MČ Pardubice III - Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Datová schránka: 5pmbyi2
E-mail: posta@umo3.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 07. 2020 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na silnici I/36 v Pardubicích - Dubině, ul. Hůrka
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - označení provedení uzavírky místní komunikace v ul. V Zahrádkách
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška: místní úprava provozu na pozemních komunikacích - v ul. Blahoutova na rekonstruovaném parkovišti
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - před křižovatkou se silnicí č. I/36 v ul. J. Janáčka a označení místo pro vjezd v ul. J. Zajíce u parkoviště prodejny Penny Market
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - "Vymístění parkujících vozidel na místní komunikace 392c u areálu firmy SmP Pardubice a.s. Na Hůrkách"
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - "Zřízení vyhrazeného parkoviště v ul. E. Košťála proti čp. 1014"
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - "Zřízení vyhrazeného parkování v ul. J. Zajíce u čp. 956"
26. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o veřejném pořádku
26. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 o ověřování znalostí řidičů taxislužby
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Husova za vjezdem do areálu ELKOV a na parkovišti v blízkosti vjezdu do areálu ModelPlast
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úrava provozu na pozemních komunikacích - Stavební práce v dopravním ostrůvku silnice č. II/355 v ul. Dašická a v zeleném pásu v souběhu se silnicí č. II/324 v ul. Chrudimská, Zborovského nám., Hradecká a vsouběhu s místními komunikacemi v ul. Pod Břízkami, Demokratické mládeže, Bělehradská a Studentská
18. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška: Spo..." již není dostupný.
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - oprava povrchu parkoviště v ul. Blahoutova u domu čp. 607-612
15. 06. 2020 Rozhodnutí k záměru "Výstavba objektů DWA a AMMC a rozšíření areálu BARTH Pardubice"
15. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška: Spo..." již není dostupný.
15. 06. 2020 Informace o konání 10. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
05. 06. 2020 Dokument "Návrh závěrečného účt..." již není dostupný.
02. 06. 2020 Veřejná vyhláška: návrh stanovení místní úpravy provozu na stávající a budoucí komunikaci I/36 v úseku Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina
02. 06. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka chodníku v ul. Dubinská p.č. 409/326 k.ú. Studánka
01. 06. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027"
01. 06. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
26. 05. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
20. 05. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - k označení provedení uzavírky vozovky před pozemkem p.č. 169/7 ul. Na Hrázi
13. 05. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - ul. Luční u domů čp. 736 a 531
11. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška: Výz..." již není dostupný.
11. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška: Ozn..." již není dostupný.
11. 05. 2020 Informace o konání 9. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
06. 05. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích pro stavbu "I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina"
06. 05. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích pro stavbu "označení změny před domem čp. 866 ve směru k trafostanici v ul. J. Zajíce"
04. 05. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Praní a regranulace fólií II, Černá za Bory"
30. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
30. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku ze psů
30. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
29. 04. 2020 Nařízení č. 1/2020: nařízení o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic
29. 04. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení- oznámení záměru: Výstavba objektů DWA a AMMC a rozšíření areálu BARTH Pardubice
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na r. 2020
20. 04. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - oprava povrchu odbočovacího pruhu silnice č. I/36 - II/355 ul. Dašická, Pardubice ve směru na Dašice
17. 04. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - v ul. L. Matury čp. 638 - 642
16. 04. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška: Ozn..." již není dostupný.
14. 04. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - okružní křižovatka ul. Na Drážce - V. Junkové v ul. Husova
31. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška: Ozn..." již není dostupný.
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - ul. J. Zajíce před domem čp. 866
19. 03. 2020 OPATŘENÍ HEJTMANA V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU 03/2020
16. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - Sb.zák.č. 76/2020
16. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - Sb.zák.č. 77/2020
16. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - Sb.zák.č. 78/2020
16. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - Sb.zák.č. 79/2020
16. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - Sb.zák.č. 80/2020
16. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - Sb.zák.č. 81/2020
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - parkoviště za zdravotním střediskem v ul. L. Malé

XML