MČ Pardubice III - Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Datová schránka: 5pmbyi2
E-mail: posta@umo3.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2020 Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, související stavba města Pardubice - cyklostezka"
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - ul. J. Zajíce před domem čp. 866
19. 03. 2020 OPATŘENÍ HEJTMANA V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU 03/2020
16. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - Sb.zák.č. 76/2020
16. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - Sb.zák.č. 77/2020
16. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - Sb.zák.č. 78/2020
16. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - Sb.zák.č. 79/2020
16. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - Sb.zák.č. 80/2020
16. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - Sb.zák.č. 81/2020
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - parkoviště za zdravotním střediskem v ul. L. Malé
13. 03. 2020 KONKRÉTNÍ KRIZOVÁ OPATŘENÍ K VYHLÁŠENÉMU NOUZOVÉMU STAVU
12. 03. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka před domy čp. 638-642 v ul. L.Matury
12. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - NOUZOVÝ STAV
10. 03. 2020 Opatření přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Oprava chodníků u domů č.p. 1556-1560 a č.p. 1561-1563 v ul. Na Drážce
06. 03. 2020 Veřejná vyhláška: Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stavbu "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"
28. 02. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení: Oznámení záměru "Výstavba objektů DWA a AMMC v areálu BARTH Pardubice"
20. 02. 2020 Přechodná úprava provozu: zřízení vyhrazeného parkování na stávajícím parkovišti u domu čp. 952 v ul. J. Janáčka
19. 02. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice"
17. 02. 2020 Informace o konání 8. řádného Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
11. 02. 2020 Dokument "Stavební povolení "Ve..." již není dostupný.
10. 02. 2020 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: v úseku od chodníku podél silnice č. I/36 po parkoviště u domu č.p. 961 v ul. J. Zajíce
10. 02. 2020 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: uzavírka chodníku podél boční stěny domu č.p. 869 v ul. J. Zajíce
03. 02. 2020 Výběrové řízení č. 42/2020 na pozici odborný referent státní správy a samosprávy - úsek přestupků
29. 01. 2020 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: parkoviště za zdravotním střediskem v ul. L.Malé
27. 01. 2020 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
27. 01. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby: "I/36 Pardubice, Dubina - Počápelské Chalupy - stavební úpravy a rozšíření silnice I/36"
22. 01. 2020 Místní úprava provozu: křižovatka ul. Bartoňova a Blahoutova
10. 01. 2020 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: zřízení vyhrazeného parkování ul. E. Košťála u čp. 957
08. 01. 2020 Dokument "Oznámení o podaném od..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Místní úprava provozu: vodorovné dopravní značení v ul. J. Zajíce u čp. 865
03. 01. 2020 Stavební povolení: "Regenerace panelového sídliště Dubina - etapa U - lokalita 6B" - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy
20. 12. 2019 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným Statutárním městem Pardubice
20. 12. 2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby z místopisu na rok 2020
19. 12. 2019 Rozhodnutí: záměr "I/36 Sezemice - obchvat"
13. 12. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: v ul. J. Janáčka před domem čp. 949
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za provoz TKO
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
09. 12. 2019 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: křižovatka ul. Bartoňova a Blahoutova
09. 12. 2019 Nařízení č. 5/2019, kterým se mění nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic
09. 12. 2019 Informace o konání 7. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020
28. 11. 2019 Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020
28. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává statut města Pardubic
26. 11. 2019 Dokument "Rozhodnutí - stavební..." již není dostupný.
25. 11. 2019 Nařízení č. 3/2019, kterým se mění nařízení č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních komunikacína území města Pardubic
21. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. J. Zajíce před a proti domu čp. 865
20. 11. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: "Regenerace panelového sídliště Dubina - etapa U - lokalita 6B"
18. 11. 2019 Výběrové řízení č. 41/2019 na pozici odborný referent státní správy a samosprávy - úsek přestupků

XML