« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hostivařská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hostivařská
sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
<br> e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
- 1 -
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P15 38155/2022
<br> ČJ.: ÚMČ P15 30233/2024/OD/JPr
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> DS:
<br> E-MAIL:
<br> DATUM:
<br> Mgr.Procházková
<br> 281 003 602
<br> nkybvp5
<br> jana.prochazkova@praha15.cz
<br> 11.06.2024
<br>
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
<br> komunikacích“),a § 124 odst.6 zákona o provozu na pozemních komunikacích ve spojení s obecně
<br> závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění
<br> pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 05.06.2024,a po písemném vyjádření dotčeného orgánu
<br> Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie
<br> čj.KRPA-1290-2/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 03.01.2024
<br> v y d á v á
<br> v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
<br> řád“) a s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15,k.ú.Hostivař
<br> opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v umístění dopravního značení dle situace dopravního značení,kter...

Načteno

edesky.cz/d/10016470

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz