MČ Plzeň 4

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 4
Mohylová 1139/55
312 00 Plzeň

Datová schránka: aupa97w
E-mail: postaumo4@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 03. 2023 Výzva k odstranění silničního vozidla Peugeot 607, RZ: 2P2 0101, VW Passat, RZ: 7P7 4501
29. 03. 2023 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Výstavba nového pavilonu MŠ pro vady řeči, střešní nástavb
23. 03. 2023 Oznámení o konání 20. zasedání ZPK
22. 03. 2023 OOP zkr. -blok. čištění Sousedská, Ke Kukačce, Pod Švabinami, Republikánská, Nad Úslavou PM ž.UMO4
22. 03. 2023 OOP_staveniště_Lesní_1291/1-1292/3_Stavitelství Šmíd
22. 03. 2023 usnesení - ustanovení opatrovníka: SZ UMO4/09496/22/Pap
20. 03. 2023 rozhodnutí - společné povolení (U+S): FVE CH Projekt Plzeň s.r.o.
16. 03. 2023 Dokument "Dražební řád a dražeb..." již není dostupný.
16. 03. 2023 Pozvánka na 5. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 23. 3. 2023
15. 03. 2023 Elektronické aukce - pozemková parcela č. 29/3 o výměře 5354 m2, k.ú. Doubravka
15. 03. 2023 OOP - zkr. výkop. pr.-výst. horkovod. přípojky MK - Masarykova, Na Kovárně ž. LANDSTAV s.r.o.
14. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení nařízení č. 1/2023
13. 03. 2023 Výzva k odstranění silničního voz. z pozemní komunikace-RZ: 6P7 5773 (VW Golf), 8S7 8682 (Renault)
13. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060884350
13. 03. 2023 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení (U+S): DINOPARK - SÍDLO SPOLEČNOSTI
10. 03. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: FIS_FTTH_CZ_2887_80098_00065_Plzen_D_05
09. 03. 2023 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
06. 03. 2023 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace
06. 03. 2023 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky 46. MŠ Plzeň- ÚP, KÚ, MO
02. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060878709
02. 03. 2023 Záměr - dodatek smlouvy
27. 02. 2023 Informace pro veřejnost, neznámý vlastník nemovitosti (k 1. 2. 2023)
27. 02. 2023 DROZHODNUTÍ-společné pov. (U+S): "K Fořtovně - střední dělící ostrůvek na vj. do obce Červený Hrádek
27. 02. 2023 Záměru pronajmout nebyt. prostory o ploše 1 m2 k umístění mléčného automatu - Bolevecká ZŠ Plzeň
27. 02. 2023 Dokument "DOPIS: vrtaná trubní ..." již není dostupný.
23. 02. 2023 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ pro rok 2023
22. 02. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060878580
20. 02. 2023 Dokument "Vyrozumění o zastaven..." již není dostupný.
17. 02. 2023 Oznámení o umístění odtaženého silničního vozidla na odtahové parkoviště -Citroen Berlingo, 6P7 0833
17. 02. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060880359
17. 02. 2023 nájem části pozemku p.č. 2461, k.ú. Doubravka
16. 02. 2023 ROZHODNUTÍ - prodloužení platnosti rozhodnutí.: SO 01 - Nádrž, SO 02 - Okolí nádrže pro akci: "Plzeň
16. 02. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: FIS_FTTH_CZ_2889_80098_00065_Plzen_D_07
15. 02. 2023 nájem pozemku p.č. 1043/231, k.ú. Doubravka - kiosková transformační stanice
15. 02. 2023 Uzavření dodatku k NS č. 2022/005921/NS spočívající ve změně článku IV.
13. 02. 2023 Lobezské louky - umop4
13. 02. 2023 Garáže Rokycanská - umop
09. 02. 2023 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace
08. 02. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060875498
06. 02. 2023 zemřelý Petr Cipra - 24 NC 6603/2022, U č.l.20(Vyhláška)+přípis,lh.8/3
01. 02. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060876499
01. 02. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: FIS_FTTH_CZ_2884_80098_00065_Plzen_D_02
30. 01. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): FVE CH Projekt Plzeň s.r.o.
29. 01. 2023 nájem části 2,30 m2 pozemku p.č. 2516/1, k.ú. Doubravka - celoroční předzahrádka
26. 01. 2023 Oznámení o konání 19. zasedání ZPK
25. 01. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): DINOPARK - SÍDLO SPOLEČNOSTI
24. 01. 2023 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
16. 01. 2023 Závěr zjišťovacího řízení - CENTRUM ÚSLAVA, ul. Rokycanská, Plzeň
16. 01. 2023 VŘ - 2023 - ODT - vedoucí odd. PSČ - vyhlášení
12. 01. 2023 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: SO 01 - Nádrž, SO 02 - Okolí nádrže pro akci:

XML