« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Zvl.už.100 - k.ú. Kunratice I: K Verneráku, II: K VernerákuxPloučnická, III: K VernerákuxSobolákova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024_06_11_Zvl.uz.100_Priloha_Verejna_vyhlaska_K_Verneraku_rekunstrukce_pricnych_prahu_Kunratice.pdf
„\ \ \.* \ \ \_'\,_ ' \W; \ * fifu-",<,> | 121 “\Ř \.<.> „,;! A A \ ' : :* =,<.>,\,„ í ; \ \ „»,; (,'/„x,' fl ! _*BQÉ „,Ý' ' i" \'É— ; Lp/ :: 1 /(,- [24 „_ : :! "__—_Ir—T ' T T %! ! ( 'A ' /\/ lr ] í " | Í Š „ ' £“ /_;»/ f,; i ] g;! u <.>,/ " __ i 0- // '( Il _! - !.Y ; U : * (f \./,a 70 g.! ! [ „f/fa &._- <.>,J ;! 1; Š WEJ “ Q ' :,[ š ( -- '$ : I J i _ „ ““““ ad ".[: [ 1: N Ě“ í ! ŠL * ' '!
<br> mnm; null <.>
<br>.<.>.<.> _.<.> _.—-._._._.<.>.<.> — -
<br> ——-——\ / ““ “7 —L/-/
<br> 1—- MČ Fr.am.—Ku.racice souhia: | '.i.14,i \\ „M 32,!.Pam—1 Ioukctka šlil— „___— r.=.u: danr v = „eferc mt ]— a Y MĚSTSKÁ cÁST Rpg-| Nj RATICE ÚřaHŠm stské Š! ' f_m u5|711 “1 ! “"“ MBDDFĚEA Hunfátce Ě ;'\1Í!IM ! „I' ! 140/11 ___.: \1_._.„___1' 1.etapa- místo prací |
<br> : rekonstrukce pn 'čných prahů,Praha- Kunratice „] „» n í „
<br> Ing.XXXXX XXXX '( Š V Hůrkách XXX.XXX XX Dolni Břežany.IČO 12491506 % _ Objednani: !Vypramval *Příloha ! Í DAP : : mg XXX mu ;— * Ě “ e ' Místo prací: ut K Vamůku.Praha — Kunratice Datum vypracován!.' í :: as 1014
<br> Nazéř if(-(ŠŠŠ Řáíomlmkco přímých pruhů.Praha » Kuůfahce
<br> ! |
<br> “LJ K Vameráku dáte neprůjezdná"
<br> ! | \ „:
<br> GEHE-550%
<br> 12500
<br> ' \539/23
<br> Sobolákova
<br> RATlCE/f'
<br> ST PRAHAK ngr'.fke častu refe - nt dopravy KL'ŽŽ 7:10 kf 148 OPra 34 K fence /,*“,<.> -11—
<br> 41.etapa- křiž.KVerheráku x Sobolákova —-——l——__l__ 7/
<br> vav
<br> rekonstrukce pncných prahů,Praha— Kunratice
<br> //.f / ! Ing.XXXXX XXXX
<br> VHůťkáCh XXX XXX XX Dolní Břežany IČO XXXXXXXX Wypr—ačoval: ;Řřlloha ' XXX XXXXX Mažá Í ' Ěbalu'r'n vypracováňí: ; XX XX.XXXX
<br> Název akce: Řekonstrukce příčných prahů Praha Kunratice
<br> objednána: DAP :: s
<br> Misie pračíi ui.K\ĚrňeTÁÍtu Praha Í Kunraůče '
<br>,5214/4 :* “cz.“,i ! \_ ' ] j 7 * // 128! f 7
<br> 1 4 3/9
<br> ! ' y\Éxš \\x—F—ÁW I7I\_\__\ Í <.>,—\*\4 \.„„.r \ [ -\“7k \\ L_ _ /\/ ! 145,10 Í,\___l_\_\.<.> „ * \W —,' i * \.Ý “ “,l ' l
<br>,- \,7 ; menz / I L,! :.D.<.> ] m5- g “I - * ' u.<.> rah...
2024_06_11_Zvl.uz.100_Verejna_vyhlaska_K_Verneraku_rekunstrukce_pricnych_prahu_Kunratice.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,Praha 4
<br> O D B O R D O P R A V Y
<br> _____________________________________________________________________________________________________________
Sídlo: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 IČ.: 0006 3584 Tel: + 420 26 11 92 111
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 Bankovní spojení: 19-2000832359/0800 Fax: -
e-mail: posta@praha4.cz
<br> DAP a.s <.>,IČ: 26508583
Sarajevská 1498/17
120 00 Praha 2
XXXXXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Č.j.: P4/276262/24/OD/Pec./Zvl.už.100/24 V Praze: 11.6.2024
Spisová značka: P4/276262/725
Vyřizuje/tel.: Ing.Jitka Pěčková/261 192 401
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích v Praze 4 - Kunratice
<br> Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),po
<br> písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní
<br> policie,č.j.: KRPA-190054-1/Čj-2024-0000DŽ,ze dne 10.6.2024
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 - Kunratice
<br> K Verneráku
<br> Umístěné dopravní značení: IP10a,IP10b,B1+Z2+E13”Mimo vozidla stavby”,B28+E13”Mimo
stavbu”,IP10a+B1+E3a”65m”,IP22”ul.K Verneráku dále neprůjezdná”,B28+E13 datum ”Mimo
stavbu”,IP10a+B1+E3a”125m”,IP10b”ul.K Verneráku dále neprůjezdná”,IP10a+B1+E3a”115m” <,>
E13+Z2”přechod uzavřen”,IP10b+B1+E3a”60m”,IP10b+B1+E3a”270m”,IS11c <,>
<br> termín: I.etapa 1.7.- 10.7.2024,II.etapa 11.7.- 22.7.2024,III.etapa 23.7.- 3.8.2024
<br> O dů v o d n ěn í
Odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci K Verneráku,Praha 4 -
<br> Kunratice,z důvodu rekonstrukce příčných prahů v ulici K Verneráku.V souladu s ustanovením § 77 odst.5
<br> zákona o silničním provozu nedoručuje silniční správní úřad návrh op...

Načteno

edesky.cz/d/10016449

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz