MČ Pardubice III - Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Datová schránka: 5pmbyi2
E-mail: posta@umo3.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání místního referenda konaného ve dnech 8. a 9. října 2021 v Městském obvodu Pardubice III
22. 09. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka chodníku v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1618
22. 09. 2021 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 v Městském obvodu Pardubice III
21. 09. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - pokládka optické sítě v ul. J. Zajíce u čp. 867 a 983
21. 09. 2021 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - rekonstrukce plynovodu v ul. V. Junkové
20. 09. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Ve Stezkách před čp. 100
17. 09. 2021 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
17. 09. 2021 Informace o konání 16. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
16. 09. 2021 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
13. 09. 2021 Stanovení minimálního počtu členů místní komise pro místní referendum konané ve dnech 8. a 9. října 2021 na území Statutárního města Pardubice
13. 09. 2021 Informace o konání 16. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
13. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060795472
09. 09. 2021 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
06. 09. 2021 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - sportovní akce - Pardubický vinařský půlmaraton
02. 09. 2021 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy spočívající ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v osadě Hůrka
23. 08. 2021 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
16. 08. 2021 Oznámení o odstranění silničního vozidla
16. 08. 2021 Oznámení o odstranění silničního vozidla
11. 08. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Na Drážce u čp. 1564
11. 08. 2021 Oznámení o stanovení výše zvláštních odměn členům městské, místní a okrskové komise v rámci konání místního referenda
10. 08. 2021 Oznámení o odstranění silničního vozidla
09. 08. 2021 Závěr zjišťovacího řízení "I/2 Pardubičky - Sezemice"
23. 07. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - zřízení vyhrazeného parkování v ul. L. Malé u čp. 818
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu v ul. Spojilská a V. Junkové
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška: Zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v osadě Hůrka
12. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva statutárního města Pardubice ve znění "Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?"
08. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - vý..." již není dostupný.
08. 07. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Na Drážce u čp. 358
08. 07. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. K Lesu před p.č. 184/3
30. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 - Statut města Pardubic
29. 06. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Brigádníků u čp. 366 - 369
29. 06. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. K Lesu k pč. 184/3
25. 06. 2021 Hromadný předpisný seznam - TKO r. 2020
25. 06. 2021 Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení k záměru "Hala Petra - Faurecia Pardubice, Etapa 2"
23. 06. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "I/2 Pardubičky - Sezemice"
23. 06. 2021 Hromadný předpisný seznam - TKO r. 2020
22. 06. 2021 Veřejná vyhláška: vydání XX. změny Územního plánu města Pardubice
17. 06. 2021 Hromadný předpisný seznam - TKO za r. 2020
15. 06. 2021 Hromadný předpisný seznam - TKO r. 2020
14. 06. 2021 Hromadný předpisný seznam - TKO za r. 2020
14. 06. 2021 Informace o konání 15. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III
10. 06. 2021 Hromadný předpisný seznam - TKO za r. 2020
09. 06. 2021 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka MK v ul. Dašická před křižovatkou se silnicí ul. Na Drážce
09. 06. 2021 Veřejná vyhláška: „Cyklistická stezka Trnová - Fáblovka - Dubina podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“
08. 06. 2021 Hromadný předpisný seznam: TKO za r. 2020
07. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o veřejném pořádku
04. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu MO Pardubice III za rok 2020
03. 06. 2021 Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam - TKO za r. 2020
27. 05. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Hala Petra - Faurecia Pardubice, Etapa 2"

XML