« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Pozvánka 11. ZMČ Praha 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PROGRAM_s_pozvankou.pdf
<.> $MÉ' V Praze 12.června 2024 ni.-A.<.> ira
<br> SVOLÁVÁM
<br> 11.zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 <,>
<br> na středu 19.června 2024 v 15:00 hod <.>
<br> do zasedacího sálu č.301 na radnici Táborská č.p.500,Praha 4
<br> _p 24% Á v <.>,*r' ' g.Ondrej Kubln,MBA v.r <.>
<br> 1 starosta MČ Praha 4
<br> Materiály na 11.zasedání ZMČ Praha 4 máte již připraveny ke stažení v autorizované oblasti pro zastupitele M'C Praha \,4 a předsedové klubů v papírové podobě k vyzvednutí ve svých schránkách na Uřadě MC Praha 4
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 12.jednání ze dne 12.6.2024 číslo 12R-394/2024
<br> návrhu programu 11.zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 19.6.2024
<br> Rada městské části Praha 4
<br> s o h v al u j e návrh programu 11.zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 19.6.2024 dle přílohy
<br> usnesení
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXXX,MBA,starosta MČ Praha X
<br> Strana 1 (celkem 2) usnesení č.12R-394/2024
<br> P ř í lo h a k usnesení Rady městské části Praha 4 č.12R-394/2024,ze dne 12.6.2024
<br> N á v r h programu 11.zasedáníZastupitelstva městské části Praha 4 dne 19.6.2024 od 15:00 hod.v sále 301
<br> Z a h á j e n í 1.Slib zastupitele pana Vladimíra Hroudy <.>
<br> 2.Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 11.zasedání Zastupitelstva MC Praha 4 a k volbě členů výboru <.>
<br> Michková 3.Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4 <.>
<br> starosta 4.Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření — závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2023 <.>
<br> Michalcová 5.Návrh ke sloučení Mateřské školy Matěchova,Praha 4,Halasova 1069 a Mateřské školy,Praha 4,Fillova ll <.>
<br> Vácha 6.Majetkové dispozice:
<br> &) k prodeji pozemků p.č.st.36 s budovou čp.13 (stavba ubytovacího zařízení) s movitým vybavením,p.č.st.88 s budovou bez čp/če (stavba technického vybavení),p.č.355/1,355/2,355/3,357,360/6 a p.č.602,vše katastr...

Načteno

edesky.cz/d/10020530

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz