« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Citroën RZ: 3T62526

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VYZVA_-_2024-05-16T082540.731_Redigovano.pdf
FO-RD06-04 / verze 01 / 13.05.2021 Strana 1 z 2
<br> Správa služeb
hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pan/paní <.>
XXXX XXXXX
Nar.: XXXX
Horní náměstí XXX/XX
746 01 Opava
<br>
<br>
<br> Č.j.ID Vyřizuje / telefon Datum
SSHMP 12775/2024 16420 Junek/ 222 027 534 15.05.2024
<br>
<br>
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
(§ 19d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“))
<br>
Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka
č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace
hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení § 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární
značky Citroën,dle lustrace RZ: 3T62526,VIN: VF7LCKFUC74526921,odstaveného na veřejně
přístupné pozemní komunikaci Praha 4,Nad lesním divadlem 1115/14
v rozporu s ustanovením § 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců
nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno
na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické
prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční
kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod <,>
pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br>
Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude
odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno
vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele <.>
<br>
Přemístění vozidla na jinou veřejně přístupnou pozemní komunikaci ve vlastnictví hl.m.Prahy se
nepovažuje za odstranění vozidla z pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 19d odst.1 zákona ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz