MČ Plzeň 4

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 4
Mohylová 1139/55
312 00 Plzeň

Datová schránka: aupa97w
E-mail: postaumo4@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 10. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Dům služeb Eva, bytová nástavba Masarykova 1017/79, Plzeň
23. 10. 2020 Stanovení úředních hodin od 22.10.2020
22. 10. 2020 VŘ - 2020 - SOC - ref. SPOD_3
21. 10. 2020 OOP
20. 10. 2020 Plánované odstávky ČEZ Distribuce, a.s.
16. 10. 2020 Konkurz - 34. ZŠ Plzeň
14. 10. 2020 Záměr pronajmout nebytové prostory
14. 10. 2020 Záměr pronajmout prostor v budově Zábělská 60, tvořící součást poz. p.č. 9/12, k.ú. Doubravka
13. 10. 2020 Výběrové řízení s aukcí
12. 10. 2020 Záměr pronajmout nebytové prostory
12. 10. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
09. 10. 2020 Nařízení KHSPK č. 9/2020
09. 10. 2020 Nařízení KHSPK č. 10/2020
09. 10. 2020 Stanovení úředních hodin (12.10.2020 - 25.10.2020)
08. 10. 2020 OOP
07. 10. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Stavební úpravy bytového domu Pod Vrchem 870/59, 870/57 Plz
06. 10. 2020 Záměr nájmu pozemku p.č. 2476/12, k.ú. Doubravka
05. 10. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Plzeň - Lobzy, Revoluční ul. - kNN, IE-12-0006427
01. 10. 2020 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: Hospodářský objekt
30. 09. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: Plzeň, Masarykova, č.p. 176/19, kNN
29. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
29. 09. 2020 Dokument "Dražební řád a dražeb..." již není dostupný.
25. 09. 2020 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ pro rok 2020
25. 09. 2020 VŘ - 2020 - SOC - ref. SPOD_2
23. 09. 2020 telefonní spojení do volebních místností
23. 09. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Dům služeb Eva, bytová nástavba Masarykova 1017/79, P
23. 09. 2020 OOP
22. 09. 2020 Oznámení o umístění odtaženého silničního vozidla na odtahové parkoviště
22. 09. 2020 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace
18. 09. 2020 Výzva k provedení ořezu
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb
17. 09. 2020 Rozhodnutí
16. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
13. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 09. 2020 Plánované odstávky ČEZ Distribuce, a.s.
13. 09. 2020 Nabídka hrobového zařízení k prodeji
13. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
13. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, Dra..." již není dostupný.
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit v roce 2021
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu - Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání v roce 2021
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021
13. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, Dra..." již není dostupný.
13. 09. 2020 VŘ - 2020 - SOC - soc. práce
13. 09. 2020 Nájem části pozemku p.č. 1988/1, k.ú. Doubravka
13. 09. 2020 Záměr - zúžení předmětu nájmu o 1m2 - uzavření dodatku č. 1 k NS č. 2015/000001/NS
13. 09. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Stavební úpravy a půdní nástavba bytového domu
13. 09. 2020 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
13. 09. 2020 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v MO Plzeň 4 pro politické strany a hnutí
13. 09. 2020 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ pro rok 2020

XML