MČ Brno - Útěchov

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-utechov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Útěchov
Adamovská 15/6
644 00 Brno

Datová schránka: 8urbyje
E-mail: podatelna.utechov@volny.cz, utechov@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 10. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo tajemníka úřadu
21. 09. 2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
19. 09. 2018 Informace o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
19. 09. 2018 Pozvánka na zasedání ZMČ Brno-Útěchov
06. 09. 2018 Opatření obecné povahy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
05. 09. 2018 Pozvánka na zasedání ZMČ Brno-Útěchov
04. 09. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
03. 09. 2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
27. 08. 2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
27. 08. 2018 Konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Masarykovy základní školy, Kamenačky 3591/4
21. 08. 2018 Vyýběrové řízení č. BBV/11/2018 o nejvýhodnější nabídku na koupi movitých věcí
15. 08. 2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
15. 08. 2018 Výběrové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna
14. 08. 2018 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny – KDU-ČSL
14. 08. 2018 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny- Občanská demokratická strana
14. 08. 2018 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny – Nestraníci pro Útěchov
14. 08. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
13. 08. 2018 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
13. 08. 2018 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
06. 08. 2018 Minimální počet členů okrskové volební komise
01. 08. 2018 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
30. 07. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na funkci referenta stavebního úřadu ÚMČ Brno-Ivanovice
09. 07. 2018 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout, propachtovat nebo jej poskytnout jako výpůjčku
03. 07. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Radiolokátor Sokolnice
03. 07. 2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
03. 07. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28. 06. 2018 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku
27. 06. 2018 Informace o jednání ZMČ Brno-Útěchov o provedené kontrole MČ Brno-Útěchov Odborem interního auditu a kontroly magistrátu města Brna
27. 06. 2018 Stanovení potřebného počtu podpisů na peticích pro volby do ZMČ Brno-Útěchov
27. 06. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
25. 06. 2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou movitou věc
25. 06. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
19. 06. 2018 Pozvánka na zasedání ZMČ Brno-Útěchov
15. 06. 2018 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
14. 06. 2018 Konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Školní jídelny Brno, Horní 16, příspěvková organizace
14. 06. 2018 Konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Hatě 19, příspěvková organizace
08. 06. 2018 Oznámení o počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Útěchov pro volební období 2018 – 2022
01. 06. 2018 Nabídkové řízení na prodej pozemku p.č. 383/5 včetně stavby č.pop. 600, Štefánikova 66a a pozemku p.č. 383/6 v k.ú. Ponava
29. 05. 2018 Pozvánka na jednání ZMČ Brno-Útěchov
28. 05. 2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
25. 05. 2018 Informační povinnost DDPR
24. 05. 2018 Konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Skořepka 5 a Arménská 21
24. 05. 2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
24. 05. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Návrh změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM – Areál Jaselských kasáren
03. 05. 2018 Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28. 04. 2018 Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam FÚ pro Jihomoravský kraj
28. 04. 2018 Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Starý Lískovec
28. 04. 2018 Příloha č. 2 ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Útěchov
28. 04. 2018 Příloha č. 1 ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Útěchov
28. 04. 2018 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Útěchov

XML