« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání - ÚD*: Novostavba bytového domu Pod Stárkou a souvise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20-076893.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/076893/20/OST/BAVA V Praze dne 12.6.2024
<br> Č.J.: P4/286667/24/OST/MAVE
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.Veronika Malatová
<br> tel.: 261 192 228,fax: 261 192 531
<br>
<br>
<br>
<br> Vyrozumění o podaném odvolání
<br>
Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do
<br> 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ust.§ 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební
<br> zákon,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") na základě žádosti,kterou dne 13.2.2020
<br> podalo
<br>
<br> SICOM stavební družstvo Michle,IČO 26761939,K Újezdu č.p.278,Praha 4-Šeberov,149 00
<br> Praha 415,které zastupuje architekti ADIKON,s.r.o <.>,IČO 27592596,Plavecká č.p.403/8,Praha 2-
<br> Nové Město,128 00 Praha 28 <,>
<br>
<br> vydal dne 25.4.2024 rozhodnutí pod spis.zn.: P4/076893/20/OST/BAVA,č.j.:
<br> P4/168092/24/OST/BAVA,kterým zamítl žádost o vydání společného povolení na stavbu nazvanou
<br>
<br> „Novostavba bytového domu Pod Stárkou a související technická infrastruktura“
<br> Praha,ul.Pod Stárkou
<br> na pozemku parc.č.2885/2,2886/1,2886/2,2886/3,3213/1 v katastrálním
<br> území Michle,v Praze 4 <.>
<br>
<br> Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno účastníkem řízení v zákonné lhůtě odvolání.Tímto se v souladu s §
<br> 144 odst.5 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád uvědomují účastníci o podaném odvolání.S obsahem
<br> podaného odvolání se účastníci řízení mohou seznámit ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto
<br> vyrozumění u zdejšího stavebního úřadu,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4,5.patro,kancelář č <.>
<br> 529.V této lhůtě mohou zároveň účastníci řízení uplatnit s...

Načteno

edesky.cz/d/10020531

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz