MČ Pardubice III - Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Datová schránka: 5pmbyi2
E-mail: posta@umo3.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška: zřízení vyhrazeného parkování v ul. Dašická u čp. 1804
14. 04. 2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost: oznámení o odtažení vozidla
12. 04. 2021 Informace o konání 14. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Společné povolení: "Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558-1560, Pardubice"
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu - zřízení vyhrazeného parkování v ul. E. Košťála proti čp. 1015
07. 04. 2021 ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka železničního přejezdu ev.č. P4903 na silnici č. II/355 v ul. Dašická
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka chodníku v ul. Luční před čp. 1014
25. 03. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Skladovací haly v areálu Semtín Zone UMA - náhrada stávajících hal"
25. 03. 2021 Nařízení č. 3/2021, kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka chodníku v ul. Sezemická
22. 03. 2021 Obecně závazné vyhlášky: č. 1/2021, kterou se stanoví školské obvody a č. 2/2021, kterou se vydává statut města Pardubic
22. 03. 2021 Veřejná vyhláška: Oznámení o pokračování stavebního řízení - "Cyklistická stezka Trnová - Fáblovka - Dubina podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice"
17. 03. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení: "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027"
15. 03. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - oprava místních komunikací na území města Pardubic
10. 03. 2021 Veřejná vyhláška: stanovení místní úpravy provozu v ul. V Zátiší u čp. 1074 - 1075
10. 03. 2021 Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam
08. 03. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu - stavební práce v chodníku v ul. Dubinská, Dubové návrší a Pod Studánkou
05. 03. 2021 Nabídka k prodeji majetku zařazeného do likvidační podstaty v rámci likvidace pozůstalosti
03. 03. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - pokládka optické přípojky v ul. J. Janáčka u čp. 959-961
03. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška: Ozn..." již není dostupný.
18. 02. 2021 Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 v České republice
18. 02. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka místní komunikace v prostoru nadjezdu nad silnicí č. I/36 a železničního koridoru Pardubice-Česká Třebová v ul. Kyjevská
15. 02. 2021 Dokument "Usnesení: stavba "I/3..." již není dostupný.
15. 02. 2021 Informace o konání 13. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
10. 02. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. E. Košťála u čp. 967
27. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení vlivů koncepce na životní prostředí "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05: Aktualizace 2020"
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Bartoňova mezi čp. 833 a 874
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. J. Janáčka mezi čp. 959 - 961
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Bartoňova u čp. 846 - 849
22. 01. 2021 Dokument "Usnesení: ustanovení ..." již není dostupný.
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. E. Košťále v úseku čp. 1008-1005
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. V Zátiší u čp. 1074 - 1075
20. 01. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu při pokládce vodovodní přípojky před čp. 1736 v ul. Divišova
19. 01. 2021 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích: ul. Hraniční od čp. 247 po křižovatku s ul. Pod Lipami
13. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
30. 12. 2020 Dokument "Nařízení ústního jedn..." již není dostupný.
29. 12. 2020 Dokument "Rozhodnutí: odvolání ..." již není dostupný.
28. 12. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - pokládka kabelu nn v ul. K Pardubičkám
28. 12. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - označení uzavírky chodního a jízdního pruhu v ul. Spojilská u čp. 207 a 208
21. 12. 2020 Veřejná vyhláška: přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Dašická u čp. 1804
21. 12. 2020 Veřejná vyhláška: přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Brigádníků u čp. 367
14. 12. 2020 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu pro vozidla poskytující sociální a pečovatelské služby
14. 12. 2020 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na místních komunikacích v ul. Spojilská před čp. 1774
14. 12. 2020 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Luční u čp. 986 - čp. 1470
08. 12. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu - provedení uzavírky chodníku před domem čp. 851-812 v ul. L. Matury
08. 12. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky chodníku před čp. 851 - 812 v ul. L. Matury
08. 12. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu - označení provádění zvláštního užívání chodníku před pozemkem p.č. 857/12 v ul. U Háje
07. 12. 2020 Informace o konání 12. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
30. 11. 2020 Veřejná vyhláška: Rozhodnutí prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu "I/36 Sezemice - obchvat, zalesnění pozemků komunikace"

XML