MČ Pardubice III - Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Datová schránka: 5pmbyi2
E-mail: posta@umo3.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 05. 2019 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v Městském obvodu Pardubice III
02. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu: ul. E. Košťála u čp. 974-979
02. 05. 2019 Přechodná úprava provozu: ul. J. Zajíce čp. 946
30. 04. 2019 Společné rozhodnutí: VILA STUDÁNKA
25. 04. 2019 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
23. 04. 2019 Hromadný předpisný seznam čj. 857885/19/2800-11460-602966
19. 04. 2019 Územní rozhodnutí "Elektronická komunikační síť UPC, Pardubice, Dubinská"
18. 04. 2019 Informace o konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
17. 04. 2019 Stanovení místní úpravy provozu: pro stavbu "prodejna LIDL, Na Drážce, Pardubice"
16. 04. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: úprava provozu v ul. Hraniční
10. 04. 2019 Opatření obecné povahy:místní úprava provozu v ul. U Školy a Zahradní
10. 04. 2019 Opatření obecné povahy:přechodná úprava provozu v ul. Spojilská u čp. 208
10. 04. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení č. 38/2019
10. 04. 2019 Výběrové řízení č. 39/2019 na pozici vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
09. 04. 2019 Místní úprava provozu: na parkovišti před Domovem pro seniory v ul. Blahoutova
08. 04. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: označení v ul. E. Košťála u čp. 974-979
05. 04. 2019 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
01. 04. 2019 Nařízení č. 1/2019
01. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
01. 04. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: uzavírka silnice č. II/355 v místě železničního přejezdu P4903 v ul. Dašická
01. 04. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: dopravní značení v ul. Blahoutova čp. 624-628
20. 03. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. V Zahrádklách u čp. 53
20. 03. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. Bartoňova u čp. 937
19. 03. 2019 Výběrové řízení č. 38/2019
15. 03. 2019 Oznámení zahájení územního řízení: "Elektronická komunikační síť UPC, Pardubice, Dubinská"
14. 03. 2019 Dokument "Usnesení: ustanovení ..." již není dostupný.
12. 03. 2019 Dokument "Usnesení: ustanovení ..." již není dostupný.
06. 03. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: označení provádění stavebních prací při pokládce plyn.potrubí v ul. Spojilská a Na Kopci
06. 03. 2019 Oznámení zahájení řízení o výjimce - spojeného se stavebním řízením: Vila Studánka
06. 03. 2019 Výběrové řízení č. 38/2019 na pozici vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
05. 03. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v rámci regenerace sídliště Dubina
04. 03. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka pro majitele vraku motorového vozidla Peugeot 106 v ul. E. Košťála za domem čp. 974-979
04. 03. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
28. 02. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: Stezka pro chodce a cyklisty v ul. Husova
21. 02. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: Uzavírka chodníku ul. J. Zajíce v úseku čp. 716-865
20. 02. 2019 Dokument "Usnesení: ustanovení ..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. U Školy a ul. Zahradní
18. 02. 2019 Informace o konání 3. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
18. 02. 2019 Rozhodnutí - změna: Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 3 a 6
11. 02. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Blahoutova před čp. 624-628
11. 02. 2019 Vydání XVII.b-1 změny Územního plánu města Pardubice
31. 01. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. V Zahrádkách u domu čp. 53
31. 01. 2019 Výběrové řízení č. 37/2019 na pozici odborný referent státní správy a samosprávy
29. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. V Zahrádkách u čp. 53
29. 01. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "I/36 Sezemice - obchvat"
21. 01. 2019 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
18. 01. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: úplná uzavírka jednosměrné místní komunikace a dvou přilehlých chodníků v ul. J. zajíce proti čp. 946
17. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: změna místní úpravy na sídlišti Dubina v rácmi jeho regenerace
14. 01. 2019 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
11. 01. 2019 Přechodná úprava provozu: zřízení vyhrazeného parkování na stávajícím parkovišti u domu čp. 656 v ul. L. Malé

XML