Pardubický kraj

Kraj
Čechy

http://pardubickykraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
530 02 Pardubice

Datová schránka: z28bwu9
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Podřízené úřední desky

Okres Chrudim Okres Pardubice Okres Svitavy Okres Ústí nad Orlicí

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2015 Plynofikace a změna vytápění budovy obecního úřadu v obci Kosořín
30. 07. 2015 Oprava mostů v obci Jamné nad Orlicí
30. 07. 2015 Střecha OÚ v obci Jarošov
30. 07. 2015 Oprava veřejného osvětlení v obci Vápno
30. 07. 2015 Pořízení techniky na údržbu obce Mokošín
30. 07. 2015 Výstavba místní komunikace ke sportovišti a oplocení sportoviště v obci Dolany
30. 07. 2015 Oprava chodníku v „uličce“ v obci Bukovina nad Labem
30. 07. 2015 Oprava místní komunikace p.č. 56/3 v obci Žlebské Chvalovice
30. 07. 2015 Oprava požární nádrže v obci Pokřikov
30. 07. 2015 Obnova umývárny MŠ v obci Perálec
30. 07. 2015 Finanční podpory na hospodaření v lesích – obnova a výchova porostů
30. 07. 2015 Finanční podpory na hospodaření v lesích – obnova a výchova porostů
30. 07. 2015 Finanční podpory na hospodaření v lesích – obnova a výchova porostů
30. 07. 2015 Finanční podpory na hospodaření v lesích – obnova a výchova porostů
30. 07. 2015 Finanční podpory na hospodaření v lesích – obnova a výchova porostů
30. 07. 2015 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru Ministerstvem životního prostředí
30. 07. 2015 Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
29. 07. 2015 Vystavovatelské akce Krajské dožínky – Den zemědělců, potravinářů a venkova Pardubického kraje, Regionální agrární komora Pardubického kraje
29. 07. 2015 Provozní činnost MAS SpRP o.s. - MAS POLIČSKO z.s.
29. 07. 2015 Dotace na provoz místní prodejny Konzum v obci Žampach
29. 07. 2015 Provoz prodejny potravin v obci Šedivec
29. 07. 2015 Výstavba bytových domů – úroky z úvěru v obci Rychnov na Moravě
29. 07. 2015 ČOV a kanalizace, I. a II. etapa – úroky z úvěru v obci Dolní Újezd
29. 07. 2015 Úprava veřejných prostranství v obcích Svazku obcí Košumberska 2015
29. 07. 2015 Oprava místní komunikace v obci Žampach
28. 07. 2015 Oznámení zahájení zjišťovacího řízení
28. 07. 2015 Zahájení zjišťovacího řízení
28. 07. 2015 Závěr zjišťovacího řízení SEA vydaný Ministerstvem životního prostředí
27. 07. 2015 Pracovník oddělení organizačního a vzdělávání – odbor školství a kultury
27. 07. 2015 Rozhodnutí - záměr nebude posuzován
27. 07. 2015 Sdělení hejtmana Pardubického kraje
24. 07. 2015 Sdělení hejtmana Pardubického kraje
24. 07. 2015 Oprava hřbitovní kaple v Letohradě
24. 07. 2015 Zpracování projektové dokumentace oprav kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí
24. 07. 2015 Výroba kopií oken a oprava dveří Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí
24. 07. 2015 Provedení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu kaple Zmrtvýchvstání Páně v Ústí nad Orlicí – Knapovci
24. 07. 2015 Statické zajištění a konzervace zdiva zříceniny hradu v Brandýse nad Orlicí
24. 07. 2015 Oprava věže kostela sv. Jiří v Dolní Čermné
24. 07. 2015 Oprava bočního vchodu kostela sv. Bartoloměje v Semaníně
24. 07. 2015 Restaurování poprsnice kruchty v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně
24. 07. 2015 Oprava Pomníku památky padlých za 1. světové války v Mladějově na Moravě
24. 07. 2015 Restaurování maleb v kapli Čtrnácti Svatých Pomocníků v Březové nad Svitavou
24. 07. 2015 Restaurování nástěnné malby v kostele sv. Anny v Radiměři
24. 07. 2015 Rekonstrukce střechy na obytné budově čp. 10 v Telecí
24. 07. 2015 Obnova oken čp. 1 (zámek) v Cholticích
24. 07. 2015 Oprava kříže v Proseči – k Borkám
24. 07. 2015 Oprava střechy čp. 1 (zámek) v Hrochově Týnci
23. 07. 2015 Rozhodnutí o vydání 2. změny integrovaného povolení
23. 07. 2015 Oznámení o nabytí právní moci integrovaného povolení
23. 07. 2015 Bezobslužná čerpací stanice AGF Svitavy

XML