« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Inzerát na místo: referent/referentka společné státní správy a samosprávy - koordinátor/koordinátorka rovných příležitostí, MMR_1375-79

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerat-MMR_1375-79.pdf [PDF, 180KB]
Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor pro sociální začleňování,oddělení desegregace ve vzdělávání <,>
vyhlašuje spojené výběrové řízení na 5 pracovních míst referent/referentka společné státní
správy a samosprávy:
<br> koordinátor/koordinátorka rovných příležitostí 01,č.místa MMR_1375
<br> koordinátor/koordinátorka rovných příležitostí 02,č.místa MMR_1376
<br> koordinátor/koordinátorka rovných příležitostí 03,č.místa MMR_1377
<br> koordinátor/koordinátorka rovných příležitostí 04,č.místa MMR_1378
<br> koordinátor/koordinátorka rovných příležitostí 05,č.místa MMR_1379
<br>
Charakteristika pracovní činnosti:
Zaměstnanec je členem realizačního týmu projektu Desegregace vzdělávání dětí a žáků se
sociálním znevýhodněním,registrační číslo projektu CZ.02.02.04/00/23_018/0008472,hrazeného z
Operačního programu XXX XXXX XXXXXXXX a plní úkoly spojené s jeho realizací:
<br> • reprezentuje projekt,jeho aktivity a ve spolupráci s dalšími zaměstnanci reprezentuje také
odbor pro sociální začleňování (Agenturu) v některém z níže uvedených šesti měst;
<br> • ve spolupráci s metodikem a experty zpracovává plán rozvoje kvalitního vzdělávání pro děti
se sociálním znevýhodněním (tzv.desegregační plán),který následně pomáhá
implementovat;
<br> • řídí odbornou platformu složenou ze zástupců města jako zřizovatele škol,ředitelů škol a
školských zařízení,a dále též NNO,poskytovatelů sociálních služeb,volnočasových aktivit
a neformálního vzdělávání,a dalších klíčových aktérů;
<br> • zajišťuje průběh a zpracovává výstupy z jednání o spolupráci s představiteli/aktéry ze
svěřené obce,na základě potřeb svěřené obce pod vedením metodika navrhuje zařazení a
rozsah odborné a metodické podpory;
<br> • nastavuje a provádí průběžné vyhodnocení spolupráce se svěřenou obcí,navrhuje její
úpravy a poskytuje představitelům svěřené obce podporu při koordinaci aktivit;
<br> • plánuje,koordinuje a dokumentuje poskytování odborné a metodické podpory,podílí se na
jejím poskytování,sjednává externí podporu;
<b...

Načteno

edesky.cz/d/10006676

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz