MČ Pardubice III - Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Datová schránka: 5pmbyi2
E-mail: posta@umo3.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Usnesení - ustanovení opatrovníka
18. 01. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: úplná uzavírka jednosměrné místní komunikace a dvou přilehlých chodníků v ul. J. zajíce proti čp. 946
17. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: změna místní úpravy na sídlišti Dubina v rácmi jeho regenerace
14. 01. 2019 Usnesení - ustanovení opatrovníka
11. 01. 2019 Přechodná úprava provozu: zřízení vyhrazeného parkování na stávajícím parkovišti u domu čp. 656 v ul. L. Malé
08. 01. 2019 Usnesení - ustanovení opatrovníka
03. 01. 2019 Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 3 a 6 (3A, 3B, 6A, 6B)
02. 01. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - k označení provádění prací při čištění silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových
27. 12. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: označení provádění stavebních prací při opravě místních komunikací na území města Pardubic
17. 12. 2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby z místopisu na r. 2019
12. 12. 2018 Informace o konání 2. řádného zasedání ZMO Pardubice III
11. 12. 2018 Informace o konání 2. řádného zasedání ZMO Pardubice III
10. 12. 2018 Osazení dopravního značení: provádění prací při čištění silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikací
04. 12. 2018 Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019
04. 12. 2018 Provozní řád dětských hřišť a sportovišť ve správě Městského obvodu Pardubice III
30. 11. 2018 Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019
28. 11. 2018 Místní úprava provozu: ul. Bartoňova proti domu čp. 927 - 928
22. 11. 2018 Opatření obecné povahy - stavební práce v chodníku před domem č.p. 607 v ulici Okružní v Pardubicích
09. 11. 2018 Pozvánka na 1. ustavující jednání Zastupitelstva MO Pardubice III
07. 11. 2018 Přechodná úprava provozu: Označení provedení uzavírky komunikace parkoviště u domu čp. 643 ul. Blahoutova
07. 11. 2018 Přechodná úprava provozu: Označení provedení uzavírky stezky pro chodce a cyklisty v úseku Na Drážce - Na Haldě - Gebauerova v ul. Husova
06. 11. 2018 Výběrové řízení č. 36/2018
02. 11. 2018 Přechodná úprava provozu: uzavírka komunikace parkoviště ul. Blahoutova čp. 643
26. 10. 2018 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: na křižovatce silnice I/36, II/355 a místní komunikaci ul. Dašická
12. 10. 2018 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dopravní značení v ul. Bartoňova čp. 927 a 928
08. 10. 2018 Přechodná úprava provozu: Označení zřízení vyhrazeného parkování ul. E. Košťála u čp. 1017
07. 10. 2018 Zápis o výsledk voleb do Zastupitelstva MO Pardubice III
03. 10. 2018 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III
02. 10. 2018 Hromadný předpisný seznam r. 2017
02. 10. 2018 Přechodná úprava provozu: Pokládka vodovodní a kanalizační přípojky proti domu čp. 1507 v ul. U Háje
01. 10. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: rekonstrukce chodníku v ul. Na Drážce v úseku od čp. 418 po ul. Brigádníků
01. 10. 2018 Hromadný předpisný seznam za r. 2016
20. 09. 2018 Místní úprava komunikace: Stavební práce při opravě plynovodu v ul. E. Košťála a J. Janáčka
20. 09. 2018 Přechodná úprava provozu: uzavírka vozovky místní komunikace v úseku ul. Ve Stezkách - U Školy v ul. Luční
18. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
14. 09. 2018 Informace o konání 20. řádného jednání Zastupitelstva MO Pardubice III
12. 09. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. Lesní
12. 09. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. Bezdíčkova a Na Drážce
11. 09. 2018 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. Bartoňova
11. 09. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. Spojilská
10. 09. 2018 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. E. Košťála
06. 09. 2018 Informace o konání 1. zasedání okrskových volebních komisí MO Pardubice III
31. 08. 2018 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dopravní značení na silnici č. II/355 a místní komunikaci ul. Dašická
29. 08. 2018 Hromadný předpisný seznam za r. 2017
24. 08. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. J. Zajíce čp. 860
24. 08. 2018 Hromadný předpisný seznam za r. 2016
23. 08. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. K Pardubičkám
20. 08. 2018 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a Zastupitelstva města Pardubice konané ve dnech 5. a 6. října 2018
20. 08. 2018 Hromadný předpisný seznam za r. 2017
20. 08. 2018 Hromadný předpisný seznam za r. 2017

XML