MČ Pardubice III - Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Datová schránka: 5pmbyi2
E-mail: posta@umo3.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam za r. 2019
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Společné povolení - stavební záměr výstavby "Parkoviště pro šest parkovacích stání" na p.č. 391/1 k.ú. Studánka
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - pokládka plynovodního potrubí v ul. Dubinská a V Zátiší
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam za r. 2019
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka chodníku na křižovatce místních komunikacích ul. Na Drážce a Bezdíčkova
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Vyrozumění, výzva, vyjádření k podanému odvolání na stavbu "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, související stavba města Pardubice - cyklostezka"
18. 09. 2020 Usnesení: ustanovení opatrovníka - Stoyan Aldin
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam za r. 2019
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam za r. 2019
16. 09. 2020 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 2. a 3. října 2020 v Městském obvodu Pardubice III
14. 09. 2020 Informace o konání 11. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam za r. 2019
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Ve Stezkách, Na Drážce, Rumunská, Brigádníků, V. Junkové a Sezemická
10. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu pro zvláštní užívání silnice I/36 (ul. Na Drážce)
08. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. K Lesu na p.č. 142/3 v chodníku
08. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam za r. 2019
07. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu v ul. Potěšilova před čp. 296
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - nerealizace parkoviště na místní komunikaci v ul. Hraniční
04. 09. 2020 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
03. 09. 2020 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
31. 08. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Bartoňova před čp. 827-830
26. 08. 2020 Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam
25. 08. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Blahoutova na rekonstruovaném parkovišti
25. 08. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Zajíčkova u čp. 315
21. 08. 2020 Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam za r. 2019
13. 08. 2020 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
13. 08. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - IG průzkum v komunikacích silnice č. III/2982 Spojil a místní komunikace Hůrka
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na silnici I/36 v Pardubicích - Hůrka (MK Hůrka, sil. III/2982 Na Okrajích)
10. 08. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu z důvodu úplné uzavírky silnice I/36 - před okružní křižovatkou u OD LIDL
10. 08. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - v ul. Husova u vjezdů do areálu ELKOV a ModelPlast
10. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
24. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
23. 07. 2020 Dokument "Usnesení - prodloužen..." již není dostupný.
22. 07. 2020 Veřejná vyhláška: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Bartoňova před čp. 829-830
22. 07. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na stávající a budoucí (obchvatové) komunikaci I/36, v úseku Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina
15. 07. 2020 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na silnici I/36 v Pardubicích - Dubině, ul. Hůrka
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - označení provedení uzavírky místní komunikace v ul. V Zahrádkách
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška: místní úprava provozu na pozemních komunikacích - v ul. Blahoutova na rekonstruovaném parkovišti
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - před křižovatkou se silnicí č. I/36 v ul. J. Janáčka a označení místo pro vjezd v ul. J. Zajíce u parkoviště prodejny Penny Market
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - "Vymístění parkujících vozidel na místní komunikace 392c u areálu firmy SmP Pardubice a.s. Na Hůrkách"
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - "Zřízení vyhrazeného parkoviště v ul. E. Košťála proti čp. 1014"
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - "Zřízení vyhrazeného parkování v ul. J. Zajíce u čp. 956"
26. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o veřejném pořádku
26. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 o ověřování znalostí řidičů taxislužby
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Husova za vjezdem do areálu ELKOV a na parkovišti v blízkosti vjezdu do areálu ModelPlast
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úrava provozu na pozemních komunikacích - Stavební práce v dopravním ostrůvku silnice č. II/355 v ul. Dašická a v zeleném pásu v souběhu se silnicí č. II/324 v ul. Chrudimská, Zborovského nám., Hradecká a vsouběhu s místními komunikacemi v ul. Pod Břízkami, Demokratické mládeže, Bělehradská a Studentská
18. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška: Spo..." již není dostupný.
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - oprava povrchu parkoviště v ul. Blahoutova u domu čp. 607-612
15. 06. 2020 Rozhodnutí k záměru "Výstavba objektů DWA a AMMC a rozšíření areálu BARTH Pardubice"
15. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška: Spo..." již není dostupný.

XML