MČ Pardubice VI - Svítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865
530 06 Pardubice

Datová schránka: vy7byam
E-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2021 Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 01.01.2022
03. 12. 2021 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek -změna místní úpravy provozu v ulici Kpt. Poplera v Pardubicích, m.č. Svítkov
01. 12. 2021 Informace o konání XVIII. zasedání ZMO Pardubice VI
26. 11. 2021 Návrh rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2022
26. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky2021-2024
25. 11. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení uzavírky bezejmenné místní komunikace v Pardubicích - Opočínku
16. 11. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace v ulici Srnojedská a uzavírky jízdního pruhu v ulici K Pašti v Pardubicích
15. 11. 2021 VVV- Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace ulice Školní v úseku Kostnická - Dlouhá v Pardubicích
08. 11. 2021 Veřejná výzva č. 06/2021 na obsazení funkce referenta státní správy a samosprávy Úřadu městského obvodu Pardubice VI
04. 11. 2021 Zápis z 50. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 01.11.2021
04. 11. 2021 Zápis z XVII. mimořádného zasedání ZMO Pardubice VI konaného dne 25.10.2021
04. 11. 2021 Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VIII. rozpočtové opatření na rok 2020, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021, I.-VI. rozpočtové opatření na rok 2021 Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2020 na webových stránkách MO Pardubice VI
03. 11. 2021 NAŘÍZENÍ Č. 6/2021, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 9/2009 O PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC, VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 5/2010, Č. 5/2011, Č. 8/2012, Č. 9/2013, Č. 8/2014, Č. 5/2015, Č. 8/2016, Č. 6/2017, Č. 7/2018, Č. 3/2019 a Č. 9/2020
29. 10. 2021 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení uzavírky bezejmenné místní komunikace p. č. 1102/1 v k.ú. Svítkov, mezi ulicí U Trojice a řekou Labe v Pardubicích
29. 10. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060803551 dne 18.11.2021 od 7:30 do 11:00 hodin
15. 10. 2021 Informace o konání XVII. mimořádného zasedání ZMO Pardubice VI
15. 10. 2021 Zápis z 49. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 11.10.2021
14. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
13. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 05/2021 na pozici vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
12. 10. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060797666 dne 02.11.2021 od 7:30 do 14:30 hodin
06. 10. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060797695 dne 27.10.2021 od 7:30 do 14:30 hodin
04. 10. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace v ulici Josefa Poppera v Pardubicích
30. 09. 2021 Zápis z XVI. zasedání ZMO Pardubice VI konaného dne 13.09.2021
29. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060794908 dne 19.10.2021 od 8:00 do 15:30 hodin
27. 09. 2021 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení uzavírky silnice č. III/32221 a související dopravní opatření při konání 73. Zlaté přilby města Pardubice v Pardubicích
24. 09. 2021 Zápis z 48. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 20.09.2021
23. 09. 2021 Upozornění na přerušení dodávky pitné vody - Staré Čívice - celá obec 14.10.2021 od 08:00 do 14:00 hodin
23. 09. 2021 Upozornění na přerušení dodávky pitné vody - Staré Čívice - v ulici Olšová a Chotkova 06.10.2021 od 08:00 do 12:00 hodin
23. 09. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení uzavírek některých místních komunikací, cyklostezky a silnice č. III/32221 a č. III/2984 a označení dopravního značení v rámci pořádání sportovní akce "Armádní půlmaraton 2021"
23. 09. 2021 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení uzavírky místní komunikace v úseku od silnice č. 1/2 po vjezdovou bránu dostihového závodiště v ulici Pražská v Pardubicích.
23. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060791666 dne 14.10.2021 od 7:30 do 14:30 hodin
23. 09. 2021 Aukční vyhláška - elektronická aukce
22. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání místního referenda
22. 09. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při pokládce vodovodní přípojky před v ulici Chotkova v Pardubicích - Starých Čívicích pro výstavbu 9-ti RD za úplné uzavírky místní komunikace
21. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060791607 dne 12.10.2021 od 7:30 do 14:30 hodin
20. 09. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení - aktualizovaný rozsah záplavového území - vymezení - aktivní zónu záplavového území vodního toku Bylanka
17. 09. 2021 VV - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby "Cyklistická stezka Svítkov - PD" Pardubice, Svítkov
17. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb pro Místní referendum
17. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
15. 09. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy - 1/17 v k.ú.
14. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání místní a okrskových komisí pro konání místního referenda - ve dnech 8. a 9.10.2021
09. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - ve dnech 08.10.2021 a 09.10.2021
03. 09. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna místní úpravy proovzu v ulici Na Štěpnici v Pardubicích u budovy záchranné služby
03. 09. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provádění stavebních prací při pokládce gravitační kanalizace na silnici č. III/32221 v Pardubicích, m.č. Opočínek
02. 09. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Pražská a před letištním terminálem v Pardubicích
02. 09. 2021 Zápis z 47. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 30.08.2021
01. 09. 2021 Informace o konání XVI. zasedání ZMO Pardubice VI
27. 08. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 04/2021 na obsazení funkce vedoucí/ho odboru investic, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice VI
19. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060759825 dne 09.09.2021 od 7:30 do 15:00 hodin
17. 08. 2021 Oznámení o stanovení výše zvláštních odměn členům městské, místní okrskové komise

XML