« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - EIA - oznámení záměru "Obchodní a zdravotnické centrum Kunratická spojka (06/2024)"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1218 - informace.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor ochrany prostředí
<br> Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Informace
<br>
<br>
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,jako příslušný úřad podle
<br> § 22 písm.a) a § 23 odst.10 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí),ve znění pozdějších předpisů,ve smyslu § 16 odst.1 a 2 zveřejňuje informaci
<br> o oznámení záměru
<br>
<br> Obchodní a zdravotnické centrum Kunratická spojka (06/2024) <.>
<br>
<br> Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona <.>
<br>
<br> Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách www.cenia.cz/eia pod
<br> kódem PHA1218 <.>
<br>
<br> Písemné vyjádření k tomuto oznámení je možno zaslat odboru ochrany prostředí
<br> Magistrátu hlavního města Prahy do 11.07.2024.K vyjádřením zaslaným po lhůtě
<br> příslušný úřad nepřihlíží <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> pověřen vedením oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> 2024-06-11T08:28:12+0000

Načteno

edesky.cz/d/10006086


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz