MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – ul. K Hladíkovu v Pardubicích
21. 03. 2019 Zápis z 6. mimořádné schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 18.03.2019
21. 03. 2019 Pozvánka na V. zasedání Zastupitelsva města Pardubic
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu ve Svítkově
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu – ul. Kokešova, Staré Čívice
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu patření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu – ul. Motoristů, Pardubice
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu – ve slepé části v ulici U Panasonicu v Pardubicích
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – uzavírka slepé části MK v ulici Dlouhá v Pardubicích
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – k označení návěsti před uzavírkou mostu v ulici Národních hrdinů v Pardubicích
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby – „Veřejné osvětlení Pardubice, Lány na Důlku“
13. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 01/2019 na pozici referenta státní správy a samosprávy
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby – „Opočínek_124/12..-TS, knn-ZO Opočínek“ Pardubice, Lány na Důlku
08. 03. 2019 Zápis z 5. schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 04.03.2019
07. 03. 2019 Informace o konání II. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška –Územní rozhodnutí – prodloužení platnosti – rozhodnutí o umístění stavby – „Pardubice, ul. Kolonie“, oprava a úprava komunikace
22. 02. 2019 Veřejná vyhláška – Stavební povolení – „Rekonstrukce komunikace ul. K Pašti, Pardubice – Svítkov“
14. 02. 2019 Pozvánka na IV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
13. 02. 2019 Zápis z 4. schůze RMO Pardubice VI ze dne 11.02.2019
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení změny místní úpravy provozu pro stavbu „Rekonstrukce komunikace V Chaloupkách“
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška – Vydání XVII.b-1 změny Územního plánu města Pardubice
31. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - úprava provozu na pozemních komunikacích v části obce Pardubice, Svítkov ul. Hradčanská, Branecká, Husitská, Na Klínku, 8. května, U Moruší a U Bylanky
30. 01. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2019, I. rozpočtové opatření, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
23. 01. 2019 Zápis z 3. schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 21.01.2019
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení – „Veřejné osvětlení Pardubice, Lány na Důlku – oprava“
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí – „Cyklistická stezka Svítkov – PD“ Pardubice, Svítkov
16. 01. 2019 Pozvánka na III. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – „Rekonstrukce ul. K Pašti v Pardubicích“
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení stavebního řízení – „Rekonstrukce komunikace ul. K Pašti, Pardubice – Svítkov“
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí – „Opočínek_124/12..-TS, knn-ZO Opočínek“, Pardubice, Lány na Důlku
08. 01. 2019 Zápis z 2. schůze RMO Pardubice VI ze dne 07.01.2019
04. 01. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provádění prací při čištění silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových
03. 01. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
03. 01. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021 – návrh, Rozpočet MO VI na rok 2019 - návrh, Rozpočet MO VI na rok 2018, I. rozp. opatření, II. rozp. opatření, III. rozp. opatření, IV. rozp. opatření, V. rozp. opatření, VI. rozp. opatření na rok 2018, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
27. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu - stavba „Rekonstrukce komunikace V Chaloupkách“
27. 12. 2018 Zápis z I. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI ze dne 17.12.2018
27. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu - označení provádění stavebních prací při opravě MK na území města Pardubic
17. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu – označení změny místní úpravy provozu v ulici Branecká v Pardubicích
11. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – čištění silnic II. a III. tříd v roce 2019
11. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – přemístění stávajícího dopravního značení z ul. Branecká do ul. U Moruší
08. 12. 2018 Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019
07. 12. 2018 Informace o konání I. zasedání ZMO Pardubice VI
07. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – změna parkování v ulici Dlouhá v Pardubicích
04. 12. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení zvl. Užívání silnice č. III/32221 v Pardubicích
04. 12. 2018 Zápis z 1. schůze RMO Pardubice VI ze dne 28.11.2018
30. 11. 2018 Návrh rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2019
30. 11. 2018 Návrh střednědobého rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 - 2021
30. 11. 2018 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pce VI 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021 – návrh, Rozpočet MO VI na rok 2019 - návrh, Rozpočet MO VI na rok 2018, I. rozp. opatření, II. rozp. opatření, III. rozp. opatření, IV. rozp. opatření, V. rozp. opatření, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
27. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy - dopravní značení po rekonstrukci ulice K Pašti v Pardubicích
27. 11. 2018 Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu – v souvislosti s umístěním městského imobiliáře – Havlíčkova ulice v Pardubicích

XML