« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Opatření Újezdního úřadu Libavá číslo 7/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde
ÚJEZDNÍ ÚŘAD LIBAVÁ
Náměstí 2,Město Libavá,PSČ 783 07,datová schránka: gibb3m2
<br>
<br>
OPATŘENÍ
Újezdního úřadu Libavá číslo 7/2024
<br> ze dne 10.června 2024
kterým se stanoví bezpečnostní omezení vstupu do vojenského újezdu Libavá <.>
<br>
<br>
Újezdní úřad Libavá,je věcně a místně příslušný správní úřad dle § 33,odst.1,písm.a) a
písm.c),zákona číslo 222/1999 Sb <.>,o zajišťování obrany České republiky,ve znění pozdějších
předpisů vydává toto opatření k ochraně zdraví,života a majetku v době mimořádného výcviku <.>
<br>
<br> článek 1
Vyhlášení období zákazu vstupu
<br>
Z důvodu mimořádného výcviku dne 27.července 2024 (sobota) od 06:00 do 13:00 hodin a
<br> podle článku 7,odstavce 3,písmeno c),Opatření k režimovým a bezpečnostním opatřením 1/2023 <,>
ze dne 13.12.2022,vyhlašuje Újezdní úřad Libavá zákaz vstupu na území vojenského újezdu
Libavá.Průjezd režimovými komunikacemi RK-1 (Mrsklesy – Město Libavá) a RK-2 (Velká Střelná
– Zelený Kříž) je povolen <.>
<br> Zákaz vstupu se týká všech ploch,včetně dočasně zpřístupněných prostorů s omezením v okrajových
částech území újezdu:
• A.Přáslavice a Daskabát;
• B.Velký Újezd;
• C.Potštát;
• D.Podlesí a Staré Oldřůvky;
• E.Město Libavá;
• Cykloturistická trasa Kozlov – pramen Odry a zpět <.>
<br> Za porušení tohoto opatření bude odebráno povolení ke vstupu a bude posuzován jako neoprávněný
vstup do vojenského újezdu Libavá <.>
<br>
<br> článek 2
Účinnost
<br>
Tato opatření nabývají platnosti vyvěšením na úřední desce.Nabytí účinnosti opatření je dnem
27.června 2024 <.>
<br>
Čj.: MO 471542/2024-1484 (SpMO 2598/2024-1484)
<br>
Město Libavá 10.června 2024 přednosta
<br> podplukovník Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
podepsáno elektronicky
<br>
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/10030573

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz