« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smrk za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smrk za rok 2023
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br>
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 55982/2024 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Smrk
<br> se sídlem Smrk 30,675 01 Vladislav,IČO: 00378623
za rok 2023
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 5.května 2024 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.června 2024 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních
a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 12.června 2024 <.>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obec Smrk
<br> Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
<br>
Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Vejskalová
pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br>
Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXXX,DiS.-
místostarosta
<br> Věra Jetelová,DiS.- účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Smrk nebyly zjištěny chyby a ...

Načteno

edesky.cz/d/10021825

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz