MČ Pardubice III - Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Datová schránka: 5pmbyi2
E-mail: posta@umo3.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020
28. 11. 2019 Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020
28. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává statut města Pardubic
26. 11. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu: "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"
25. 11. 2019 Nařízení č. 3/2019, kterým se mění nařízení č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních komunikacína území města Pardubic
21. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. J. Zajíce před a proti domu čp. 865
20. 11. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: "Regenerace panelového sídliště Dubina - etapa U - lokalita 6B"
18. 11. 2019 Výběrové řízení č. 41/2019 na pozici odborný referent státní správy a samosprávy - úsek přestupků
13. 11. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: ul Luční
07. 11. 2019 Dokument "Stavební povolení: "I..." již není dostupný.
06. 11. 2019 Informace - zahájení zjišťovacího řízení k záměru "I/36 Sezemice - obchvat"
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška o oznámení zahájení řízení o XXI. změně Územního plánu města Pardubice a I. Změně ÚP Hostovice
31. 10. 2019 Místní úprava provozu na silnici I/36 v úseku Pardubice - Počáply, před křižovatkou se sil. III/2982
25. 10. 2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání: "I/36 Pardubice, Dubina - Počápelské Chalupy"
23. 10. 2019 Dokument "Usnesení: ustanovení ..." již není dostupný.
23. 10. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III
22. 10. 2019 Dokument "Usnesení: ustanovení ..." již není dostupný.
22. 10. 2019 Oznámení zahájení společného řízení: Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 1800 v ul. Dašická
22. 10. 2019 Výběrové řízení č. 40/2019 na pozici odborný referent státní správy a samosprávy
16. 10. 2019 Místní úprava provozu: na parkovišti u OD LIDL ul. Hůrka
08. 10. 2019 Dokument "Usnesení: ustanovení ..." již není dostupný.
08. 10. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení: "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"
04. 10. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: "I/36 Pardubice, rekonstrukce křiž. s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP"
02. 10. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ..." již není dostupný.
01. 10. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: u domu čp. 28 v ul. Dašická a Spojilská
27. 09. 2019 Změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Luční
17. 09. 2019 Přechodná úprava provozu: rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava chodníku v ul. Raabova a Hraniční
16. 09. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/36 v úseku Pardubice - Počáply
16. 09. 2019 Informace o konání 6. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
04. 09. 2019 Hromadný předpisný seznam
02. 09. 2019 Hromadný předpisný seznam
30. 08. 2019 Hromadný předpisný seznam
30. 08. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: úprava provozu na parkovišti u OD LIDL ul. Hůrka
30. 08. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: úprava provozu na parkovišti U Galanty v ul. Studánecká
26. 08. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby "Stavební úpravy veřejného osvětlení v ulicích Raabova, Hraniční"
19. 08. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - stavební povolení k provedení vodních děl v rámci stavby "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"
14. 08. 2019 Hromadný předpisný seznam
13. 08. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: uzavírka v ul. V Zátiší
06. 08. 2019 Přechodná úprava provozu: ul. Na Drážce před čp. 1555-1557
31. 07. 2019 Dokument "Usnesení ve věci usta..." již není dostupný.
25. 07. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. L. Malé u čp. 817
25. 07. 2019 Hromadný předpisný seznam
25. 07. 2019 Hromadný předpisný seznam
24. 07. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: rekonstrukce chodníku v ul. Luční v úseku čp. 738 -992
18. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
16. 07. 2019 Oznámení: Zahájení územního řízení "Stavební úpravy veřejného osvětlení v ulicích Raabova, Hraniční"
09. 07. 2019 Přechodná úprava provozu: stavební práce ve stezce u ZŠ Dubina v ul. J. Zajíce
04. 07. 2019 Přechodná úprava provozu: komunikace u areálu věznice v ul. Husova a V. Junkové
28. 06. 2019 Hromadný předpisný seznam
26. 06. 2019 Hromadný předpisný seznam

XML