MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 03. 2022 VV - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení účastníků s podklady rozhodnutí - kanalizace splašková, kanalizace dešťová, vodovod v rámci stavby soubor obytných domů U Obory - Staré Čívice
02. 03. 2022 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při opravě místních komunikací, výspravy vozovek živičnou směsí s případným frézování poruchy, ostatní údržba součástí a příslušenství silnic, provádění vodorovného dopravního značení místních komunikací na území města Pardubic
02. 03. 2022 Informace o konání XIX. zasedání ZMO Pardubice VI
01. 03. 2022 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna místní úpravy provozu v ulici Přerovská v úseku mezi ulicemi Školní a K Besedě v Pardubicích, m.č. Svítkov
01. 03. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
24. 02. 2022 Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
23. 02. 2022 Zápis z 55. mimořádné schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 14.02.2022
17. 02. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ve Svítkově
17. 02. 2022 XXXIX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
16. 02. 2022 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
09. 02. 2022 Veřejná výzva č. 02/2022 na obsazení funkce referenta státní správy a samosprávy Úřadu městského obvodu Pardubice VI
09. 02. 2022 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení místní úpravy provozu s návrhem rozmístění dopravního značení
09. 02. 2022 Dokument "VV - Oznámení o zaháj..." již není dostupný.
04. 02. 2022 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021
03. 02. 2022 Zápis z 54. schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 31.01.2022
02. 02. 2022 Dokument "Rozhodnutí - Územní r..." již není dostupný.
01. 02. 2022 Oznámení - Veřejné projednávání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí "Modernizace spalovny nebezpečných odpadů, provozovna Pardubice", formou online přenosu dne 8.2.2022
31. 01. 2022 Dokument "VV - Oznámení o zaháj..." již není dostupný.
24. 01. 2022 Opatření k zamezení šíření ptačí chřipky
18. 01. 2022 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna místní úpravy provozu v ulici Kpt. Poplera v Pardubicích, m.č. Svítkov
17. 01. 2022 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna místním úpravy provozu na pozemních komunikacích na místní komunikaci v ulici Přerovská v úseku mezi ulicemi Školní a K Besedě v Pardubicích, m.č. Svítkov
14. 01. 2022 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení uzavírky vozovky místní komunikace v ulici Josefa Poppera v Pardubicích
13. 01. 2022 Zápis z 53. schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 10.01.2022
12. 01. 2022 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy provozu v ulici Kostnická a Motoristů v Pardubicích.
06. 01. 2022 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2022-2024, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VIII. rozpočtové opatření na rok 2020, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2022, I.-VIII. rozpočtové opatření na rok 2021 Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2020 na webových stránkách MO Pardubice VI
05. 01. 2022 Veřejná výzva č. 01/2022 na obsazení funkce referenta státní správy a samosprávy Úřadu městského obvodu Pardubice VI
29. 12. 2021 Dokument "Oznámení - zahájení ú..." již není dostupný.
23. 12. 2021 Oznámení - "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice"
22. 12. 2021 Zápis z 52. schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 20.12.2021
22. 12. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při pokládce kanalizačního potrubí za úplné uzavírky místní komunikace v ulici Sjezdová a za úplné uzavírky v ulici Žižkova (pouze 2 dny v termínu) v Pardubicích
22. 12. 2021 Informace k podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022
20. 12. 2021 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VIII. rozpočtové opatření na rok 2020, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021, I.-VIII. rozpočtové opatření na rok 2021 Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2020 na webových stránkách MO Pardubice VI
20. 12. 2021 Zápis z XVIII. zasedání ZMO Pardubice VI konaného dne 13.12.2021
17. 12. 2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC Č. 8/2021, KTEROU SER ZRUŠUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 22/94 O POVINNÉM HUBENÍ OBTÍŽNÝCH HLODAVCŮ (POTKANŮ, KRYS A MYŠÍ) NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC
17. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
15. 12. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - přechodná úprava k označení zajištění průjezdu vozidel stavby "Modernizace železničního uzlu Pardubice" bezejmennou 1 pruhovou obousměrnou místní komunikací podél řeky Labe u ulice kpt. Bartoše v Pardubicích
15. 12. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky místní komunikace v ulici Sjezdová v Pardubicích
08. 12. 2021 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VIII. rozpočtové opatření na rok 2020, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021, I.-VII. rozpočtové opatření na rok 2021 Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2020 na webových stránkách MO Pardubice VI
07. 12. 2021 Zápis z 51. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 29.11.2021
03. 12. 2021 Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 01.01.2022
03. 12. 2021 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek -změna místní úpravy provozu v ulici Kpt. Poplera v Pardubicích, m.č. Svítkov
01. 12. 2021 Informace o konání XVIII. zasedání ZMO Pardubice VI
26. 11. 2021 Návrh rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2022
26. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky2021-2024
25. 11. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení uzavírky bezejmenné místní komunikace v Pardubicích - Opočínku
16. 11. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace v ulici Srnojedská a uzavírky jízdního pruhu v ulici K Pašti v Pardubicích
15. 11. 2021 VVV- Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace ulice Školní v úseku Kostnická - Dlouhá v Pardubicích
08. 11. 2021 Veřejná výzva č. 06/2021 na obsazení funkce referenta státní správy a samosprávy Úřadu městského obvodu Pardubice VI
04. 11. 2021 Zápis z 50. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 01.11.2021
04. 11. 2021 Zápis z XVII. mimořádného zasedání ZMO Pardubice VI konaného dne 25.10.2021

XML