MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Oznámení - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I, bod 53 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice"
17. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 01/2020 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
14. 02. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení omezení parkování vozidel při konání sportovní akce na fotbalovém hřišti proti stadionu Zlatá přilba v Pardubicích - Svítkov
07. 02. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018 na webových stránkách MO Pardubice VI
07. 02. 2020 Zápis z 22. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 03.02.2020
05. 02. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací v kraji vozovky místní komunikace před domem č.p. 86 v bezejmenné ulici v Pardubicích - Lány na Důlku
03. 02. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení uzavírky jednosměrných úseků místních komunikací ulice Pražská a Popkovická v Pardubicích
24. 01. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při opravě místních komunikací, výspravy vozovek živičnou směsí s případným frézováním poruchy, ostatní údržba součástí a příslušenství silnic, provádění vodorovného dopravního značení místních komunikací na území města Pardubic
22. 01. 2020 VV - Oznámení o zahájení územního řízení - veřejné osvětlení Svítkov - Východ a Západ, Pardubice
22. 01. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Pražská na p.p.č. 1077/2 Svítkov - Západ v Pardubicích
22. 01. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení dopravního značení v lokalitě Svítkov - Západ v Pardubicích
21. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 01/2020 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
14. 01. 2020 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení dopravního značení, jedná se o změnu místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Chotkova u domu č. p. 150 a dále v blízkosti č.p. 400 v Pardubicích
14. 01. 2020 Zápis z VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI ze dne 06.01.2020
13. 01. 2020 Zápis z 21. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 06.01.2020
06. 01. 2020 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění Střednědobého výhledu MO Pardubice VI na roky 2020 - 2022, Rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2019 vč. I. - VIII. rozpočtového opatření na rok 2019, Závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2018, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020 na webových stránkách MO Pardubice VI
27. 12. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění Střednědobého výhledu MO Pardubice VI na roky 2020 - 2022, Rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2019 vč. I. - VIII. rozpočtového opatření na rok 2019, Závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2018 na webových stránkách MO Pardubice VI
23. 12. 2019 Informace o konání VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI
20. 12. 2019 Zápis z V. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI ze dne 16.12.2019
20. 12. 2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby z místopisu na rok 2020
20. 12. 2019 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným statutárním městem Pardubice
16. 12. 2019 VV- Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna místní úpravy provozu v ulici U Panasonicu v Pardubicích
13. 12. 2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. 12. 2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC č. 7/2019, o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC č. 8/2019, o místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
13. 12. 2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
06. 12. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - lokalita Svítkov - Západ v Pardubicích
06. 12. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v ulici Pražská na p.p.č. 1077/2 - Svítkov - Západ v Pardubicích
06. 12. 2019 Nařízení č.5/2019 - novela nařízení o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic
05. 12. 2019 Zápis z 20. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 02.12.2019
04. 12. 2019 Informace o konání V. zasedání ZMO Pardubice VI
03. 12. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici 1/2 v obci Staré Čívice, u křižovatky s místní komunikací ul. Dubánkova
03. 12. 2019 Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2020
29. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020-2022 a Návrh rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2020
28. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022
28. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2049, kterou se vydává Statut města Pardubice
28. 11. 2019 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020
25. 11. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna místní úpravy provozu na chodníku v ulici Přeloučská a U Panasonicu v Pardubicích, Starých Čívicích
23. 11. 2019 VV- Stavební povolení - "Rekonstrukce komunikace Kokešova"
20. 11. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provedení uzavírky místní komunikace v úseku č.p. 60-č.p. 48 bezejmenné komunikace v Pardubicích, místní části Opočínek
14. 11. 2019 Zápis z 19. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 11.11.2019
14. 11. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění Střednědobého výhledu MO Pardubice VI na roky 2019-2021, Rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2019 vč. I. - VII. rozpočtového opatření na rok 2019, Závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2018 na webových stránkách MO Pardubice VI
13. 11. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace v úseku Kostnická - Dlouhá v ulici Školní v Pardubicích.
11. 11. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna místní úpravy provozu v ulici Kostnická v Pardubicích před domem č.p. 31.
05. 11. 2019 VV- Zahájení řízení o XXI. změně územního plánu města Pardubice a I. změně ÚP Hostovic
04. 11. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna místní úpravy provozu na jednosměrné části ulice Pražská v Pardubicích v blízkosti vjezdu na letiště z důvodu obousměrného provozu cyklistů
25. 10. 2019 Zápis z 18. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 21.10.2019
23. 10. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací v souběhu s vozovkou silnice č. III/32221 před pozemkem p.č. 795/5 v obci Lány na Důlku.
17. 10. 2019 VV - Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici 1/2 v obci Staré Čívice, u křižovatky s místní komunikací ul. Dubánkova a to umístěním trvalého dopravního značení
15. 10. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy provozu v ulici Srnojedská v Pardubicích ve směru od Rosic nad Labem

XML