MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019–21, Rozpočet MO VI na rok 2019, I. rozp. opatření, II. rozp. opatření, III. rozp. opatření na rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provedení uzavírky vozovky MK ulice Srnojedská ve Svítkově
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – k označení provedení uzavírky konce slepé komunikace v ulici U Panasonicu v Pardubicích
23. 05. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019–21, Rozpočet MO VI na rok 2019, I. rozp. opatření, II. rozp. opatření, III. rozp. opatření na rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
23. 05. 2019 Pozvánka na VII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provedení uzavírky bezejmenné MK v k.ú. Opočínek
14. 05. 2019 Zápis z 9. schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 13.05.2019
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – změna místní úpravy provozu v ulici K Hladíkovu v Pardubicích
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – změna místní úpravy provozu v ulici U Panasonicu v Pardubicích
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – změna místní úpravy provozu v ulici Motoristů v Pardubicích v blízkosti areálu ploché dráhy
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – Označení uzavírky komunikace v ulici. Pražská v Pardubicích
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení stavebního řízení – „Pardubice, ul. Sportovců – rekonstrukce komunikace“
30. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - „Revitalizace Labiště pod Černou“
29. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 6001 – 6006 městského obvodu Pardubice VI - Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provádění stavebních prací – silnice č. III/32221 – Lány na Důlku
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provedení uzavírky - ul. Kolonie v Pardubicích
24. 04. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2019, I. rozpočtové opatření, II. rozpočtové opatření, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
23. 04. 2019 Zápis z 8. schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 15.04.2019
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška – zpřístupnění k nahlédnutí – hromadný předpisný seznam č.j.: 857885/19/2800-114600-602966 - daň z nemovitých věcí na rok 2019
18. 04. 2019 Pozvánka na VI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – stanovení přechodné úpravy provozu – „Rekonstrukce komunikace ul. Sportovců“
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – uzavírka vozovky MK v ulici Žižkova v Pardubicích
08. 04. 2019 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v Městském obvodu Pardubice VI pro volby do EP konané ve dnech 24. a 25.05.2019
01. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provádění stavebních prací – ul. Dr. Matouška, Svítkov
01. 04. 2019 Nařízení č. 1/2019, kterým se mění nařízení č. 1/2014 o placeném stání na MK na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 2/2016, č. 6/2016 a č. 2/2017
28. 03. 2019 Zápis z 7. schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 25.03.2019
27. 03. 2019 Zápis z II. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI ze dne 18.03.2019
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy – k označení provedení uzavírky silnice č. III/32226 v místě železničního přejezdu P5349 v obci Staré Jesenčany
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy – Duatlon Břehy 2019
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – ul. K Hladíkovu v Pardubicích
21. 03. 2019 Zápis z 6. mimořádné schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 18.03.2019
21. 03. 2019 Pozvánka na V. zasedání Zastupitelsva města Pardubic
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu ve Svítkově
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu – ul. Kokešova, Staré Čívice
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu patření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu – ul. Motoristů, Pardubice
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu – ve slepé části v ulici U Panasonicu v Pardubicích
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – uzavírka slepé části MK v ulici Dlouhá v Pardubicích
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – k označení návěsti před uzavírkou mostu v ulici Národních hrdinů v Pardubicích
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby – „Veřejné osvětlení Pardubice, Lány na Důlku“
13. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 01/2019 na pozici referenta státní správy a samosprávy
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby – „Opočínek_124/12..-TS, knn-ZO Opočínek“ Pardubice, Lány na Důlku
08. 03. 2019 Zápis z 5. schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 04.03.2019
07. 03. 2019 Informace o konání II. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška –Územní rozhodnutí – prodloužení platnosti – rozhodnutí o umístění stavby – „Pardubice, ul. Kolonie“, oprava a úprava komunikace
22. 02. 2019 Veřejná vyhláška – Stavební povolení – „Rekonstrukce komunikace ul. K Pašti, Pardubice – Svítkov“
14. 02. 2019 Pozvánka na IV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
13. 02. 2019 Zápis z 4. schůze RMO Pardubice VI ze dne 11.02.2019
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení změny místní úpravy provozu pro stavbu „Rekonstrukce komunikace V Chaloupkách“
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška – Vydání XVII.b-1 změny Územního plánu města Pardubice

XML