« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - VŘ - právník/právnička oddělení přestupků v odboru kanceláře tajemníka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_-_pravnik-pravnicka_oddeleni_prestupku_v_odboru_kancelare_tajemnika.pdf
M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4
<br>
<br> vyhlašuje dne 12.06.2024 výběrové řízení na obsazení
<br>
dvou pracovních míst na dobu neurčitou
<br>
právník / právnička oddělení přestupků
v odboru kanceláře tajemníka
<br>
<br> s místem výkonu práce Praha,v platové třídě 10
Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br>
- fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České
<br> republice,který ovládá český jazyk <,>
- způsobilost k právním úkonům <,>
- bezúhonnost <.>
<br>
<br> Další požadavky:
<br>
požadované vzdělání
<br> - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání při splnění podmínek ustanovení § 112 odst.9 zákona č <.>
250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
<br>
požadované znalosti
<br> - znalost zákona č.500/2004Sb <.>,správní řád
- znalost zákona č.250/2016Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- praxe ve veřejné správě výhodou
<br> znalost práce na PC
<br>
další dovednosti a schopnosti
<br> - komunikační a organizační schopnosti
- flexibilita
- přesnost a spolehlivost
- psychická odolnost
<br>
<br>
<br>
<br>
Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,která
musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> a) jméno,příjmení a titul <,>
b) datum a místo narození <,>
c) státní příslušnost <,>
d) místo trvalého pobytu <,>
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
<br> státního občana <,>
f) datum a podpis <.>
<br> K přihlášce je podle § 7 odst.5 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno připojit tyto doklady:
...

Načteno

edesky.cz/d/10016456

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz