« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2 za rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová úprava č. 2.pdf
Rozpočtová úprava é.212024
obec kočov
lČ:00573795
<br> 20.05.2024
<br>,l UlIl
<br> Paragraí Položka Text Rs RU úprava Po úpravě
<br> 0000 4111
Neinvestiční přljaté transfery z
všeobecné pokladní správy 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00
<br> 0000 4116
Ostatní neinvestiční přljaté transfery
ze státního rozpočtu 0,00 0,00 38 000,00 38 000,00
<br> 0000 1 386
Prijem z daně z hazardnich her s
4ijimkou technických her ne 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
<br> 0000 1387
Prijem z daně z technicKých ner
neprovozovaných p rostřed nict 0,00 0,00 10 000,0c 10 000,00
<br> 0000 81 15 Financování 387 500,00 796 605,00 400 000,0c 1 196 605,00
<br> Celkem 500 000,00
<br> Paragraf Položka Text RS RU úprava Po úpravě
<br> 1 031 5169 pěstebníčinnost 250 000,00 250 000,0c 218 000,00 468 000,00
<br> 1032 5169 Podpora ostatních produk.činností 350 000,00 610 000,0c 200 000,00 810 000,0(
<br> 2321 5171 Odvádění a čištění odpadních vod 500 000,00 500 000,0c 50 000,00 550 000,00
<br> 6117
bUZ1,c169 <,>
5173,5175 Volby do Evropského parlamentu 0,00 0,0c 32 000,00 32 000,00
<br> Celkem 500 000,00
<br> oBEc K,oc]o\
<br> Schválila podpis.žryň <,>
Oznámení o zveřejnění schváleného RU č. 2 za rok 2024.pdf
Obec Kočov,Kočov 29o 348 15 Planá
<br> ozNÁM E N Í
o zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření
<br> obce Kočov č.2 za rok 2024
Na základě ust.zákona ě.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném
znéni,s přihlédnutím k zákonu ě.2412017 Sb <.>,kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti,obec Kočov zveřejnila Rozpočtové opatření
č.212024 <.>
Schválené rozpočtové opatření č.212024je zveřejněno na internetových stránkách obce Kočov
www.obeckocov.cz,do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu
Koěov,Kočov č.29 v úředních dnech.Rozpočtové opatření č.212024 obce Kočov bylo schváleno
dne 12.6.2024 <.>
<br> V Kočově 12.6.2024
<br> Vyvěšeno na stránkách obce: 12.6.2024
<br>,4v4-/ David Strejdek
starosta obce kočov

Načteno

edesky.cz/d/10016113

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz