« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí - společné povolení (U+S): Obytný soubor Medkova - novostavba bytového domu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0552 24 005082 1 (1)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 415
<br>
VITP11VD_198260
<br> Odbor výstavby,Vidimova 1325,Praha 4,Telefon: 267 902 111
<br>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Sp.značka: OV/24/005082/Št
<br> Čj.: MCP11/24/035831/OV/Št Praha,11.06.2024
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: stepanekk@praha11.cz
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 11,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do
<br> 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb.<,>
stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb <.>
<br> hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,ve společném územním
<br> a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94j - § 94p a § 118 odst.2 stavebního
<br> zákona žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením a změnu územního rozhodnutí (dále jen
„společné rozhodnutí“),kterou dne 22.01.2024 podala a dne 12.03.2024 pod č.j.MCP11/24/017132
<br> a dne 16.04.2024 pod č.j.MCP11/24/025578 doplnila společnost
<br> KEY CITY Chodov s.r.o <.>,IČO 17836522,Hanusova 496/6,140 00,Praha 4-Michle <,>
<br> kterou zastupuje FES XXXXX s.r.o <.>,IČO XXXXXXXX,Londýnská 608/52,120 00,Praha 2-Vinohrady
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení podle § 118 odst.2 stavebního zákona a ust.§ 94j -
<br> § 94p stavebního zákona ve spojení s ust.§ 94 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb.<,>
<br> o podrobnější úpravě územního rozhodován...

Načteno

edesky.cz/d/10042901

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz