MČ Pardubice III - Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Datová schránka: 5pmbyi2
E-mail: posta@umo3.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 03. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpragvy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
03. 03. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení vyhrazeného parkování v ulici J. Zajíce 953 - 954
03. 03. 2022 Dokument "Veřejná výhláška Stav..." již není dostupný.
25. 02. 2022 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místních komunikacích - oprava živičného krytu v ul. Věry Junkové
22. 02. 2022 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd ul. Dašická
17. 02. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška: Roz..." již není dostupný.
17. 02. 2022 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - zřízení vyhrazeného parkování v ul. Dubinská u čp. 738
17. 02. 2022 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti v ul. E. Košťála proti čp. 1013-1014
14. 02. 2022 Dokument "Vyrozumění: zahájení ..." již není dostupný.
14. 02. 2022 Informace o konání 18. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
09. 02. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny dne 2. 3. 2022
08. 02. 2022 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: uzavírka chodníku před domy čp. 48, 49 a pozemky p.č. 76/1, 76/2 vul. V. Junkové
08. 02. 2022 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: pokládka optické přípojky v ul. J. Janáčka před čp. 950
08. 02. 2022 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - stavební úpravy v ul. Rumunská
01. 02. 2022 EIA- Modernizace spalovny- veřejné projednávání
26. 01. 2022 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: zřízení vyhrazeného parkování v ul. J. Zajíce u čp. 861
26. 01. 2022 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: zřízení vyhrazeného parkování v ul. J. Zajíce u čp. 860
18. 01. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: označení změny místní úpravy provozu na stezce pro chodce a cyklisty a na silnici č. III/2982
14. 01. 2022 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: stavební práce v chodníku v ul. Staročenská před pozemkem p.č. 769/1 v Pardubicích
14. 01. 2022 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: zřízení vyhrazeného parkování v ul. E. Košťála u čp. 1017
11. 01. 2022 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Modernizace železničního uzlu v ul. Dašická
29. 12. 2021 Výběrové řízení č. 43/2021 na pozici odborný referent státní správy a samosprávy - úsek vnitřních věcí
23. 12. 2021 Dokument "Vyrozumění o pokračov..." již není dostupný.
23. 12. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
17. 12. 2021 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
17. 12. 2021 Oznámení: Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice
17. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č. 8/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 22/94 o povinném hubení obtížných hlodavců (potkanů,krys a myší) na území města Pardubic
17. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
13. 12. 2021 Informace o konání 17. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
09. 12. 2021 Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022
07. 12. 2021 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích na parkovišti proti areálu věznice v ul. Husova
03. 12. 2021 Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022
19. 11. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu v ul. Husova před domem čp. 720 a 820
12. 11. 2021 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. J. Zajíce a E. Košťála
10. 11. 2021 Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o prodloužení platnosti - "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"
09. 11. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na silnici I/36 v Pardubicích, v ul. kpt. Jaroše a v ul. Na Drážce
03. 11. 2021 Nařízení č. 6/2021 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic
01. 11. 2021 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Uzavírka místní komunikace v prostoru nadjezdu nad silnicí č. I/36 a železničního koridoru Pardubice - Česká Třebová v ul. Kyjevská a označení objízdných tras
29. 10. 2021 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu - uzavírka železničního přejezdu ev.č. P4903 na silnici č. II/355 v ul. Dašická
29. 10. 2021 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu - zřízení vyhrazeného parkování ul. E. Košťála u čp. 1007
27. 10. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - stavební práce při výstavbě výtahu a demolice rampy u domu čp. 983 v ul. J. Zajíce
25. 10. 2021 Výzva - vyjádření k podanému odvolání: T-Mobile Czech Republic a.s.
20. 10. 2021 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III - pro r. 2022
19. 10. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Recyklační dvůr"
15. 10. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. J. Janáčka před čp. 949
30. 09. 2021 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. J. Zajíce a E. Košťála
30. 09. 2021 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - zřízení vyhrazeného parkování v ul. Na Drážce před čp. 347
27. 09. 2021 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. J. Zajíce a E. Košťála
22. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání místního referenda konaného ve dnech 8. a 9. října 2021 v Městském obvodu Pardubice III
22. 09. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka chodníku v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1618

XML