Pardubický kraj

Kraj
Čechy

http://pardubickykraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
530 02 Pardubice

Datová schránka: z28bwu9
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Podřízené úřední desky

Okres Chrudim Okres Pardubice Okres Svitavy Okres Ústí nad Orlicí

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 01. 2021 dokument
25. 01. 2021 dokument
22. 01. 2021 dokument
22. 01. 2021 dokument
22. 01. 2021 dokument
22. 01. 2021 dokument
22. 01. 2021 dokument
22. 01. 2021 dokument
22. 01. 2021 dokument
21. 01. 2021 dokument
21. 01. 2021 dokument
21. 01. 2021 dokument
21. 01. 2021 dokument
21. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje.
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
19. 01. 2021 dokument
18. 01. 2021 dokument
18. 01. 2021 dokument
15. 01. 2021 dokument
15. 01. 2021 dokument
15. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 Rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, Odbor správní a dopravy, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk (dále jen „silniční úřad“), ze dne 25.09.2020, čj. MUZBK-22699/2019/SPDO – 23, Sp. zn. MUZBK-22699/2019/SPDO, ve věci vydání deklaratorního rozhodnutí o určení právního vztahu - učení existence či neexistence veřejně přístupné účelové komunikace dle zákona o PK, na pozemku p. č. 1853, 1884, 1958 a 1959 vše v katastrálním území Žamberk
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument
14. 01. 2021 dokument

XML