5 168 891,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 849 485 277,27 II.912 662 049,79 541 805 708,15 1 454 467 757,94 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 131 814 487,34 1.131 897 023,18 131 897 023,18031 Pozemky
<br> 10 245 874,93 2.10 299 859,93 10 299 859,93032 Kulturní předměty
<br> 616 546 650,88 3.645 063 844,63 473 494 740,20 1 118 558 584,83021 Stavby
<br> 23 023 957,72 4.22 951 313,67 38 638 430,05 61 589 743,72022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.29 672 537,90 29 672 537,90028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhod...
Priloha_c_3_Plneni_rozpoctu_2022.pdf
Plnění rozpočtu dle položek
<br> za období 1 až 12/2022
<br> Město Zábřeh - IČO: 00303640
<br> Příjmy
TextSpPo OdPa Sch.rozp.v tis.Kč Plnění %Čerpání v KčRozp.po z.v tis.Kč
<br> 1111 0000 35 000,00 113,87 35 000,00 39 854 482,45
<br> 1111 Př.z d.z příjmů FO plac.plátci 35 000,00 113,87 35 000,00 39 854 482,45
<br> 1112 0000 1 500,00 229,89 1 500,00 3 448 412,74
<br> 1112 Př.z d.z příjmů FO plac.poplat 1 500,00 229,89 1 500,00 3 448 412,74
<br> 1113 0000 5 500,00 139,37 5 500,00 7 665 556,29
<br> 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 5 500,00 139,37 5 500,00 7 665 556,29
<br> 111 Příjem z daní z příjmů FO 42 000,00 121,35 42 000,00 50 968 451,48
<br> 1121 0000 42 000,00 138,00 42 000,00 57 960 146,29
<br> 1121 Příjem z daně z příjmů PO 42 000,00 138,00 42 000,00 57 960 146,29
<br> 1122 0000 3 500,00 107,71 3 500,00 3 769 770,00
<br> 1122 Př.z d.z příjmů práv.osob-obce 3 500,00 107,71 3 500,00 3 769 770,00
<br> 112 Příjem z daní z příjmů PO 45 500,00 135,67 45 500,00 61 729 916,29
<br> 11 Daně z příjmů,zisku a kap.výn.87 500,00 87 500,00 128,80 112 698 367,77
<br> 1211 0000 115 000,00 114,49 115 000,00 131 668 329,53
<br> 1211 Příjem z DPH 115 000,00 114,49 115 000,00 131 668 329,53
<br> 121 Př.ze všeob.d.ze zb.a sl.v tuz 115 000,00 114,49 115 000,00 131 668 329,53
<br> 1332 0000 10,00 0,00 10,00 0,00
<br> 1332 Př.z popl.za znečišťování ovzd 10,00 0,00 10,00 0,00
<br> 1334 0000 50,00 1 663,46 50,00 831 732,30
<br> 1334 Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.50,00 1 663,46 50,00 831 732,30
<br> 1335 0000 50,00 34,78 50,00 17 388,40
<br> 1335 Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák 50,00 34,78 50,00 17 388,40
<br> 133 Př.z popl.a odvodů-živ.prostř.110,00 771,93 110,00 849 120,70
<br> 1341 0000 400,00 101,78 400,00 407 126,42
<br> 1341 Příjem z poplatku ze psů 400,00 101,78 400,00 407 126,42
<br> 1342 0000 100,00 115,67 100,00 115 668,00
<br> 1342 Příjem z poplatku z pobytu 100,00 115,67 100,00 115 668,00
<br> 1343 0000 150,00 253,76 150,00 380 646,00
<br> 1343 Př.z popl.-užívání veř.pros...
Priloha_c_2_FIN.pdf
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k 31.12.2022
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 003036402022 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Zábřeh
<br> Masarykovo náměstí 510/6
<br> 789 01 Zábřeh
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Př.z d.z příjmů FO plac.plátci 35 000 000,00 35 000 000,00 39 854 482,45 113,9 113,90000 1111
<br> Př.z d.z příjmů FO plac.poplat 1 500 000,00 1 500 000,00 3 448 412,74 229,9 229,90000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 5 500 000,00 5 500 000,00 7 665 556,29 139,4 139,40000 1113
<br> Příjem z daně z příjmů PO 42 000 000,00 42 000 000,00 57 960 146,29 138,0 138,00000 1121
<br> Př.z d.z příjmů práv.osob-obce 3 500 000,00 3 500 000,00 3 769 770,00 107,7 107,70000 1122
<br> Příjem z DPH 115 000 000,00 115 000 000,00 131 668 329,53 114,5 114,50000 1211
<br> Př.z popl.za znečišťování ovzd 10 000,00 10 000,000000 1332
<br> Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.50 000,00 50 000,00 831 732,30 ***** *****0000 1334
<br> Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák 50 000,00 50 000,00 17 388,40 34,8 34,80000 1335
<br> Příjem z poplatku ze psů 400 000,00 400 000,00 407 126,42 101,8 101,80000 1341
<br> Příjem z poplatku z pobytu 100 000,00 100 000,00 115 668,00 115,7 115,70000 1342
<br> Př.z popl.-užívání veř.prostr.150 000,00 150 000,00 380 646,00 253,8 253,80000 1343
<br> Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.6 800 000,00 6 800 000,00 8 190 412,94 120,4 120,40000 1345
<br> Př.ze zrušených místních popl.130 000,00 130 000,000000 1349
<br> Příjem za zkoušky-řidič.opráv.420 000,00 420 000,00 414 100,00 98,6 98,60000 1353
<br> Příjem úhrad za dob.nerost <.>,po 90 000,00 90 000,00 82 601,64 91,8 91,80000 1356
<br> Příjem ze správních poplatků 5 600 000,00 5 600 000,00 5 066 860,00 90,5 90,50000 1361
<br> Př.z daně z haz.her výj.d.d.th 1 40...
Priloha_c_1_Zprava_o_prezkoumani_za_rok_2022.pdf
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/4027/2022/OK/7331 Počet listů: 21
Č.j.: KÚOK 2388/2023 Počet stran: 21
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2022
<br> IČ 00303640
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 5.12.2022 - 8.12.2022 a na základě
výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 3.4.2023 - 6.4.2023 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání města Zábřeh za rok 2022 dne 18.11.2022.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 6.4.2023 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Zábřeh
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2022 - 31.12.2022
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 3.4.2023 - 6.4.2023 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
kontrolor:
kontrolor:
<br>
Bc.XXXXX XXXXXXXXX
Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci města: RNDr.Mgr.XXXXXXXXX XXXX,Ph.D.- starosta
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX - vedoucí finančního
odboru
Ing.XXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání...
210_2023.pdf
MĚSTO ZÁBŘEH
<br>
<br>
1
<br>
<br> č.j.MUZB/24196/2023/OF/BB
sp.zn.MUZB/24196/2023/1
<br>
<br> Závěrečný účet města Zábřeh
za rok 2022
<br>
Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2022 je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.V souladu
s ustanovením § 42 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),město požádalo o přezkoumání
hospodaření města za rok 2022 Krajský úřad Olomouckého kraje.Součástí závěrečného účtu je
přiložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2022,která
konstatuje,že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky (viz příloha č.1) <.>
<br> Obsah závěrečného účtu za rok 2022
<br>
1 Hospodaření města v roce 2022.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
2 Skutečné plnění rozpočtu města k 31.12.2022.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 12
3 Výdaje na projektové úkoly.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 13
4 Investiční výdaje – mimo projektové úkoly.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 15
5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.<.>.17
6 Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2022.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.20
7 Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2022.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/10045995

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz