MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 10. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích z obou stran před úsekem místní komunikace se souběžně umístěným dětským hřištěm v ulici Motoristů v Pardubicích
22. 10. 2020 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - osazení dopravního značení z důvodu vymístění parkujících vozidel pro provádění prací při čištění silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikací na území města Pardubice
21. 10. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VII. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2019 na webových stránkách MO Pardubice VI
16. 10. 2020 Zápis z 33. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 12.10.2020
15. 10. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 7/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává statut města Pardubic
14. 10. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky místní komunikace Pražská, Branecká (Popkovická) v Pardubicích
12. 10. 2020 VV- Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - jednosměrná komunikace před letištním terminálem v Pardubicích
09. 10. 2020 Zápis z X. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI ze dne 29.09.2020
06. 10. 2020 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provádění stavebních prací před domem č.p. 208 v ulici Srnojedská v Pardubicích
06. 10. 2020 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - označení zabezpečení akce 130. Velká pardubická konané na dostihovém závodišti v Pardubicích (slepá část ulice Pražská)
30. 09. 2020 Zápis z 32. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 21.09.2020
30. 09. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VI. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2019 na webových stránkách MO Pardubice VI
29. 09. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení stezky pro pěší a cyklisty z Pardubic - Popkovic do Starého Máteřova s napojením u letiště v Pardubicích
25. 09. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení uzavírky silnice č. III/32221 a související dopravní opatření při konání 72. Zlaté přilby města Pardubice v Pardubicích
24. 09. 2020 Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI ze dne 14.09.2020
23. 09. 2020 Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI ze dne 14.09.2020
22. 09. 2020 Informace o konání X. mimořádného zasedání ZMO Pardubice VI
21. 09. 2020 Zápis z 31. mimořádné schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 14.09.2020
18. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
15. 09. 2020 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích, označení provádění zvláštního užívání vozovky při vložkování kanalizačního potrubí v ulici Kostnická a Přerovská v Pardubicích
15. 09. 2020 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při překopu vozovky a při provádění stavebních prací v zeleni v souběhu s vozovkou v ulici Školní, Na Klínku, Popkovická, Kostnická, Přerovská v Pardubicích
14. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
08. 09. 2020 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy provozu na pozemních komunkacích z obou stran před úsekem místní komunikace se souběžně umístěným dětským hřištěm v ulici Motoristů v Pardubicích
08. 09. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení úplné uzavírky místní komunikace v prostoru mostu přes řeku Labe mezi městskými částmi Svítkov a Rosice nad Labem v Pardubicích
07. 09. 2020 Informace o konání IX. zasedání ZMO Pardubice VI
04. 09. 2020 Zápis z 30. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 31.08.2020
03. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 01/2020 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
02. 09. 2020 Informace o konání IX. zasedání ZMO Pardubice VI
02. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 6001 - 6006 Městského obvodu Pardubice VI
27. 08. 2020 VV - Rozhodnutí - stavební povolení k provedení vodních děl v rámci stavby: Modernizace železničního uzlu Pardubice
19. 08. 2020 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení stavebních prací při rekonstrukci NN sítě v blízkosti silnice č. III/32221 v místní části Lány na Důlku
13. 08. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení pracovního místa pro umístění autojeřábu v blízkosti domu č. p. 155 v ulici 8. května v Pardubicích
13. 08. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Orebská, Táborská a Dostihová v Pardubicích
13. 08. 2020 VV - Oznámení návrhu opatření obecné pavahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení stezky pro pěší a cyklisty z Pardubic - Popkovic do Starého Máteřova s napojením u letiště v Pardubicích
05. 08. 2020 Dokument "VV - Stavební povolen..." již není dostupný.
03. 08. 2020 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v Městském obvodu Pardubice VI pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
03. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 01/2020 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
27. 07. 2020 Rozhodnutí - Stavební povolení - k. ú. Pardubice a k. ú. Svítkov "Modernizace železničního uzlu Pardubice"
24. 07. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - V. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2019 na webových stránkách MO Pardubice VI
24. 07. 2020 Zápis z 29. mimořádné schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 22.07.2020
16. 07. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení v..." již není dostupný.
16. 07. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Dlouhá při křižovatce s ul. Školní
14. 07. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích, Svítkově - ul. kpt. Poplera, ul. Kostnická, ul. Hradčanská, ul. Branecká
03. 07. 2020 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací v ulici Popkovická v Pardubicích
30. 06. 2020 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení uzavírky místní komunikace slepé části ulice Kostnická v Pardubicích
30. 06. 2020 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I.- IV. rozpočtové opatření na rok 2020, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2019 na webových stránkách MO Pardubice VI
29. 06. 2020 Zápis z 28. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 22.06.2020
29. 06. 2020 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích v Pardubicích
29. 06. 2020 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení dopravního značení - označení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Orebská, Táborská a Dostihová v Pardubicích
26. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění vyhláška o veřejném pořádku, příloha č. 9 vyhlášky o VP, která stanoví tradiční akce

XML