« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: veřejně přístupná účelová komunikace NN 3167/při místní komunikaci I. třídy Novopetrovická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: veřejně přístupná účelová komunikace NN 3167/při místní komunikaci I. třídy Novopetrovická
sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756 pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355 e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz http://www.praha15.cz - 1 - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P15 39939/2023 ČJ.: ÚMČ P15 30081/2024/OD/MHa VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DS: Mgr.Hanzelková 281 003 604 monika.hanzelkova@praha15.cz nkybvp5 DATUM: 10.06.2024 Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích),a § 124 odst.6 zákona o provozu na pozemních komunikacích ve spojení s obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),tímto oznamuje návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v doplnění stávajícího svislého dopravního značení B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) + E 13 (Dodatková tabulka) s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBLUHY“ o nové svislé dopravní značení E 13 (Dodatková tabulka) s textem „VJEZD DO AREÁLU MLÝN NA DOBRÉ VODĚ POVOLEN“ na veřejně přístupné účelové komunikaci NN 3167/při místní komunikaci I.třídy Novopetrovická,k.ú.Petrovice,Praha 10 dle přiložené situace dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy,vydávaným ve spojitosti s akcí „Změna užívání,stavební úpravy a dodatečné povolení stavby bývalého Mlýna na Dobré vodě“ a nutnosti umožnit návštěvn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz