« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vyhlášení programu Nultých ročníků III na školní rok 2024/2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚD_Program na podporu nultých ročníků_2024_2025.pdf
Příloha č.2 k usnesení Rady HMP č.1203 ze dne 10.6.2024
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor školství,mládeže a sportu
<br>
<br>
<br> Program na podporu nultých ročníků,jako přípravy na přijímací řízení ke středoškolskému vzdělávání <,>
v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15-19 let na území hl.m.Prahy,na školní rok 2024/2025
<br> III <.>
<br>
podle § 10c zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) <,>
<br> zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o hlavním městě Praze“) a zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném
<br> vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
<br> (dále jen „Program“)
<br>
<br> ZÁKLADNÍ INFORMACE
<br>
1.Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje dotace na účel stanovený v článku A.Programu (dále jen
<br> „Účel“) <.>
<br> 2.Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel (dále jen „Dotace“).Na poskytnutí Dotace
není právní nárok ve smyslu § 10a odst.2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Poskytnutí
Dotace nezakládá nárok na její poskytnutí v dalších letech <.>
<br> 3.O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E.(dále jen „Žadatel“) <.>
<br> 4.Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“).Žádost doručená HMP
se Žadateli nevrací.Žádost je evidována v „elektronickém systému spisové služby GINIS“.Žadatel je povinen
na výzvu HMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace související s Žádostí <.>
<br> 5.Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků k dosažení Účelu.Projekt obsahuje věcné,časové
a finanční podmínky a činnosti,cíl,cílovou skupinu,způsob realizace,personální zajištění,popis přínosu <,>
položky použití Dotace,postup hodnocení výsledků ...

Načteno

edesky.cz/d/10015933

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz