« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Podání - Žádost o vydání povolení přechodné úpravy silničního provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NOOP_KUK2024_podzim.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,Praha 4
<br> O D B O R D O P R A V Y
<br> _____________________________________________________________________________________________________________
Sídlo: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 IČ.: 0006 3584 Tel: + 420 26 11 92 111
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 Bankovní spojení: 19-2000832359/0800 e-mail: posta@praha4.cz
<br>
Technická správa komunikací
hlavního města Prahy a.s <.>
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
<br> Č.j.: P4/269133/24/OD/PVLA-STA 61/24 V Praze: 12.06.2024
Vyřizuje: Mgr.P.Vlasák MPA,LL.M <.>
Telefon: 261 192 426
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 a výzvy
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek <.>
<br> Úřad městské části Praha 4 – odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) zahájil dne 12.06.2024 na základě návrhu správce
komunikace TSK hl.m.Prahy a.s.řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a nasl.§ 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,právní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 77
odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,zák.č.13/1997 sb <.>,zákona o pozemních komunikacích předkládá
návrh opatření obecné povahy pro
<br> Stanovení přechodné místní úpravy na pozemních komunikacích <,>
<br> Spočívající v umístění dopravního značení B28 +E13 zákazu zastavení,IZ 8a,IZ 8b na místních
komunikacích II.a III.třídy v MČ Prahy 4 a MČ Kunratice z důvodů komplexní údržby komunikací - podle
ustanovení § 19 a) a 19b) zák.č.13/1997 Sb <.>,zákona o pozemních komunikacích z důvodů veřejného zájmu
podle situace KUK Praha 4,která je nedílnou součástí tohoto stanoviska jako jeho příloha č.2
<br> v termínu: podle harmonogramu čištění komunikací 2024,který je nedílnou součástí ...
SKM_C250i24061209281.pdf
středa 09.10.2024 čtvrtek 10.10.2024 pátek 11.10.2024 ponděll 14.10.2024 úterý 15.10.2024 středa 16.10.2024 čtvrtek 17.10.2024 pátek 18.10.2024 pondělí 21.10.2024 úterý 22.10.2024 siředa 23.10.2024 čtvrtek 24.10.2024 pátek 25.10.2024 úterý 29.10.2024 středa 30.10.2024 čtvrtek 31.10.2024 pátek 01.11.2024
SKM_C250i24061209280.pdf
6 $: : LCI zu ; s u FZ az [ vzoz'orso 4m!- | =L- ! si na 97.: 9 az motor/.o nipuod _ fr ' SL 7 za a;
<br> *=€__ a s: 9:
<br> L_ | s: so sz ? Ls Lz vzorowo >!st _ _Iu—= ! to to vz : : as a; az » vzoz'orso xml/4?
<br> 6 » za :: v z se u s: : vzat-own Epam.T a: zz » M: 9! vz ; nez-ono Mm
<br> 9 se LZ v: Sl EZ | vzoteo'ot napuod
<br> _0
<br> L oe oz u cu :: zz :; vzornou amd _ 6 : sf.u u u z: n uz u vzoz-ao'az nav/u; _ _6_ _ v: a; u 1 u,u: a: oz „ vzoz-ao'sz Epam
<br> 6 :: u a; 2 o; o: w w ol noz'eovz Ama
<br> 8 z: 9; s; u s „ fn & vzoz'aotz nap-lod
<br>.€—" s; 91 a:
<br> Z _.L |
<br> _.se s: n 9 az oz u a vzoz-ao'oz ward _ o: n u I.az zv a; [.vzorcem nauma cz a u 9 L: M s; a nez-com spam
<br> R 1.: u u 5 az » ; vzornou Mm _ 8 lz az „ OL tu 7 u » vznraom uapuod
<br> E.o z: 9:
<br> 't a.“ ' 6 ' sz el m o : sz zs u : vzornou nami _ 6 7: a; o s z vz co „ : vzorce-u neu/u? _ 6 _ cz u a 1.» ez ev o; » vzorec-u Evans
<br> zz na ; s 1 za ov a vzorcem Now nz 9m 9 s o; a vzoz-ao'so napuod ; sm na m a n s ;: az 6 1.vzorec'so wvd :: s » v : az 9 9 vzoz'ao'so neu/n; ' :.u u 1 m s 9 vzoz-ao'vo Epam 9 u : |> m v v vzoz-eo'so Near.-
<br> 0
<br> 0
<br> 9 s o; 2 u a : vzoz-ao-o: net-rd
<br> 9 v vr L a; „» vzoz-ao-az nav/u;
<br> _ L :: tr » a s; 1.: vzorao'ez Evans
<br> 9 z zr _ u a n : noZ'so'Lz Near.-
<br> S » “' u s : nez-wa: napuod
<br> 0
<br> 0
<br> V „ v st |- vzoreo'sz nemá
<br> Z o: : vzorso'zz nav/u;
<br> Z a z vzoz-sowz epans _ Z_ a » vzorec'oz Amr)
<br> O vzorec'el "?PUOd
<br> SSd VSd Eid _ZSd LSd _ l—Sd ípad _ u | s; | 9 9 o; 6 s LZ 9L sn sn „ u u a 9 v L z vzoz VZOZ'SO'ZZ t“Wild QW )ln)|
SKM_C250i24061209270.pdf
3/
<br> NUSELS
<br> K PODJEZpU
<br> L.-!x "' J
<br> __.7 <.>
<br>.<.>.-9
<br> U
<br> v
<br> \
<br> _.7_ <.>
<br> KUK Praha 4 - _blok 2
<br> \ l
<br> ha 4 -_B"|6i€3
<br> '.!
<br> KUK Pra
<br> / /.a xl 4% : 93 %,p ! %>.s.$ OHGS,;“ SXS7-0Clo \ „Q.% Ro $"? - +
<br> su-
<br> Í.__ _ „
<br> %
<br> 2 &%
<br> :: off;
<br> 3 1593 » W;
<br> * ÁHGMSNnm ÍHšáŠsňno1
<br> „ý
<br> „ : 41 _ “%"—2) 1%,: 'x 9- 43 <.>,* % “296% © < ' 4,\\? \ 0,0) \.&“,<.> % g,<.> * 'S' / \'3 > / \,$$$?— /\ ( o,<.> \ X V' a \ \ - \f."“.-.19 y“ „,/ \7; - „.Š (=* ří ' z! \ Š _,\ „:?—"I; | [ i“ Ž ? *.& \ \
<br> !
<br> 1—1.<.>.<.> <.>
<br> __.<.>.-;;
<br> '"? Íóýjg \ _1 —_ 572% g\*\ 000% € ' “*“
<br> NA DOUNACH
<br> "a
<br> rJ
<br> DAQCKÉHD
<br> „ LOMNIQKÉHQ
<br> !.a: 9013va | 4 / < & o „: “ď.x \,\_ ) \ \ \ " l," 'a \ \ i /,i „1 0/4,<.> i % 3% A ©) *
<br> blók—Žl
<br> ___—__TT
<br> !
<br> KUK—Praha __4 _-
<br>.<.> o <.>
<br> v.<.> <.>
<br> € __ \ ; _ „ 04%,\ \.<.>.!Lfvxla na.:.<.>.?.<.> 1|Stuw\r\\\.x
<br> 4.93 Ab? - „.„\.<.>.„,<.> Mšw>02w_<_f\.9742 <,>
<br> \\ „ „ „ z)-
<br> \ <.>,14:1._.| InMW __.vt ;Ntbup <.>,<.> L; \ <.>,„l.t.-llwiz z> mixů.<.> „\\I !; BÉM—
<br> Nigga?
<br> z> máš zv wáš
<br> IZHLS VN
<br> | !Zuiš— VN
<br> NA STRŽI
<br> \ _,2.5,“ —:\_ ***—.<.> - _.<.>.<.> —_ vonNawauar.<.> “ a " \ S >| ICI ' b LI d )lnN momawauar “,_ “$$; /_,/ -/"'“'* O 9 2.1 |
<br> „ „ __.\ > —.\___.„_____.__.___—___.<.> L.1 „* “A,<.> _.„_ ""-_.'- \\?lfgč / 'L\ \,<.>.<.> ' * _ - * n \_ N—' "' \\ NĚM“ 34 *“ „*_* o \š.* \ ' ) Psč/ONDA | “*.f * “ "5/11 vm),*.*.“í \ * NEIHBHHP _.'.V “ [“ ADXNBWEHŠF' "."*,v.ono“ “53501335 | 1 \ % „ a '? Exp-(3081 Ě" % %.7".“5,04“ < „Š % *.gg !,„ Al :__; 8“»“va : U 4 Z Ž “._ [; ggBVNN-
<br>.<.>,_ - _)WXNVd VN MHVd ' \ \ďfó'
<br> % ' “ÝČÝHÝA '
<br> VAONBd/NA NN432
<br> VAVŘENOVA
<br> NN34_19
<br> NN3192
<br> „ „Nm KOUFADLX
<br> r—Í—
<br> KUK Praha 4 - blčk 6 ]
<br>.l
<br>.\ *
<br> '.:? ox „šv <.>
<br> (
<br> | | i l
<br> | L|.__ ss,<,> „i _.<.> wHíl.<.> |!1 ___Í.„„.<.> „,_ xcxwššřšoxu
<br>.W...

Načteno

edesky.cz/d/10016451

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz