MČ Pardubice III - Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Datová schránka: 5pmbyi2
E-mail: posta@umo3.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 03. 2019 Oznámení zahájení územního řízení: "Elektronická komunikační síť UPC, Pardubice, Dubinská"
14. 03. 2019 Usnesení: ustanovení opatrovníka
12. 03. 2019 Usnesení: ustanovení opatrovníka
06. 03. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: označení provádění stavebních prací při pokládce plyn.potrubí v ul. Spojilská a Na Kopci
06. 03. 2019 Oznámení zahájení řízení o výjimce - spojeného se stavebním řízením: Vila Studánka
06. 03. 2019 Výběrové řízení č. 38/2019 na pozici vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
05. 03. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v rámci regenerace sídliště Dubina
04. 03. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka pro majitele vraku motorového vozidla Peugeot 106 v ul. E. Košťála za domem čp. 974-979
04. 03. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka pro majitele vraku motorového vozidla Fiat Brava v ul. Husova proti věznici
28. 02. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: Stezka pro chodce a cyklisty v ul. Husova
21. 02. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: Uzavírka chodníku ul. J. Zajíce v úseku čp. 716-865
20. 02. 2019 Dokument "Usnesení: ustanovení ..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. U Školy a ul. Zahradní
18. 02. 2019 Informace o konání 3. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
18. 02. 2019 Rozhodnutí - změna: Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 3 a 6
11. 02. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Blahoutova před čp. 624-628
11. 02. 2019 Vydání XVII.b-1 změny Územního plánu města Pardubice
31. 01. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. V Zahrádkách u domu čp. 53
31. 01. 2019 Výběrové řízení č. 37/2019 na pozici odborný referent státní správy a samosprávy
29. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. V Zahrádkách u čp. 53
29. 01. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "I/36 Sezemice - obchvat"
21. 01. 2019 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
18. 01. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: úplná uzavírka jednosměrné místní komunikace a dvou přilehlých chodníků v ul. J. zajíce proti čp. 946
17. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: změna místní úpravy na sídlišti Dubina v rácmi jeho regenerace
14. 01. 2019 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
11. 01. 2019 Přechodná úprava provozu: zřízení vyhrazeného parkování na stávajícím parkovišti u domu čp. 656 v ul. L. Malé
08. 01. 2019 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
03. 01. 2019 Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 3 a 6 (3A, 3B, 6A, 6B)
02. 01. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - k označení provádění prací při čištění silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových
27. 12. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: označení provádění stavebních prací při opravě místních komunikací na území města Pardubic
17. 12. 2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby z místopisu na r. 2019
12. 12. 2018 Informace o konání 2. řádného zasedání ZMO Pardubice III
11. 12. 2018 Informace o konání 2. řádného zasedání ZMO Pardubice III
10. 12. 2018 Osazení dopravního značení: provádění prací při čištění silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikací
04. 12. 2018 Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019
04. 12. 2018 Provozní řád dětských hřišť a sportovišť ve správě Městského obvodu Pardubice III
30. 11. 2018 Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019
28. 11. 2018 Místní úprava provozu: ul. Bartoňova proti domu čp. 927 - 928
22. 11. 2018 Opatření obecné povahy - stavební práce v chodníku před domem č.p. 607 v ulici Okružní v Pardubicích
09. 11. 2018 Pozvánka na 1. ustavující jednání Zastupitelstva MO Pardubice III
07. 11. 2018 Přechodná úprava provozu: Označení provedení uzavírky komunikace parkoviště u domu čp. 643 ul. Blahoutova
07. 11. 2018 Přechodná úprava provozu: Označení provedení uzavírky stezky pro chodce a cyklisty v úseku Na Drážce - Na Haldě - Gebauerova v ul. Husova
06. 11. 2018 Výběrové řízení č. 36/2018
02. 11. 2018 Přechodná úprava provozu: uzavírka komunikace parkoviště ul. Blahoutova čp. 643
26. 10. 2018 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: na křižovatce silnice I/36, II/355 a místní komunikaci ul. Dašická
12. 10. 2018 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dopravní značení v ul. Bartoňova čp. 927 a 928
08. 10. 2018 Přechodná úprava provozu: Označení zřízení vyhrazeného parkování ul. E. Košťála u čp. 1017
07. 10. 2018 Zápis o výsledk voleb do Zastupitelstva MO Pardubice III
03. 10. 2018 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III
02. 10. 2018 Hromadný předpisný seznam r. 2017

XML