« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Nádražní v Bystřici pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24ZAK0573-SWIETELSKY-REKONSTRUKCE ULICE NADRAZNI BYSTRICE POD HOSTYNEM
PRECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
NÁZEV OBJEKTU:
<br> NÁZEV ZAKÁZKY:
<br> NÁZEV VÝKRESU:
SITUACE
<br> REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ <,>
BYSTRICE POD HOSTÝNEM
<br> DATUM:
<br> FORMÁT:
<br> STUPEN:ˇ
<br> C.ZAKÁZKY:ˇ
C.VÝKRESU:ˇ
<br> 01
<br> 05/2024
<br> 3xA4
<br> TP
<br> 24ZAK073
<br> KRESLIL: Bc.XXX XXXXX
<br> OBJEDNATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o <.>
<br> LEGENDA:
<br> STÁVAJÍCÍ DOPR.ZN <.>
<br> DOCASNÉ DOPR.ZN.ˇ
<br> ˇ
<br> S7
A15
<br> S7
A15
<br> UZAVRENÝ ÚSEK - CÁSTECNÁ UZAVÍRKAˇ
<br> ˇ
<br> ˇ ˇ
<br> MÍSTO STAVBY
<br> MÍSTO STAVBY
<br> m
in
<br>.2
<,> 7
<br> 5
m
<br> max.50 m
<br> P8
<br> Z 2
<br> B30
<br> S7
A1
<br> 5
<br>
B2
0a
<br> 30
<br> S7
A15
<br>
<br> B20a
30
<br> P7
<br> Z 2
<br> B30
<br> chodník
<br> chodník
<br> III/43728 ul.Nádražní
<br> B26
<br> B2
6
<br> E13
UZAVŘEN
<br> PRAC.MÍSTA
CHODNÍK V MÍSTĚ
<br> OSAZENO V MÍSTE POSLEDNÍ KRIŽOVATKY
Z OBOU SMERŮ
<br> OSAZENO V PRÍPADE PODÉLNÉHO
STÁNÍ VOZIDEL
<br> B2
8
<br> B2
8
<br> ˇ
<br> B28B28
<br> ˇ
ˇ
<br>
Listy a pohledy
Model
SDZ přechodné_ROAD_NADRAZNI
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR DOPRAVY A PAMÁTKOVÉ PÉČE,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 418/2024 AlVa8
Čj.: MUBPH 13293/2024
Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 11.06.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČ 480 35 599,sídlem Pražská tř.495/58,370 04 České
Budějovice,zastoupená spol.ROAD-MARK s.r.o <.>,IČ 190 93 969,sídlem Korunní
2569/108,101 00 Praha 10 - Vinohrady
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor dopravy a památkové péče,jako příslušný
silniční správní úřad podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“),příslušný orgán státní správy ve
věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici
II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro
provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci,na základě návrhu žadatele podaného dne 31.05.2024 spol.SWIETELSKY
stavební s.r.o <.>,IČ 480 35 599,sídlem Pražská tř.495/58,370 04 České Budějovice <,>
zastoupená na základě plné moci ze dne 13.05.2024 spol.ROAD-MARK s.r.o <.>,IČ 190
93 969,sídlem Korunní 2569/108,101 00 Praha 10 - Vinohrady,po projednání s dotčeným
orgánem,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje <,>
územní odbor Kroměříž,Dopravní inspektorát Kroměříž a jeho písemném stanovisku
vydaném dne 22.05.2024 pod čj.: KRPZ-57116-2/ČJ-2024-150806
<...

Načteno

edesky.cz/d/10016506

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz