MČ Plzeň 4

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 4
Mohylová 1139/55
312 00 Plzeň

Datová schránka: aupa97w
E-mail: postaumo4@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Dotační program - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
30. 07. 2021 Dotační program - Podpora aktivit k technickému vzdělávání
30. 07. 2021 Dotační program - Podpora tělovýchovných aktivit
30. 07. 2021 Dotační program - Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy
29. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060789570
21. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka
20. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: SZ UMO4/01106/21/Pap
20. 07. 2021 OOP
19. 07. 2021 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ pro rok 2021
13. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060786212
13. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060787659
12. 07. 2021 prominutí poplatku VP
07. 07. 2021 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ pro rok 2021
02. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rekonstrukce školního hřiště u gymnázia Luďka Pika
01. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060778770
30. 06. 2021 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Parkování v ulicích U Pražské dráhy a Ke Sv. Jiří
30. 06. 2021 Vyhlášení konkursu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ Plzeň - Křimice
30. 06. 2021 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
29. 06. 2021 Pozvánka mimořádné ZMO P4
28. 06. 2021 Oznámení o svolání mimořádného 6. zasedání ZPK 7. 7. 2021
28. 06. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Novostavba třech bytových domů
21. 06. 2021 ZD ČH - zúžení pachtu
18. 06. 2021 Dotační program Mikrogranty II pro rok 2021
17. 06. 2021 ROZHODNUTÍ - prodloužení platnosti rozhodnutí: Stavební úpravy Sousedské ulice
16. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060782870
09. 06. 2021 OOP
08. 06. 2021 Pozvánka ZMO P4
07. 06. 2021 ozn.o prov.ohled. v. Opel Astra bez RZ, III-C7501 Stará cesta u boku Lazaretní 14 PM žad. SVSMP p.o.
03. 06. 2021 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
03. 06. 2021 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
02. 06. 2021 Oznámení o svolání 5. zasedání ZPK
01. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060778686
31. 05. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060777044
31. 05. 2021 Záměr uzavřít nájem části pozemku v k.ú. Doubravka
28. 05. 2021 Oznámení o umístění odtaženého silničního vozidla na odtahové parkoviště - ROVER 420 RZ 7P1 9613
28. 05. 2021 OOP - zkr. -žádost o zvl. užív. komunikace - jeřábové práce Sousedská 1-7 PM žad. FALK, spol. s.r.o.
26. 05. 2021 Dodatek k NS
24. 05. 2021 Nájem části pozemků p.č. 203/30, k.ú. Lobzy
14. 05. 2021 oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): Novostavba třech bytových domů
13. 05. 2021 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
11. 05. 2021 Nájem částí pozemků p.č. 203/27 a 203/30 k.ú. Lobzy
10. 05. 2021 Oznámení o umístění vozidla na odtahové parkoviště - Ford Siera
10. 05. 2021 Oznámení o umístění vozidla na odtahové parkoviště - Ford Ka
10. 05. 2021 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace
07. 05. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765795
07. 05. 2021 OOP (blokové čistění) Sousedská, Družby. KeKukačce, Polední, Lesní ž. ÚMO4
06. 05. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765792
04. 05. 2021 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, 2. část
04. 05. 2021 VŘ - 2021 - SOC - ref. SPOD
03. 05. 2021 Informace pro veřejnost, neznámý vlastník nemovitosti - aktualizace k 1. 2. 2021

XML