MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provedení uzavírky místní komunikace v úseku č.p. 60-č.p. 48 bezejmenné komunikace v Pardubicích, místní části Opočínek
14. 11. 2019 Zápis z 19. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 11.11.2019
14. 11. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění Střednědobého výhledu MO Pardubice VI na roky 2019-2021, Rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2019 vč. I. - VII. rozpočtového opatření na rok 2019, Závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2018 na webových stránkách MO Pardubice VI
13. 11. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace v úseku Kostnická - Dlouhá v ulici Školní v Pardubicích.
11. 11. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna místní úpravy provozu v ulici Kostnická v Pardubicích před domem č.p. 31.
05. 11. 2019 VV- Zahájení řízení o XXI. změně územního plánu města Pardubice a I. změně ÚP Hostovic
04. 11. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna místní úpravy provozu na jednosměrné části ulice Pražská v Pardubicích v blízkosti vjezdu na letiště z důvodu obousměrného provozu cyklistů
25. 10. 2019 Zápis z 18. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 21.10.2019
23. 10. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací v souběhu s vozovkou silnice č. III/32221 před pozemkem p.č. 795/5 v obci Lány na Důlku.
17. 10. 2019 VV - Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici 1/2 v obci Staré Čívice, u křižovatky s místní komunikací ul. Dubánkova a to umístěním trvalého dopravního značení
15. 10. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy provozu v ulici Srnojedská v Pardubicích ve směru od Rosic nad Labem
10. 10. 2019 VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení - rekonstrukce komunikace Kokešova
09. 10. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení dopravního značení, změna místní úpravy provozu na chodníku v ulici Přeloučská a U Panasonicu v Pardubicích, Starých Čívicích
03. 10. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění Střednědobého výhledu MO Pardubice VI na roky 2019-2021, Rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2019 vč. I. - VI. rozpočtového opatření na rok 2019, Závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2018 na webových stránkách MO Pardubice VI
03. 10. 2019 Zápis z 17. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 30.09.2019
02. 10. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky vozovky v úseku Kolonie - parkoviště u hřbitova v ulici Motoristů v Pardubicích - Svítkov
26. 09. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění Střednědobého výhledu MO Pardubice VI na roky 2019-2021, Rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2019 vč. I. - V. rozpočtového opatření na rok 2019, Závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2018 na webových stránkách MO Pardubice VI
25. 09. 2019 Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI ze dne 16.9.2019
25. 09. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna místní úpravy provozu v ulici Kostnická v Pardubicích před domem č.p. 31
24. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - k označení uzavírky silnice č. III/32221, místní komunikací a související dopravní opatření při konání 71. Zlaté přilby města Pardubice v Pardubicích
24. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - odstranění nadbytečného dopravního značení v ulici Motoristů v Pardubicích
20. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení pořádání sportovní akce "Decathlon - Armádní půlmaraton 2019"
20. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky mostniho objektu č. M705 místní komunikace přes řeku Labe mezi městskými obvody Pardubice VI a Pardubice VII v Rosicích nad Labem
19. 09. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení dopravního značení, změna místní úpravy provozu na jednosměrné části ulice Pražská v Pardubicích v blízkosti vjezdu na letiště
18. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo na adrese Přeloučská 251, Pardubice - Staré Čívice
16. 09. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení dopravního značení, změna úpravy provozu na budoucí lávce pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu"
16. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení změny místní úpravy provozu v souvislosti s provedením stavby "Rekonstrukce komunikace Kokešova" v Pardubicích, Staré Čívice
06. 09. 2019 Zápis z 16. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 02.09.2019
05. 09. 2019 Informace o konání IV. zasedání ZMO Pardubice VI
03. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v obci Staré Čívice, Na Štěpnici
30. 08. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Srnojedská v Pardubicích ve směru od Rosic nad Labem
30. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při pokládce optického kabelu v chodníku v ulici Přeloučská, Vašákova a U Borku v Pardubicích
28. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích v Pardubicích- označení provádění stavebních prací při pokládce kabelu NN do podélného výkopu účelové komunikace p.p.č. 625 Pardubice - Opočínek
28. 08. 2019 VV – Stavební povolení - "Rekonstrukce komunikace ul. Kolonie" - Pardubice
27. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení dopravního značení - ul. Kolonie v Pardubicích
20. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - o..." již není dostupný.
19. 08. 2019 VV- Rozhodnutí- schválení stavebního záměru na stavbu: "Kanalizace-ul. Pražská, Školní, Pardubice-II.etapa"
13. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení uzavírky a provádění stavebních prací přípojky kanalizačního potrubí ve vozovce u domu č.p. 3 v ulici Kpt. Poplera v Pardubicích
12. 08. 2019 Zápis z 15. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 05.08.2019
08. 08. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Motoristů v Pardubicích
08. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací při pokládce kabelu veřejného osvětlení v bezejmenné místní komunikaci p.č. 1074/99 v Pardubicích - Lány na Důlku
08. 08. 2019 VV - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce komunikace Kolonie - modernizace veřejného osvětlení Pardubice, Svítkov
02. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace v ulici Kokešova v Pardubicích - Staré Čívice
01. 08. 2019 VV - Návrh opatření obecné povahy - prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo na adrese Přeloučská 251, Pardubice - Staré Čívice
01. 08. 2019 VV – Stavební povolení – „Rekonstrukce komunikace ul. Sportovců, Pardubice – Svítkov“
31. 07. 2019 Dokument "VV - Společné povolen..." již není dostupný.
31. 07. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací při výstavbě chodníku v ulici K Panasonicu v Pardubicích - Staré Čívice
31. 07. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Kokešova v Pardubicích
30. 07. 2019 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací proti domu č.p. 739 v ul. Školní v Pardubicích

XML