« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vedoucí oddělení koordinace dotačních příležitostí a ITI v odboru evropských fondů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_FON_3663_VO_dotace_ITI_VR110-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPOUSIRV*
MHMPXPOUSIRV
<br> Č.j.: MHMP 1117032/2024
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 12.června 2024 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení funkce
vedoucího úředníka / vedoucí úřednice
<br>
vedoucí oddělení koordinace dotačních příležitostí a ITI
<br> v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení koordinace dotačních příležitostí a ITI
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 13,struktura platu: základní plat
ve 13.PT (29.410 Kč až 43.370 Kč podle započitatelné praxe),příplatek za vedení (2.170 Kč až 8.670 Kč) <,>
osobní příplatek po zkušební době (do výše 21.680 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních
výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů
Evropských společenství a ostatních zahraničních zdrojů
<br> • komplexní zajišťování a koordinace agendy vyhledávání a monitorování dotačních příležitostí
a přípravy koncepčních a metodických podkladů pro jednotlivé dotační příležitosti v rámci fondů
EU
<br> • koordinace činností v rámci realizace nástroje ITI,zejména řízení a koordinace činnosti výkonného
týmu,plánování finančních alokací pro jednotlivé výzvy,příprava a projednávání návrhů
programových dokumentů operačních programů v rámci ITI,podíl na tvorbě postupů pro realizaci
ITI a výkon činností delegovaných na manažera ITI PMO Řídicím výborem,Radou HMP a
Zastupitelstvem HMP
<br> • spolupráce na zpracovávání a aktualizaci koncepčních a strategických materiálů ve výše uvedených
oblastech
<br> • koordinace spolupráce s dalšími subjek...

Načteno

edesky.cz/d/10015932

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz