Pardubický kraj

Kraj
Čechy

http://pardubickykraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
530 02 Pardubice

Datová schránka: z28bwu9
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Podřízené úřední desky

Okres Chrudim Okres Pardubice Okres Svitavy Okres Ústí nad Orlicí

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 01. 2015 Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Chvojenec
26. 01. 2015 Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Horní Čermná
26. 01. 2015 Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Lanškroun
26. 01. 2015 Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Kosořín
26. 01. 2015 Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Jeníkov u Hlinska
26. 01. 2015 Prodej pozemku v katastrálním území Lanškroun
26. 01. 2015 Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Ráby
23. 01. 2015 Stanovení ZÚ a AZZÚ vodního toku Divoká Orlice v ř.km 72,604 - 87,975
23. 01. 2015 Ambulantní zdravotní péče v oboru kardiologie
23. 01. 2015 Ambulantní zdravotní péče v oboru chirurgie
23. 01. 2015 Instalace linky KGJ Polička, Jiráskova
22. 01. 2015 pracovník ekonomického odddělení - odbor školství a kultury - metodik PO
21. 01. 2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Skuteč a městem Luže, upravující výkon Městské policie Skuteč na území města Luže
21. 01. 2015 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 6. změně integrovaného povolení
20. 01. 2015 Rozhodnutí o vydání 2. změny integrovaného povolení
20. 01. 2015 Závěr zjišťovacího řízení EIA
15. 01. 2015 Mimořádná veterinární opatření určená uživatelům honitby vykonávajícím právo myslivosti ve smyslu z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. (používání antiparazitárních prostředků)
15. 01. 2015 Zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti o vydání integrovaného povolení
14. 01. 2015 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
14. 01. 2015 pracovník oddělení stavebního řádu - odbor majetkový, stvebního řádu a investic
13. 01. 2015 Závěr zjišťovacího řízení EIA
12. 01. 2015 Dokument "Veřejná vyhláška, kte..." již není dostupný.
12. 01. 2015 Zahájení zjišťovacího řízení SEA Ministerstvem životního prostředí
12. 01. 2015 Zahájení zjišťovacího řízení SEA Ministerstvem životního prostředí
12. 01. 2015 Ukončení zjišťovacího řízení EIA Ministerstva životního prostředí
12. 01. 2015 Zahájení zjišťovacího řízení SEA Ministerstvem životního prostředí
09. 01. 2015 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení
09. 01. 2015 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 10. změně integrovaného povolení
09. 01. 2015 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 5. změně integrovaného povolení
08. 01. 2015 referent oddělení integrované prevence - odbor životního prostředí a zemědělství
08. 01. 2015 Závěr zjišťovacího řízení EIA
08. 01. 2015 referent oddělení zemědělství - odbor životního prostředí a zemědělství
08. 01. 2015 referent oddělení ochrany přírody - odbor životního prostředí a zemědělství
08. 01. 2015 Zveřejnění stručného shrnutí údajů žádosti o vydání integrovaného povolení
07. 01. 2015 Zhotovení informačních tabulí k propagaci evropsky významných lokalit v Pardubickém kraji
07. 01. 2015 Zveřejnění informace o konání veřejného projednání
07. 01. 2015 Výběrové řízení na pozici „ředitele Chrudimské nemocnice“
07. 01. 2015 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 1. změně integrovaného povolení
07. 01. 2015 Zahájení zjišťovacího řízení SEA Ministerstvem životního prostředí
07. 01. 2015 Instalace linky KGJ Polička, Jiráskova
06. 01. 2015 Výběrové řízení na pozici "ředitele nemocnice" Pardubice.
06. 01. 2015 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 6. změně integrovaného povolení
06. 01. 2015 Zahájení zjišťovacího řízení SEA Ministerstvem životního prostředí
06. 01. 2015 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Chrudim a městem Slatiňany ohledně zajištění výkonu Městské policie Chrudim na území města Slatiňany.
06. 01. 2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Litomyšl a obcí Sloupnice ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků.
06. 01. 2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Litomyšl a obcí Chotěnov ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
06. 01. 2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Litomyšl a obcí Chmelík ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků.
06. 01. 2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Litomyšl a obcí Chmelík ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
06. 01. 2015 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Litomyšl a obcí Desná ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
06. 01. 2015 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Litomyšl a obcí Desná ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

XML