MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení dopravního značení, změna místní úpravy provozu na jednosměrné části ulice Pražská v Pardubicích v blízkosti vjezdu na letiště
18. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo na adrese Přeloučská 251, Pardubice - Staré Čívice
16. 09. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení dopravního značení, změna úpravy provozu na budoucí lávce pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu"
16. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení změny místní úpravy provozu v souvislosti s provedením stavby "Rekonstrukce komunikace Kokešova" v Pardubicích, Staré Čívice
06. 09. 2019 Zápis z 16. schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 02.09.2019
05. 09. 2019 Informace o konání IV. zasedání ZMO Pardubice VI
03. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v obci Staré Čívice, Na Štěpnici
30. 08. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Srnojedská v Pardubicích ve směru od Rosic nad Labem
30. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při pokládce optického kabelu v chodníku v ulici Přeloučská, Vašákova a U Borku v Pardubicích
28. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích v Pardubicích- označení provádění stavebních prací při pokládce kabelu NN do podélného výkopu účelové komunikace p.p.č. 625 Pardubice - Opočínek
28. 08. 2019 VV – Stavební povolení - "Rekonstrukce komunikace ul. Kolonie" - Pardubice
27. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení dopravního značení - ul. Kolonie v Pardubicích
20. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - o..." již není dostupný.
19. 08. 2019 VV- Rozhodnutí- schválení stavebního záměru na stavbu: "Kanalizace-ul. Pražská, Školní, Pardubice-II.etapa"
13. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení uzavírky a provádění stavebních prací přípojky kanalizačního potrubí ve vozovce u domu č.p. 3 v ulici Kpt. Poplera v Pardubicích
12. 08. 2019 Zápis z 15. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 05.08.2019
08. 08. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Motoristů v Pardubicích
08. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací při pokládce kabelu veřejného osvětlení v bezejmenné místní komunikaci p.č. 1074/99 v Pardubicích - Lány na Důlku
08. 08. 2019 VV - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce komunikace Kolonie - modernizace veřejného osvětlení Pardubice, Svítkov
02. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace v ulici Kokešova v Pardubicích - Staré Čívice
01. 08. 2019 VV - Návrh opatření obecné povahy - prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo na adrese Přeloučská 251, Pardubice - Staré Čívice
01. 08. 2019 VV – Stavební povolení – „Rekonstrukce komunikace ul. Sportovců, Pardubice – Svítkov“
31. 07. 2019 Dokument "VV - Společné povolen..." již není dostupný.
31. 07. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací při výstavbě chodníku v ulici K Panasonicu v Pardubicích - Staré Čívice
31. 07. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Kokešova v Pardubicích
30. 07. 2019 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací proti domu č.p. 739 v ul. Školní v Pardubicích
26. 07. 2019 Zápis z 14. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 16.07.2019
22. 07. 2019 VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení - rekonstrukce komunikace ul. Kolonie
17. 07. 2019 Zápis z 14. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI
15. 07. 2019 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace u domu č.p. 513 v ulici Přerovská v Pardubicích
04. 07. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Kolonie v Pardubicích
03. 07. 2019 VV - Oznámení o zahájení územního řízení - rekonstrukce komunikace Kolonie v Pardubicích - modernizace veřejného osvětlení
02. 07. 2019 Zápis z 13. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 24.06.2019
01. 07. 2019 Zápis z III. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI ze dne 17.6.2019
01. 07. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění Střednědobého výhledu MO Pardubice VI na roky 2019-2021, Rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2019 vč. I. - IV. rozpočtového opatření na rok 2019, Závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2018 na webových stránkách MO Pardubice VI
19. 06. 2019 VV - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s provedením stavby "Rekonstrukce komunikace ul. Sportovců"
19. 06. 2019 VV - rozhodnutí o schválení záměru stavby "Revitalizace Labiště pod Černou"
19. 06. 2019 Dokument "VV - oznámení o zaháj..." již není dostupný.
19. 06. 2019 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací v chodníku a části vozovky při pokládce kanalizační přípojky před pozemkem č.p. 739 v ul. Školní v Pardubicích
19. 06. 2019 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací při výstavbě chodníku a opravě silnice č. III/32221 v Pardubicích, místni části Opočínek
19. 06. 2019 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu částečné uzavírky silnice I/2 (ul. Pražská) v Pardubicích, v úseku od nadjezdu u Parama po ČSPHM u letiště
18. 06. 2019 Zápis z 12. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI
17. 06. 2019 Zápis z 11. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI
13. 06. 2019 Pozvánka na VIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
07. 06. 2019 Zápis z 10. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI
06. 06. 2019 Informace o konání III. zasedání ZMO Pardubice VI
05. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění OZV č. 13/2006 o veřejném pořádku
03. 06. 2019 Výběrové řízení 02/2019
03. 06. 2019 Závěrečný účet – hospodaření MO Pardubice VI za rok 2018

XML