« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - MěÚ Klimkovice, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta Kulturního a informačního střediska Klimkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení KIS_referent.pdf
Město Klimkovice
Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Město Klimkovice přijme pracovníka/pracovnici na pozici
<br>
referent Kulturního a informačního střediska Klimkovice
<br>
<br>
Charakteristika požadované práce:
• podávání informací turistům a návštěvníkům
• zajišťování propagačních materiálů o městě a regionu
• prodej upomínkových předmětů a vedení základního skladového účetnictví
• obsluha pokladny
• elektronická propagace města a kulturních akcí na turistických portálech apod <.>
• hlášení v městském rozhlase
• realizace Klimkovic jako turistického centra
• pořizování foto a video dokumentace a jejich digitální zpracování
• pomocná činnost při realizaci kulturních akcí,tvorba a výlep plakátů,fyzická pomoc při
<br> realizaci akcí apod <.>,prodej vstupenek na kulturní akce
• zveřejňování akcí na turistických portálech,sociálních sítí,webu města atd <.>
• Místní agenda 21
• zabezpečování další činnosti v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím
<br> Kulturního a informačního střediska
<br> Místo výkonu práce: město Klimkovice
<br> Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br> Jiné požadavky: znalost práce na PC (MS Word,MS Excel,Power point),ovládání grafického
programu pro tvorbu plakátů a drobné grafické práce,zvládnutá gramatika českého jazyka <,>
angličtina na hovorové úrovni,komunikativnost,přizpůsobivost,řidičský průkaz sk.B,nekuřácké
pracoviště
<br> Požadované doklady:
a) přihláška k výběrovému řízení <,>
b) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností <,>
c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
d) výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce <.>
<br> Přihláška musí obsahovat: název výběrového řízení,jméno,příjmení,titul,datum a místo
narození,státní příslušnost,adresu trvalého pobytu,kontaktní adresu,pokud je odlišná od
adresy trvalého pobytu,číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k ...

Načteno

edesky.cz/d/10019540

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz