MČ Plzeň 4

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 4
Mohylová 1139/55
312 00 Plzeň

Datová schránka: aupa97w
E-mail: postaumo4@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060840966
27. 06. 2022 usnesení - ustanovení opatrovníka
27. 06. 2022 Dotační program Mikrogranty II - 2022
27. 06. 2022 Informace registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí
22. 06. 2022 Zahájení ZŘ ke koncepci - Strategie udržitelné mobility
20. 06. 2022 Usnesení o ustanovení opatrovníka
20. 06. 2022 nájem částí pozemků p.č. 2449/5 a 2454/4, k.ú. Plzeň 4
15. 06. 2022 Dražební vyhláška - movité věci
10. 06. 2022 VŘ - 2022 - SOC - OPA_2 - vyhlášení
10. 06. 2022 VŘ - 2022 - SSI - SÚ-2_vyhlášení
09. 06. 2022 Dokument "167 EX 10981/16-89-dr..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Volby do ZMO-počet členů a potřebných podpisů
08. 06. 2022 Záměr - pronájem p.č. 2416/37 k.ú. Plzeň 4
08. 06. 2022 Záměr - pronájem p.č. 2412/40 k.ú. Plzeň 4
03. 06. 2022 VŘ - 2022 - VVKP - Vedoucí odboru
03. 06. 2022 rozhodnutí o umístění stavby: FIS_FTTH_CZ_R100_2881_80098_00065_Plzen_D
02. 06. 2022 Oznámení o konání 14. zasedání ZPK
01. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: FIS_FTTH_CZ_2886__80098_00065_Plzen_D_04
31. 05. 2022 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
27. 05. 2022 zúžení předmětu pachtu u PS, k.ú. Újezd (ZD)
25. 05. 2022 žádost o zveřejnění výzvy MO4 23.5.2022
23. 05. 2022 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
20. 05. 2022 VŘ - 2022 - PSČO - právník, přestupky
19. 05. 2022 Dokument "Usnesení o zrušení dr..." již není dostupný.
18. 05. 2022 společné řízení: Plzeň - rozvoj systému zásobování vodou ve vodárenské soustavě Švabiny
16. 05. 2022 Informace pro veřejnost, neznámý vlastník nemovitosti (k 1. 2. 2022)
16. 05. 2022 Nájem částí pozemků p.č. 1255/47 a 1255/1, k.ú. Doubravka
13. 05. 2022 VŘ - 2022 - SSI - SÚ - vyhlášení
12. 05. 2022 Informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2021
12. 05. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060835169
10. 05. 2022 Dokument "134 EX 00054/20-668 d..." již není dostupný.
10. 05. 2022 ROZHODNUTÍ - O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Plzeň, kanalizace Lobzy - Rolnické náměstí
09. 05. 2022 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ pro rok 2022
09. 05. 2022 Dílčí závěrečný účet za rok 2021
09. 05. 2022 VŘ - 2022 - SOC - opatrovník - vyhlášení
03. 05. 2022 Pozvánka na 31. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 9. 5. 2022
02. 05. 2022 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva MO Plzeň 4
02. 05. 2022 zkr. OOP -vybl. pakr. míst, návoz kontejnerové školky,MK Lazaretní,Nad Týncem ž. SAFEROAD C.R. s.r.o
02. 05. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: FIS_FTTH_CZ_2883__80098_00065_Plzeň_D_01
29. 04. 2022 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
28. 04. 2022 Dokument "134 EX 03593/21-169 D..." již není dostupný.
28. 04. 2022 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
27. 04. 2022 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Propojení Rokycanská ulice - Letenské nábřeží
27. 04. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060835345
27. 04. 2022 ozn. o návrhu OOP - vybl. pak. míst. kult. akce MF Skupova Plzeň ž. Divadlo Alfa. p.o.
27. 04. 2022 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
26. 04. 2022 Veřejná vyhláška zpřístupnění k nahlédnutí hromad. předpis. seznamu čj. 837681/22/2300-11420-401159
26. 04. 2022 zkr. OOP - nadm. náklad MK ul. Pod Vrchem ž. OHLA ŽS a.s., zast. SAFEROAD Czech Republic s.r.o
22. 04. 2022 Dokument "081 EX 18072/09-453, ..." již není dostupný.
22. 04. 2022 VŘ - 2022 - TAJ ÚMO P4

XML