« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Podání-Žádost o povolení zvl. užívání komunikace ul. Jitřní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlaska_Jitrni_Proznak_DIR10.pdf
SILNICE GROUP a.s.<,>
Na Florenci 2116/15,P-1
<br> IČ: 622 42 105
<br> Zast.PROZNAK Praha s.r.o <.>
Pikovická 244
<br> 147 00,Praha 4
IČ: 256 811 68
<br> Č.j.: P4/265512/24/OD/OSIS - DIR 10/24 V Praze: 12.06.2024
Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích v Praze 4
<br> Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru
služby dopravní policie,č.j.: KRPA-182016-1/ČJ-2024-0000DŽ,ze dne 03.06.2024
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulici Nad Údolím <,>
V Hodkovičkách,Jitřní,dále Klánova,Vavřenova,Na Výspě,Korandova,Havlovického <,>
V mokřinách,Nad hájem,Mezi stráněmi,a to rozdělenou do Etapy 3.a Etapy 4.Jedná se o osazení
svislého dopravního značení dle schválené situace z důvodu opravy komunikace,zařízení staveniště <,>
a provedení uzavírky komunikace <.>
<br> Umístěné dopravní značení: IP22; A15; B24+E13; Z4; B24a+E13; B28+E13; B1+E13;
IP10a+B1+E3a; IP10b; IS11c; B24b; C2f; B2; B24a; B28+E13+E8b; IP4b; IJ4c; IJ4a; IP10b;
B1+E13+Z2; B24b
<br> Termín:
<br> 3.Etapa - 01.07.2024 – 30.07.2024
<br> 4.Etapa - 01.08.2024 – 30.08.2024
<br> 3.Etapa - 31.08.2024 – 04.10.2024
<br> O d ů v o d n ěn í
<br> Odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě návrhu
žadatele,z důvodu opravy komunikace,zařízení staveniště v prostoru pozemní komunikace ve výše
uvedených lokalitách.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření
obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městsk...
DIO_Jitrni_4._etapa_1_.pdf
MIMO
<br> VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> B1
E13,<,> MIMO
<br> VOZIDEL
<br> STAVBY”
<br> Z2
<br> MI
MO
<br> VO
ZID
<br> EL
ST
<br> AV
BY
<br> B
1
<br> E
13
<br>,<,> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
E
<br> L
S
<br> TA
V
<br> B
Y
<br> ”
Z
<br> 2
<br> 25
0
<br> m
<br> IP10b
<br> IP1
0b
<br> IP
10
<br> a
<br> B
1 E
<br> 3a
<,>,2
<br> 50
m
<br> ”
<br> IP
10
<br> a
<br> IP10b
<br> 100
m
<br> IP10
a
<br> B1
E3a
<br>,<,> 20
0m”
<br> IP
10
<br> b
<br> IP10b
<br> P
ra
<br> h
a
4
<br> -
u
<br> l <.>
J
<br> it
řn
<br> í
-
<br> o
p
<br> ra
v
a
k
<br> o
m
<br> u
n
<br> ik
a
ce
<br> 2
4
/0
<br> 5
/2
<br> 0
2
4
<br> Ja
ku
<br> b
H
<br> ů
rk
<br> a
<br> V
Y
P
R
A
C
O
V
A
L
:
<br> R
E
G
IO
<br> N
:
<br> O
B
V
O
D
:
<br> O
B
JE
<br> D
N
A
T
E
L
<br> D
IO
<br> :
D
A
T
U
M
:
<br> S
T
U
P
E
Ň
:
<br> Z
A
K
Á
Z
K
A
Č
<.> :
<br> A
K
C
E
:
<br> O
B
JE
<br> K
T
:
<br> P
ra
<br> h
a
<br> D
o
p
ra
<br> vn
í
zn
<br> a
č
e
n
í
a
o
<br> p
a
tř
<br> e
n
í
<br> D
IR
<br> M
ila
<br> n
B
<br> ro
ž
<br> P
R
<br> O
Z
<br> N
A
<br> K
<br> P
<br> r
a
h
<br> a
s
<.> r
<br>.o
<.>
<br> d
o
p
<br> ra
v
n
<br> í
o
p
<br> a
tř
<br> en
í
<br> P
ik
<br> o
v
ic
<br> k
á
<br> 2
4
4
/1
<br> 7
<,>
P
<br> ra
h
<br> a
4
<,>
1
4
7
<br> 0
0
<br> te
l
<br> +
f
<br> a
x
<br> :
2
<br> 4
4
4
<br> 6
6
<br> 4
4
4
<br> w
w
<br> w
<.> p
<br> ro
zn
<br> a
k
<br>.c
z
<br> e-
m
<br> a
il
<br> :
p
<br> ro
je
<br> k
t@
<br> p
ro
<br> zn
a
k
<br>.c
z
<br> p
ro
<br> je
k
<br> ce
:
<br> h
u
<br> rk
a
@
<br> p
ro
<br> zn
a
k
<br>.c
z
<br> 23
02
<br> 38
<br> D
IO
<br> 4 <.>
et
<br> ap
a
<br> IN
V
E
S
T
O
R
:
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
G
<br> R
O
<br> U
P
<br> a <.>
s <.>
<br>,N
a
<br> Fl
or
<br> en
ci
<br> 2
11
<br> 6/
15
<br>,1
10
<br> 0
0
<br> P
ra
<br> ha
1
<br> Č
Á
S
T
:
<br> T
S
<br> K
h
<br> l.m
<.> P
<br> ra
hy
<br> a
<.> s
<br>.<,>
Ř
<br> ás
no
<br> vk
a
<br> 77
0/
<br> 8 <,>
1
<br> 10
0
<br> 0
P
<br> ra
ha
<br> 1
<br> S
C
H
V
Á
L
IL
:
<br> datum B28E13,<,> DATUM”
<br> datum
B28E13,<,> DATUM”
<br> E8b
<br> datum
B28E13,<,> DATUM”
<br> E...
DIO_Jitrni_4._etapa_2_.pdf
MIMO
<br> VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> B
1E13,<,> M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
”
<br> Z
2
<br> 100 m IP
10a
<br> B
1E3a,<,> 100m
<br> ”
<br> IP10b
<br> IP10b
<br> PO
ZO
<br> R
<br> ULICE
V HODKOVIČKÁCH
<br> NEPRŮJEZDNÁ
<br> IP
22,<,> P
<br> O
Z
<br> O
R
<br> U
LIC
<br> E
V
<br> H
O
<br> D
K
<br> O
V
<br> IČ
K
<br> Á
C
<br> H
N
<br> E
P
<br> R
Ů
<br> JE
Z
<br> D
N
<br> Á
”
<br> 550 m
<br> IP
10a
<br> B
1
<br> E
3a,<,> 650m
<br> ”IP10b
<br> A15
<br> da
tu
<br> m
<br> MI
MO
<br> VO
ZID
<br> EL
ST
<br> AV
BY
<br> B
2
8
<br> E
1
3
<,> <,>
<,> M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
”
<br> E
1
3
<,> <,>
D
<br> A
T
<br> U
M
<br> ”
<br> da
tu
<br> m
<br> MIM
O
<br> VO
ZID
<br> EL
STA
<br> VB
Y
<br> B2
8
<br> E1
3 <,>
<br>,<,> M
IM
<br> O
<br> VO
ZI
<br> D
EL
<br> ST
AV
<br> BY
”
<br> E1
3 <,>
<br>,D
AT
<br> U
M
<br> ”
<br> E8
c
<br> MIMO
VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> B1
E13,<,> M
<br> IM
O
<br> VO
ZIDEL
<br> STAVBY”
<br> Z2
<br> MI
MO
<br> VO
ZID
<br> EL
ST
<br> AV
BY
<br> B
1
<br> E
13
<br>,<,> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
E
<br> L
S
<br> TA
V
<br> B
Y
<br> ”
Z
<br> 2
<br> A
15
<br> datum
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBY
<br> B
2
<br> 8
E
<br> 1
3
<br>,<,>,M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
E
<br> L
S
<br> TA
V
<br> B
Y
<br> ”
E
<br> 1
3
<br>,<,> D
A
<br> T
U
<br> M
”
<br> datum
<br> MIMO
VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> B28
E13,<,>,M
<br> IM
O
<br> VO
ZID
<br> EL
<br> STAVBY”
<br> E13,<,> D
ATU
<br> M
”
<br> da
tu
<br> m
<br> MI
MO
<br> VO
ZID
<br> EL
ST
<br> AV
BY
<br> B
28
<br> E
13
<br>,<,> <,>
M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
”
<br> E
13
<br>,<,> D
A
<br> T
U
<br> M
”
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBY
<br> B24b
E13,<,> MIMO
VOZIDEL
STAVBY”
<br> MI
MO
<br> VO
ZID
<br> EL
<br> ST
AV
<br> BY
<br> B
24
<br> a
<br> E
13
<br>,<,> M
IM
<br> O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
”
<br> 200 m
<br> IP10a
B1
<br> E3a,<,> 200m
”
<br> IP10b
<br> PO
ZO
<br> R U
LIC
<br> E
<br> V H
OD
<br> KO
VIČ
<br> K...

Načteno

edesky.cz/d/10040111

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz