MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 04. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací u domu č. p. 109 v silnici č. III/32221 mimo vozovku silnice v Pardubicích, místní části Lány na Důlku
06. 04. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích proti p.p.č. 913/2 v ulici Dlouhá v Pardubicích
31. 03. 2021 VV - Rozhodnutí - stavební povolení k provedení vodních děl
31. 03. 2021 VV - Stavební povolení - "Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích nad Labem"
30. 03. 2021 UPOZORNĚNÍ - odstávka elektřiny ve Svítkově dne 19.4.2021 od 8:30 do 14:30 hodin
30. 03. 2021 VV - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - označení uzavírky a objízdné trasy při realizaci stavby "Modernizace mostu ev. č. 333-003"
26. 03. 2021 Dokument "VV - Sdělení - Seznám..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Zápis z 40. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 22.03.2021
25. 03. 2021 NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC Č. 3/2021, KTERÝM SE STANOVÍ MAXIMÁLNÍ CENY NĚKTERÝCH SLUŽEB KREMATORIA
23. 03. 2021 Zápis z XIII. zasedání ZMO Pardubice VI konaného dne 15.03.2021
23. 03. 2021 VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Technická infrastruktura pro 9 RD v obci Staré Čívice, vodohospodářské objekty"
22. 03. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Kostnická a Žižkova v Pardubicích
19. 03. 2021 OZV č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol zřízených STAUTÁRNÍM MĚSTEM PARDUBICE
19. 03. 2021 OZV č. 2/2021, kterou se mění OZV č. 4/2019, kterou vydává STATUT MĚSTA PARDUBICE, ve znění OZV č.7/2020
18. 03. 2021 VV- Vyrozumění o pokračování v řízení - "Cyklistická stezka Svítkov - PD" Pardubice, Svítkov
15. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 03. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při opravě místních komunikací, výspravy vozovek živičnou směsí s případným frézováním poruchy, ostatní údržba součástí a příslušenství silnic, provádění vodorovného dopravního značení místních komunikací na území města Pardubic
10. 03. 2021 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikace v areálu COS Pardubice v obci Pardubice - Popkovice
10. 03. 2021 Dokument "VV - Seznámení s podk..." již není dostupný.
03. 03. 2021 Informace o konání XIII. zasedání ZMO Pardubice VI
03. 03. 2021 Zápis z 39. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 01.03.2021
26. 02. 2021 VV- Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky místní komunikace před domem č. p. 85 v ulici Sjezdová v Pardubicích
17. 02. 2021 VV- Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací v části chodníku a vozovky v ulici Sportovců, Motoristů a Kolonie v Pardubicích
17. 02. 2021 Rozhodnutí - Stavební povolení pro stavbu dráhy - železniční trať v úseku Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová - "Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová"
17. 02. 2021 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích proti p.p.č. 913/2 v ulici Dlouhá v Pardubicích
16. 02. 2021 Dokument "Oprava chyby v psaní ..." již není dostupný.
12. 02. 2021 Dokument "VV - Oznámení o zaháj..." již není dostupný.
11. 02. 2021 Zápis z 38. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 08.02.2021
09. 02. 2021 VV - Rozhodnutí o odvolání
03. 02. 2021 Výzva k odstranění silničního vozidla
03. 02. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - - označení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Přeloučská, Motoristů a K Besedě v Pardubicích
03. 02. 2021 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Kostnická a Žižkova v Pardubicích
03. 02. 2021 Návrh územní studie „Svítkov – Na Pašti, přírodní sportovní areál“
27. 01. 2021 Výzva k odstranění silničního vozidla
27. 01. 2021 Výzva k odstranění silničního vozidla
25. 01. 2021 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - areál COS Pardubice v obci Pardubice - Popkovice
22. 01. 2021 Zápis z 37. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 18.01.2021
22. 01. 2021 Zápis z XII. mimořádného zasedání ZMO Pardubice VI konaného dne 18.01.2120
22. 01. 2021 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VIII. rozpočtové opatření na rok 2020, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021, I. rozpočtové opatření na rok 2021 Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2019 na webových stránkách MO Pardubice VI
21. 01. 2021 Dokument "VV - Oznámení o zaháj..." již není dostupný.
12. 01. 2021 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VIII. rozpočtové opatření na rok 2020, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2019 na webových stránkách MO Pardubice VI
12. 01. 2021 Dokument "VV - Oznámení o zaháj..." již není dostupný.
08. 01. 2021 Informace o konání XII. mimořádného zasedání ZMO Pardubice VI
08. 01. 2021 Dokument "VV - oznámení zahájen..." již není dostupný.
07. 01. 2021 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VIII. rozpočtové opatření na rok 2020, Návrh rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2021, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2019 na webových stránkách MO Pardubice VI
04. 01. 2021 Informace FÚ pro Pardubický kraj k podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021
23. 12. 2020 Zápis z 36. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 21.12.2020
23. 12. 2020 Zápis ze zasedání ZMO Pardubice VI konaného dne 14.12.2020
09. 12. 2020 Informace o změně místa konání XI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI
04. 12. 2020 Zápis z 35. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 30.11.2020

XML