MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 07. 2019 Zápis z 14. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI
15. 07. 2019 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace u domu č.p. 513 v ulici Přerovská v Pardubicích
04. 07. 2019 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Kolonie v Pardubicích
03. 07. 2019 VV - Oznámení o zahájení územního řízení - rekonstrukce komunikace Kolonie v Pardubicích - modernizace veřejného osvětlení
02. 07. 2019 Zápis z 13. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 24.06.2019
01. 07. 2019 Zápis z III. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI ze dne 17.6.2019
01. 07. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění Střednědobého výhledu MO Pardubice VI na roky 2019-2021, Rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2019 vč. I. - IV. rozpočtového opatření na rok 2019, Závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2018 na webových stránkách MO Pardubice VI
19. 06. 2019 VV - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s provedením stavby "Rekonstrukce komunikace ul. Sportovců"
19. 06. 2019 VV - rozhodnutí o schválení záměru stavby "Revitalizace Labiště pod Černou"
19. 06. 2019 Dokument "VV - oznámení o zaháj..." již není dostupný.
19. 06. 2019 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací v chodníku a části vozovky při pokládce kanalizační přípojky před pozemkem č.p. 739 v ul. Školní v Pardubicích
19. 06. 2019 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací při výstavbě chodníku a opravě silnice č. III/32221 v Pardubicích, místni části Opočínek
19. 06. 2019 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu částečné uzavírky silnice I/2 (ul. Pražská) v Pardubicích, v úseku od nadjezdu u Parama po ČSPHM u letiště
18. 06. 2019 Zápis z 12. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI
17. 06. 2019 Zápis z 11. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI
13. 06. 2019 Pozvánka na VIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
07. 06. 2019 Zápis z 10. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI
06. 06. 2019 Informace o konání III. zasedání ZMO Pardubice VI
05. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění OZV č. 13/2006 o veřejném pořádku
03. 06. 2019 Výběrové řízení 02/2019
03. 06. 2019 Závěrečný účet – hospodaření MO Pardubice VI za rok 2018
29. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – umístění stavby – Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba – zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová
24. 05. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019–21, Rozpočet MO VI na rok 2019, I. rozp. opatření, II. rozp. opatření, III. rozp. opatření na rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provedení uzavírky vozovky MK ulice Srnojedská ve Svítkově
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – k označení provedení uzavírky konce slepé komunikace v ulici U Panasonicu v Pardubicích
23. 05. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019–21, Rozpočet MO VI na rok 2019, I. rozp. opatření, II. rozp. opatření, III. rozp. opatření na rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
23. 05. 2019 Pozvánka na VII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provedení uzavírky bezejmenné MK v k.ú. Opočínek
14. 05. 2019 Zápis z 9. schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 13.05.2019
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – změna místní úpravy provozu v ulici K Hladíkovu v Pardubicích
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – změna místní úpravy provozu v ulici U Panasonicu v Pardubicích
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – změna místní úpravy provozu v ulici Motoristů v Pardubicích v blízkosti areálu ploché dráhy
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – Označení uzavírky komunikace v ulici. Pražská v Pardubicích
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení stavebního řízení – „Pardubice, ul. Sportovců – rekonstrukce komunikace“
30. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - „Revitalizace Labiště pod Černou“
29. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 6001 – 6006 městského obvodu Pardubice VI - Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provádění stavebních prací – silnice č. III/32221 – Lány na Důlku
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provedení uzavírky - ul. Kolonie v Pardubicích
24. 04. 2019 Oznámení MO Pardubice VI o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2019, I. rozpočtové opatření, II. rozpočtové opatření, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017
23. 04. 2019 Zápis z 8. schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 15.04.2019
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška – zpřístupnění k nahlédnutí – hromadný předpisný seznam č.j.: 857885/19/2800-114600-602966 - daň z nemovitých věcí na rok 2019
18. 04. 2019 Pozvánka na VI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – stanovení přechodné úpravy provozu – „Rekonstrukce komunikace ul. Sportovců“
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – uzavírka vozovky MK v ulici Žižkova v Pardubicích
08. 04. 2019 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v Městském obvodu Pardubice VI pro volby do EP konané ve dnech 24. a 25.05.2019
01. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – označení provádění stavebních prací – ul. Dr. Matouška, Svítkov
01. 04. 2019 Nařízení č. 1/2019, kterým se mění nařízení č. 1/2014 o placeném stání na MK na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 2/2016, č. 6/2016 a č. 2/2017
28. 03. 2019 Zápis z 7. schůze Rady MO Pardubice VI ze dne 25.03.2019
27. 03. 2019 Zápis z II. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI ze dne 18.03.2019

XML