MČ Plzeň 4

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 4
Mohylová 1139/55
312 00 Plzeň

Datová schránka: aupa97w
E-mail: postaumo4@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 02. 2020 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího prac. místa ředitele/ředitelky 24. MŠ Plzeň
19. 02. 2020 ROZHODNUTÍ - O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Plzeň, kanalizace Lobzy - Rolnické náměstí
19. 02. 2020 Oznámení OOP
18. 02. 2020 Výroční zpráva o činnosti Městského obvodu Plzeň 4 v oblasti poskytování informací za období roku 20
17. 02. 2020 Plánované odstávky ČEZ Distribuce, a.s.
17. 02. 2020 Záměr města - nájem prostor Zábělská 60, 28,45 m2
14. 02. 2020 Plánované odstávky ČEZ Distribuce, a.s.
12. 02. 2020 Přerušení dodávky elektřiny
11. 02. 2020 Informace o umístění odtažených vozidel
07. 02. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: Pokládka HDPE trubek a trubek DuraMulti
07. 02. 2020 Ustanovení opatrovníka D/200/2019/M - vrak Kia Carnival - návrh SSÚ
06. 02. 2020 usnesení - ustanovení opatrovníka
06. 02. 2020 Usnesení o ustanovení opatrovníka
05. 02. 2020 Oznámení stavby
05. 02. 2020 Výběrové řízení - 2020 - FIN - DPČ_faktury
04. 02. 2020 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ pro rok 2020
03. 02. 2020 nájem částí pozemku p.č. 34/1, k.ú. Lobzy
03. 02. 2020 nájem části pozemku p.č. 34/1, k.ú. Lobzy
31. 01. 2020 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
31. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: Výstavba optické sítě PilsFree Plzeň Lobzy
30. 01. 2020 Nabídka hrobového zařízení k prodeji
30. 01. 2020 Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
29. 01. 2020 nájem části (40,8 m2) pozemku p.č. 1208, k.ú. Újezd
29. 01. 2020 nájem části (15,6m2) pozemku p.č. 1208, k.ú. Újezd
24. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
24. 01. 2020 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
24. 01. 2020 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 87. MŠ
20. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: Plzeň, Republikánská, parc.č. 484/1, kNN
20. 01. 2020 změna doby nájmu u NS č. 2005/002339
17. 01. 2020 Záměr statutárního města Plzeň - Zábělská 60, NP
15. 01. 2020 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: Žádost o dodatečné povolení stavby - včelín
15. 01. 2020 Pozvánka ZMO P4
14. 01. 2020 snížení výše nájemného u NS č. 2005/002442/NS
13. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 01. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): LOKALITA ÚJEZD JIH, ETAPA 1 -SOUBOR STAVEB
02. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
19. 12. 2019 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ pro rok 2019
19. 12. 2019 ROZPOČET 2020
18. 12. 2019 Termíny ZMO P4 2020
18. 12. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Pokládka HDPE trubek a trubek DuraMulti
13. 12. 2019 Schválená cena vodného a stočného pro rok 2020
13. 12. 2019 informativní zpráva - výsledek kontroly MMP
13. 12. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Výstavba optické sítě PilsFree Plzeň Lobzy
13. 12. 2019 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Žádost o dodatečné povolení stavby - včelín
11. 12. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJ. ŘÍZ. O PRODL. PLATNOSTI SP: Plzeň, kanal. Lobzy - Rolnické náměstí
11. 12. 2019 KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o. – Provoz Plzeň - rozhodnutí/ZZŘ dle zákona č. 100/2001 Sb.
10. 12. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory
09. 12. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Plzeň, Republikánská, parc.č. 484/1, kNN

XML