MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2020 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v Městském obvodu Pardubice VI pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
03. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 01/2020 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
27. 07. 2020 Rozhodnutí - Stavební povolení - k. ú. Pardubice a k. ú. Svítkov "Modernizace železničního uzlu Pardubice"
24. 07. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - V. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2019 na webových stránkách MO Pardubice VI
24. 07. 2020 Zápis z 29. mimořádné schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 22.07.2020
16. 07. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení v..." již není dostupný.
16. 07. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Dlouhá při křižovatce s ul. Školní
14. 07. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích, Svítkově - ul. kpt. Poplera, ul. Kostnická, ul. Hradčanská, ul. Branecká
03. 07. 2020 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací v ulici Popkovická v Pardubicích
30. 06. 2020 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení uzavírky místní komunikace slepé části ulice Kostnická v Pardubicích
30. 06. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I.- IV. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2019 na webových stránkách MO Pardubice VI
29. 06. 2020 Zápis z 28. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 22.06.2020
29. 06. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích v Pardubicích
29. 06. 2020 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení dopravního značení - označení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Orebská, Táborská a Dostihová v Pardubicích
26. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění vyhláška o veřejném pořádku, příloha č. 9 vyhlášky o VP, která stanoví tradiční akce
26. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, kterou se zrušuje vyhláška o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic
25. 06. 2020 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI ze dne 15.06.2020
24. 06. 2020 Dokument "VV - Oznámení o zaháj..." již není dostupný.
18. 06. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
12. 06. 2020 Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou - k. ú. Pardubice a k. ú. Svítkov - "Modernizace železničního uzlu Pardubice"
11. 06. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při pokládce kabelového vedení NN v ulici Žižkova v Pardubicích
08. 06. 2020 Zápis z 27. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 01.06.2020
08. 06. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I.- III. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2019 na webových stránkách MO Pardubice VI
04. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 02/2020 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
03. 06. 2020 Informace o konání VIII. zasedání ZMO Pardubice VI
01. 06. 2020 Oznámení - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027"
28. 05. 2020 Dokument "Návrh závěrečného účt..." již není dostupný.
25. 05. 2020 Dokument "Rozhodnutí - Územní r..." již není dostupný.
14. 05. 2020 Zápis z 26. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 11.05.2020
11. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 02/2020 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
06. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení omezení průjezdu nákladních vozidel v ulici Kostnická a Žižkova v Pardubicích, m.č. Svítkov
05. 05. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Praní a regranulace fólií II, Černá za Bory"
30. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za komunální odpad
30. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku ze psů
30. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
29. 04. 2020 Nařízení č. 1/2020, kterým se mění nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 2/2016, č. 6/2016, č. 2/2017, č. 1/2019 a č. 5/2019
23. 04. 2020 Zápis z 25. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 20.04.2020
23. 04. 2020 VV - Oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitcýh věcí na rok 2020
08. 04. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při provádění opravy veřejného osvětlení v ulici Motoristů, U Parku, Kostnická, Josefa Poppera, Orebská, Žižkova (slepá část) v Pardubicích, místní části Svítkov
02. 04. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
01. 04. 2020 Zápis z 24. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 30.03.2020
30. 03. 2020 Dokument "Oznámení o pokračován..." již není dostupný.
26. 03. 2020 Informace o omezení krajské veřejné dopravy
26. 03. 2020 VV- Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
25. 03. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I.- III. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018 na webových stránkách MO Pardubice VI
25. 03. 2020 VV Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky jednosměrných úseků místních komunikací ulice Pražská a Popkovická v Pardubicích
23. 03. 2020 Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI ze dne 16.03.2020
19. 03. 2020 Informační linka pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby odkázané na pomoc druhých
19. 03. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ulice Přeloučská a V Borku, mistní část Staré Čívice
19. 03. 2020 Informace - Návrh výroku územního rozhodnutí

XML