MČ Plzeň 4

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 4
Mohylová 1139/55
312 00 Plzeň

Datová schránka: aupa97w
E-mail: postaumo4@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu města Plzně za r. 2023
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška
30. 04. 2024 Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
26. 04. 2024 žádost o zveřejnění výzvy MO4 25.4.2024 - Audi A3 RZ:6P4 7725, Ford Focus RZ:2P9 3082
26. 04. 2024 žádost o zveřejnění oznámení MO4 25.4.2024 - BMW 318, RZ: 5P6 9183
26. 04. 2024 R - omez. obec. užív. ÚK -B11 Zák. vjezdu m.v. + E13 mimo d.o., VPÚK p.p č. 2488 k.ú.Doubr. ž. SVSMP
23. 04. 2024 OZNÁMENÍ - ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM: Stavební úpravy Masarykova ul. (část Rokycanská - Slezská)
20. 04. 2024 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 1192/1 k.ú. Újezd
19. 04. 2024 Úřední deska -ROZHODNUTÍ- společné povolení (U+S): Přechod pro chodce v Revoluční ul.
16. 04. 2024 Oznámení o umístění odtaženého silničního vozidla na odtahové parkoviště
16. 04. 2024 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
15. 04. 2024 ozn. návrhu OOP-vybl. pak. míst. kult. akce MF Skupova Plzeň, Partyzánská +ÚK ž. Divadlo Alfa p.o.
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška
12. 04. 2024 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
11. 04. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060945769
10. 04. 2024 Pozvánka ZMO P4
08. 04. 2024 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
08. 04. 2024 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2023
03. 04. 2024 Oznámení o umístění odtaženého silničního vozidla na odtahové parkoviště
03. 04. 2024 Pozvánka na 13. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 11. 4. 2024
02. 04. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060947784
02. 04. 2024 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
02. 04. 2024 sezn. se S.D.-omez. obec. užív. ÚK -B11 Zák. vjezdu m.v. +E13 mimo d.o., VPÚK p.p č. 2488 k.ú.Doubr.
02. 04. 2024 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
28. 03. 2024 Oznámení 28-2024 ZPK průvodní dopis
28. 03. 2024 OOP - zkr. doč. zákaz zast.- blok. čištění kom.MK Družby, Staniční, Republikánská, Revoluční ž. UMO4
28. 03. 2024 Záměr pronajmout garáž na pozemku p.č. 12597/8 a část pozemku p.č. 12597/104, k.ú. Plzeň 4
26. 03. 2024 Závěr zjišťovacího řízení - Podnikatelský areál Jateční, Plzeň
20. 03. 2024 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: VO - příjezdová cesta ke garážím, Staniční ulice, Plzeň
19. 03. 2024 ROZHODNUTÍ - povolení změny stavby před jejím dokončením: PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY MASARYKOVY ULICE
19. 03. 2024 OOP_VÝKOPOVÉ PRÁCE + UZAVÍRKA_BK-INVEST_vodovodní a kanalizační přípojka_Radiová čp 43
19. 03. 2024 Zveřejnění - nájem, pozemek pod garáží - umop4
19. 03. 2024 OOP zkr. - reko. vodovodu a kanalizace Rokycanská chod., Spolková, Partyzánská, ž. STRABAG a.s.
18. 03. 2024 OOP_STAVENIŠTĚ+UZAVÍRKA_GEOSAN GROUP_stavební práce, staveniště, lešení_Masarykova׊kolní
18. 03. 2024 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Přechod pro chodce v Revoluční ul.
15. 03. 2024 Záměr - nájem části pozemku p.č. 691/1, k.ú. Lobzy
12. 03. 2024 rozhodnutí - prodloužení platnosti společného povolení (U+S): Parkování Pod Vrchem
11. 03. 2024 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace Renault Mégane, RZ:1P8 3866
11. 03. 2024 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
11. 03. 2024 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Parkování v ul. Družby (Armyshop) projektová příprava
09. 03. 2024 Neuplatnění inflace u nájemní smlouvy č. 2006/004039/NS
08. 03. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
08. 03. 2024 ROZHODNUTÍ- spol. povol. (U+S): Park. v ul. Nad Dalmatinkou na par. č. 232/5 (u garáží)
04. 03. 2024 ZŘ -omez. obec. užív. ÚK -B11 Zák. vjezdu m.v. + E13 mimo d.o., VPÚK p.p č. 2488 k.ú.Doubr. ž. SVSMP
01. 03. 2024 Aukční vyhláška - k.ú. Doubravka, p.č. 29/3
01. 03. 2024 OOP-návrh_VÝKOPOVÉ PRÁCE + UZAVÍRKA_BK-INVEST_vodovodní a kanalizační přípojka_Radiová čp 43
28. 02. 2024 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
23. 02. 2024 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení prac. místa ředitele/ky 2. ZŠ Plzeň
22. 02. 2024 Konkursní řízení - 22. ZŠ
19. 02. 2024 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ pro rok 2024

XML