MČ Pardubice III - Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Datová schránka: 5pmbyi2
E-mail: posta@umo3.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2020 Informace o konání 8. řádného Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
11. 02. 2020 Stavební povolení "Veřejně prospěšná stavba "I/36 Pardubice, Trnová-Fáblovka-Dubina"
10. 02. 2020 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: v úseku od chodníku podél silnice č. I/36 po parkoviště u domu č.p. 961 v ul. J. Zajíce
10. 02. 2020 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: uzavírka chodníku podél boční stěny domu č.p. 869 v ul. J. Zajíce
03. 02. 2020 Výběrové řízení č. 42/2020 na pozici odborný referent státní správy a samosprávy - úsek přestupků
29. 01. 2020 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: parkoviště za zdravotním střediskem v ul. L.Malé
27. 01. 2020 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
27. 01. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby: "I/36 Pardubice, Dubina - Počápelské Chalupy - stavební úpravy a rozšíření silnice I/36"
22. 01. 2020 Místní úprava provozu: křižovatka ul. Bartoňova a Blahoutova
10. 01. 2020 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: zřízení vyhrazeného parkování ul. E. Košťála u čp. 957
08. 01. 2020 Dokument "Oznámení o podaném od..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Místní úprava provozu: vodorovné dopravní značení v ul. J. Zajíce u čp. 865
03. 01. 2020 Stavební povolení: "Regenerace panelového sídliště Dubina - etapa U - lokalita 6B" - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy
20. 12. 2019 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným Statutárním městem Pardubice
20. 12. 2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby z místopisu na rok 2020
19. 12. 2019 Rozhodnutí: záměr "I/36 Sezemice - obchvat"
13. 12. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: v ul. J. Janáčka před domem čp. 949
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za provoz TKO
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
09. 12. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: křižovatka ul. Bartoňova a Blahoutova
09. 12. 2019 Nařízení č. 5/2019, kterým se mění nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic
09. 12. 2019 Informace o konání 7. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020
28. 11. 2019 Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020
28. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává statut města Pardubic
26. 11. 2019 Dokument "Rozhodnutí - stavební..." již není dostupný.
25. 11. 2019 Nařízení č. 3/2019, kterým se mění nařízení č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních komunikacína území města Pardubic
21. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. J. Zajíce před a proti domu čp. 865
20. 11. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: "Regenerace panelového sídliště Dubina - etapa U - lokalita 6B"
18. 11. 2019 Výběrové řízení č. 41/2019 na pozici odborný referent státní správy a samosprávy - úsek přestupků
13. 11. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: ul Luční
07. 11. 2019 Dokument "Stavební povolení: "I..." již není dostupný.
06. 11. 2019 Informace - zahájení zjišťovacího řízení k záměru "I/36 Sezemice - obchvat"
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška o oznámení zahájení řízení o XXI. změně Územního plánu města Pardubice a I. Změně ÚP Hostovice
31. 10. 2019 Místní úprava provozu na silnici I/36 v úseku Pardubice - Počáply, před křižovatkou se sil. III/2982
25. 10. 2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání: "I/36 Pardubice, Dubina - Počápelské Chalupy"
23. 10. 2019 Dokument "Usnesení: ustanovení ..." již není dostupný.
23. 10. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III
22. 10. 2019 Dokument "Usnesení: ustanovení ..." již není dostupný.
22. 10. 2019 Oznámení zahájení společného řízení: Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 1800 v ul. Dašická
22. 10. 2019 Výběrové řízení č. 40/2019 na pozici odborný referent státní správy a samosprávy
16. 10. 2019 Místní úprava provozu: na parkovišti u OD LIDL ul. Hůrka
08. 10. 2019 Dokument "Usnesení: ustanovení ..." již není dostupný.
08. 10. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení: "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"
04. 10. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: "I/36 Pardubice, rekonstrukce křiž. s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP"
02. 10. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ..." již není dostupný.
01. 10. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: u domu čp. 28 v ul. Dašická a Spojilská
27. 09. 2019 Změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Luční

XML