MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení – „Veřejné osvětlení Pardubice, Lány na Důlku – oprava“
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí – „Cyklistická stezka Svítkov – PD“ Pardubice, Svítkov
16. 01. 2019 Pozvánka na III. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – „Rekonstrukce ul. K Pašti v Pardubicích“
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení stavebního řízení – „Rekonstrukce komunikace ul. K Pašti, Pardubice – Svítkov“
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí – „Opočínek_124/12..-TS, knn-ZO Opočínek“, Pardubice, Lány na Důlku
08. 01. 2019 Zápis z 2. schůze RMO Pardubice VI ze dne 07.01.2019
04. 01. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provádění prací při čištění silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových
03. 01. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
03. 01. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021 – návrh, Rozpočet MO VI na rok 2019 - návrh, Rozpočet MO VI na rok 2018, I. rozp. opatření, II. rozp. opatření, III. rozp. opatření, IV. rozp. opatření, V. rozp. opatření, VI. rozp. opatření na rok 2018, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
27. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu - stavba „Rekonstrukce komunikace V Chaloupkách“
27. 12. 2018 Zápis z I. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI ze dne 17.12.2018
27. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu - označení provádění stavebních prací při opravě MK na území města Pardubic
17. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu – označení změny místní úpravy provozu v ulici Branecká v Pardubicích
11. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – čištění silnic II. a III. tříd v roce 2019
11. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – přemístění stávajícího dopravního značení z ul. Branecká do ul. U Moruší
08. 12. 2018 Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019
07. 12. 2018 Informace o konání I. zasedání ZMO Pardubice VI
07. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – změna parkování v ulici Dlouhá v Pardubicích
04. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení zvl. Užívání silnice č. III/32221 v Pardubicích
04. 12. 2018 Zápis z 1. schůze RMO Pardubice VI ze dne 28.11.2018
30. 11. 2018 Návrh rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2019
30. 11. 2018 Návrh střednědobého rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 - 2021
30. 11. 2018 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pce VI 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021 – návrh, Rozpočet MO VI na rok 2019 - návrh, Rozpočet MO VI na rok 2018, I. rozp. opatření, II. rozp. opatření, III. rozp. opatření, IV. rozp. opatření, V. rozp. opatření, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
27. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy - dopravní značení po rekonstrukci ulice K Pašti v Pardubicích
27. 11. 2018 Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu – v souvislosti s umístěním městského imobiliáře – Havlíčkova ulice v Pardubicích
26. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení ÚŘ - "Opočínek_124/12..-TS, knn-ZO Opočínek"
23. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – silnice I/2 v Pardubicích, ul. Pražská, v blízkosti křižovatky s ul. U Bylanky
19. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Stavební povolení - „Vybudování chodníku od zastávky MHD v Opočínku podél silnice III. třídy“
15. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – uzavírka vozovky v úseku Branecká – U Moruší v ul. Popkovická v Pardubicích
15. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu - označení provádění stavebních prací při pokládce kanalizační přípojky před domem č. p. 197 v ulici Vašákova v Pardubicích
15. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu - označení provedení uzavírky místní komunikace v úseku Kostnická – Dlouhá v ulici Školní v Pardubicích
09. 11. 2018 Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Pardubice 19.11.2018
06. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu – Hradčanská, Pardubice
06. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu – Školní, Svítkov
06. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu – Dubová, Pardubice
06. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu – Kostnická, Svítkov
02. 11. 2018 Zápis z ustavujícího zasedání ZMO Pardubice VI ze dne 29.10.2018
01. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – označení změny dopravního značení na křižovatce v ulici Pražská v Pardubicích
25. 10. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu – označení uzavírky komunikace před domem č. p. 121 v ulici Ke Mlýnu ve Starých Čívicích
22. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI
22. 10. 2018 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o změně stavby – Centrum laserové a estetické medicíny HOMEA CLINIC, Svítkov
19. 10. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu – přemístění dz č. B4 + E13 „Mimo dopravní obsluhy“ ve Svítkově
16. 10. 2018 Veřejná vyhláška – rozhodnutí o povolení změny stavby – HOMEA CLINIC – Svítkov
10. 10. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provádění stavebních prací před domem č. p. 48 v ul. V Chaloupkách ve Starých Čívicích
10. 10. 2018 Zápis z 71. schůze RMO Pardubice VI ze dne 01.10.2018
10. 10. 2018 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pce VI 2018-20, Rozpočet MO VI na rok 2018, I. rozp. opatření, II. rozp. opatření, III. rozp. opatření, IV. rozp. opatření, V. rozp. opatření Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2017
09. 10. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – uzavírka MK Pražská a MK k Paramu v souvislosti s konáním 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou
09. 10. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provádění stavebních prací při pokládce vodovodní přípojky před domem č.p. 26 v místní části Opočínek

XML