MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 06. 2020 Zápis z 27. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 01.06.2020
08. 06. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I.- III. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2019 na webových stránkách MO Pardubice VI
04. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 02/2020 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
03. 06. 2020 Informace o konání VIII. zasedání ZMO Pardubice VI
01. 06. 2020 Oznámení - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027"
28. 05. 2020 Dokument "Návrh závěrečného účt..." již není dostupný.
25. 05. 2020 Dokument "Rozhodnutí - Územní r..." již není dostupný.
14. 05. 2020 Zápis z 26. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 11.05.2020
11. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 02/2020 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
06. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení omezení průjezdu nákladních vozidel v ulici Kostnická a Žižkova v Pardubicích, m.č. Svítkov
05. 05. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Praní a regranulace fólií II, Černá za Bory"
30. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za komunální odpad
30. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku ze psů
30. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
29. 04. 2020 Nařízení č. 1/2020, kterým se mění nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 2/2016, č. 6/2016, č. 2/2017, č. 1/2019 a č. 5/2019
23. 04. 2020 Zápis z 25. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 20.04.2020
23. 04. 2020 VV - Oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitcýh věcí na rok 2020
08. 04. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při provádění opravy veřejného osvětlení v ulici Motoristů, U Parku, Kostnická, Josefa Poppera, Orebská, Žižkova (slepá část) v Pardubicích, místní části Svítkov
02. 04. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
01. 04. 2020 Zápis z 24. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 30.03.2020
30. 03. 2020 Dokument "Oznámení o pokračován..." již není dostupný.
26. 03. 2020 Informace o omezení krajské veřejné dopravy
26. 03. 2020 VV- Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
25. 03. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I.- III. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018 na webových stránkách MO Pardubice VI
25. 03. 2020 VV Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky jednosměrných úseků místních komunikací ulice Pražská a Popkovická v Pardubicích
23. 03. 2020 Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI ze dne 16.03.2020
19. 03. 2020 Informační linka pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby odkázané na pomoc druhých
19. 03. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ulice Přeloučská a V Borku, mistní část Staré Čívice
19. 03. 2020 Informace - Návrh výroku územního rozhodnutí
16. 03. 2020 Úřední hodiny Úřadu městského obvodu Pardubice VI během NOUZOVÉHO STAVU
13. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194
10. 03. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
09. 03. 2020 Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Veřejné osvětlení Svítkov - Východ a Západ, Pardubice, Svítkov
06. 03. 2020 VV - Opatření obecné povahy - nestanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úprava provozu na pozemních komunikací v ulici Chotkova u domu č.p. 150 v Pardubicích
05. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 01/2020 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
05. 03. 2020 Zápis z 23. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 02.03.2020
05. 03. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I.- II. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018 na webových stránkách MO Pardubice VI
04. 03. 2020 Informace o konání VII. zasedání ZMO Pardubice VI
25. 02. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení zvláštního užívání v ul. Pražská a Popkovická v rámci uzavírky jednosměrného úseku místní komunikace ulice Pražská v Pardubicích
19. 02. 2020 Oznámení - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I, bod 53 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice"
17. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 01/2020 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
14. 02. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení omezení parkování vozidel při konání sportovní akce na fotbalovém hřišti proti stadionu Zlatá přilba v Pardubicích - Svítkov
07. 02. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018 na webových stránkách MO Pardubice VI
07. 02. 2020 Zápis z 22. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 03.02.2020
05. 02. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací v kraji vozovky místní komunikace před domem č.p. 86 v bezejmenné ulici v Pardubicích - Lány na Důlku
03. 02. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení uzavírky jednosměrných úseků místních komunikací ulice Pražská a Popkovická v Pardubicích
24. 01. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při opravě místních komunikací, výspravy vozovek živičnou směsí s případným frézováním poruchy, ostatní údržba součástí a příslušenství silnic, provádění vodorovného dopravního značení místních komunikací na území města Pardubic
22. 01. 2020 VV - Oznámení o zahájení územního řízení - veřejné osvětlení Svítkov - Východ a Západ, Pardubice
22. 01. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Pražská na p.p.č. 1077/2 Svítkov - Západ v Pardubicích
22. 01. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení dopravního značení v lokalitě Svítkov - Západ v Pardubicích

XML