MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 07. 2021 Informace o konání XV. mimořádného zasedání ZMO Pardubice VI
26. 07. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 47452111 k označení provádění stavebních prací v chodníku a části vozovky ve směrovém oblouku v blízkosti domu č.p. 284 v ulici Chotkova v Pardubicích
26. 07. 2021 Zápis z 45. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 19.07.2021
22. 07. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodná úprava na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky železničního přejezdu ev. č. P4906 na místní komunikaci v úseku Lány na Důlku - silnice č. 1/2 ve volném úseku místní komunikace
22. 07. 2021 Veřejná výzva č. 03/2021 na obsazení funkce referenta státní správy a samosprávy Úřadu městského obvodu Pardubice VI
22. 07. 2021 VV - Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru - vodní dílo - Pardubice - ul. K Dubině - kanalizace, vodovod
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení dopravního značení v ul. Na Štěpnici v Pardubicích u budovy záchranné služby
12. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení místního referenda na území statutárního města Pardubice
08. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, Spo..." již není dostupný.
08. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - aktualizovaný rozsah záplavového územní vodního toku Bylanka
02. 07. 2021 Návrh stanovení aktualizace ZÚ a AZZÚ vodního toku Bylanka v úseku ř.km 0,453 -5,249
02. 07. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - k označení provádění zvláštního užívání parkovacího pruhu před domem č.p. 159 v ulici Kostnická v Pardubicích
02. 07. 2021 Dokument "Rozhodnutí – územní r..." již není dostupný.
30. 06. 2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2021, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2019, KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 7/2020 A Č. 2/2021
28. 06. 2021 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VIII. rozpočtové opatření na rok 2020, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021, I.-IV rozpočtové opatření na rok 2021 Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2020 na webových stránkách MO Pardubice VI
28. 06. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 02/2021 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
24. 06. 2021 Zápis z XIV. zasedání ZMO Pardubice VI konaného dne 14.06.2021
24. 06. 2021 Zápis z 44. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 21.06.2021
24. 06. 2021 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VIII. rozpočtové opatření na rok 2020, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021, I.-IV rozpočtové opatření na rok 2021 Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2019, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2020 na webových stránkách MO Pardubice VI
23. 06. 2021 VV - vydání XX. změny Územního plánu města Pardubice
17. 06. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č.110060776767 dne 08.07.2021 od 7:30 do 10:00 hodin
11. 06. 2021 Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce - budova č.p. 53 v Opočínku, stojící na pozemku označeném jako st.p.č. 47
11. 06. 2021 Dokument "VV - Oznámení o zaháj..." již není dostupný.
11. 06. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/2 v obci Staré Čívice, u sjezdu do objektu stavebnin firmy IZOMAT, ul. Přeloučská 398, a to umístěním trvalého dopravního značení
10. 06. 2021 Dokument "VV - Oznámení o zaháj..." již není dostupný.
09. 06. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060782691 dne 30.06.2021 od 9:30 do 13:00 hodin
08. 06. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - přechodná úprava k označení provedení uzavírky místních komunikací v ulici U Trojice a označení změny uzavírky podchodu pod silnicí č. I/37 a železniční tratí vše v Pardubicích
07. 06. 2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2021, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010, Č. 14/2011, Č. 5/2012, Č. 7/2013, Č. 4/2014, Č. 6/2014, Č. 3/2015, Č. 4/2016, Č. 5/2016, Č. 7/2016, Č. 3/2017, Č. 4/2017, Č. 5/2017, Č. 8/2017, Č. 5/2018, Č. 2/2019 A Č. 5/2020
03. 06. 2021 Zápis z 43. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 31.05.2021
03. 06. 2021 VV - Návrh opatření obecné povahy - Záplavové území Dubanka
02. 06. 2021 Informace o konání XIV. zasedání ZMO Pardubice VI
28. 05. 2021 Dokument "Návrh závěrečného účt..." již není dostupný.
28. 05. 2021 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VIII. rozpočtové opatření na rok 2020, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021, I.-II rozpočtové opatření na rok 2021 Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2019, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2020 na webových stránkách MO Pardubice VI
26. 05. 2021 Dokument "VV - Společné povolen..." již není dostupný.
26. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 01/2021 na pozici referenta státní správy a samosprávy Úřadu městského obvodu Pardubice VI
26. 05. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení uzavírky vozovky místní komunikace u garáží v ulici Přerovská v Pardubicích
17. 05. 2021 Dokument "Oznámení - Zahájení ú..." již není dostupný.
14. 05. 2021 Dokument "VV - Oznámení o zaháj..." již není dostupný.
12. 05. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provádění stavebních prací při opravě veřejného osvětlení v ulici K Dubině, Kostnická, Školní, Na Klínku v Pardubicích
11. 05. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace před domem č.p. 10 v ulici Ke Mlýnu v Pardubicích
07. 05. 2021 Zápis z 42. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 03.05.2021
07. 05. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060773963 dne 28.05.2021 od 7:30 do 15:00 hodin
07. 05. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060773965 dne 28.05.2021 od 7:30 do 15:00 hodin
06. 05. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky bezejmenných místních komunikací v Pardubicích, místní části Opočínek
30. 04. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060774935 dne 21.05.2021 od 7:30 do 16:30 hodin
30. 04. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060771194 dne 21.05.2021 od 7:30 do 14:30 hodin
30. 04. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích k označení provádění zvláštního užívání chodníku a části vozovky v souběhu s pozemkem p.č. 53/2 v ulici Kostnická a Hradčanská v Pardubicích, městské části Svítkov
27. 04. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny dne 18. 05. 2021 od 7:30 do 14:30 hodin
27. 04. 2021 Dokument "VV - Seznámení s podk..." již není dostupný.

XML