MČ Pardubice III - Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Datová schránka: 5pmbyi2
E-mail: posta@umo3.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 08. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby "Stavební úpravy veřejného osvětlení v ulicích Raabova, Hraniční"
19. 08. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - stavební povolení k provedení vodních děl v rámci stavby "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"
14. 08. 2019 Hromadný předpisný seznam
13. 08. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: uzavírka v ul. V Zátiší
06. 08. 2019 Přechodná úprava provozu: ul. Na Drážce před čp. 1555-1557
31. 07. 2019 Dokument "Usnesení ve věci usta..." již není dostupný.
25. 07. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. L. Malé u čp. 817
25. 07. 2019 Hromadný předpisný seznam
25. 07. 2019 Hromadný předpisný seznam
24. 07. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: rekonstrukce chodníku v ul. Luční v úseku čp. 738 -992
18. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
16. 07. 2019 Oznámení: Zahájení územního řízení "Stavební úpravy veřejného osvětlení v ulicích Raabova, Hraniční"
09. 07. 2019 Přechodná úprava provozu: stavební práce ve stezce u ZŠ Dubina v ul. J. Zajíce
04. 07. 2019 Přechodná úprava provozu: komunikace u areálu věznice v ul. Husova a V. Junkové
28. 06. 2019 Hromadný předpisný seznam
26. 06. 2019 Hromadný předpisný seznam
20. 06. 2019 Hromadný předpisný seznam
19. 06. 2019 Místní úprava provozu: v ul. Hraniční
17. 06. 2019 Informace o konání 5. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
13. 06. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: zřízení vyhrazeného parkování ul. J. Zajíce u čp. 954
13. 06. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: zřízení vyhrazeného parkování v ul. Bartoňova u čp. 832
13. 06. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: označení provedení uzavírky vozovky parkoviště ul. Studánecká u čp. 1584 a 1585
13. 06. 2019 Pozvánka na VIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 20. 6. 2019
12. 06. 2019 Dokument "Usnesení o stanovení ..." již není dostupný.
12. 06. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
10. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
10. 06. 2019 Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2018
05. 06. 2019 Opatření obecné povahy ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
05. 06. 2019 Opatření obecné povahy ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 06. 2019 Opatření obecné povahy ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
31. 05. 2019 Přechodná úprava provozu: zřízení vyhr.parkování ul. Na Drážce u čp. 358
28. 05. 2019 Dokument "Usnesení: ustanovení ..." již není dostupný.
27. 05. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci: uzavírka chodníku ul. Spojilská před čp. 234
27. 05. 2019 Místní úprava provozu: ul. Blahoutova čp. 646-649 Domov pro seniory
24. 05. 2019 VII.zasedání Zastupitelstva města Pardubic
06. 05. 2019 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v Městském obvodu Pardubice III
02. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: ul. E. Košťála u čp. 974-979
02. 05. 2019 Přechodná úprava provozu: ul. J. Zajíce čp. 946
30. 04. 2019 Společné rozhodnutí: VILA STUDÁNKA
25. 04. 2019 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
23. 04. 2019 Hromadný předpisný seznam čj. 857885/19/2800-11460-602966
19. 04. 2019 Územní rozhodnutí "Elektronická komunikační síť UPC, Pardubice, Dubinská"
18. 04. 2019 Informace o konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
17. 04. 2019 Stanovení místní úpravy provozu: pro stavbu "prodejna LIDL, Na Drážce, Pardubice"
16. 04. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: úprava provozu v ul. Hraniční
10. 04. 2019 Opatření obecné povahy:místní úprava provozu v ul. U Školy a Zahradní
10. 04. 2019 Opatření obecné povahy:přechodná úprava provozu v ul. Spojilská u čp. 208
10. 04. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení č. 38/2019
10. 04. 2019 Výběrové řízení č. 39/2019 na pozici vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
09. 04. 2019 Místní úprava provozu: na parkovišti před Domovem pro seniory v ul. Blahoutova

XML