MČ Brno - Útěchov

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-utechov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Útěchov
Adamovská 15/6
644 00 Brno

Datová schránka: 8urbyje
E-mail: podatelna.utechov@volny.cz, utechov@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 03. 2015 Nabídkové řízení na prodej nemovitostí na adrese Křenová č.or. 47
17. 03. 2015 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
17. 03. 2015 Oznámení o počtu členů ZMČ Brno-Útěchov pro volební období 2014 - 2018
17. 03. 2015 Závěrečný účet za rok 2013 a Účetní závěrka k 31.12.2013 - 2. část
17. 03. 2015 Nařízení č. 3/2014 kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.1/2002, kterým se vydádá "Tržní řád"
17. 03. 2015 Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Starý Lískovec
17. 03. 2015 Nabídkové řízení na prodej nemovitosti Charbulova
17. 03. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - daň z nemovitých věcí - rok 2014
17. 03. 2015 Placení daně z nemovitých věcí na rok 2014
17. 03. 2015 Nabídkové řízení na prodej id. 1/2 nemovitosti Jakubské nám. 2/Rašínova 8
17. 03. 2015 Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Šlapanice u Brna
17. 03. 2015 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
17. 03. 2015 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
17. 03. 2015 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17. 03. 2015 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
17. 03. 2015 Vyhlášení konkurzního řízení
17. 03. 2015 Výroční zpráva STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
17. 03. 2015 Příloha k výroční zprávě Magistrátu města Brna o poskytování informací
17. 03. 2015 Zveřejnění návrhu koncepce včetně hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
17. 03. 2015 Nabídkové řízení na prodej pozemků v k.ú. Medlánky
17. 03. 2015 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
17. 03. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání upraveného návrhu změny ÚPmB
17. 03. 2015 Sdělení o opravě stanoviska k návrhu Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB"
17. 03. 2015 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2014
17. 03. 2015 Návrh rozpočtu na rok 2014
17. 03. 2015 Záměr obce - zimní údržba komunikací
17. 03. 2015 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
17. 03. 2015 Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Chrlice
17. 03. 2015 Nabídkové řízení na prodej pozemků v k.ú. Bohunice
17. 03. 2015 Nabídkové řízení
17. 03. 2015 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 86924/2013 - nebezpečí požáru
17. 03. 2015 Záměr obce - provozování internetu v k.ú. Útěchov u Brna
17. 03. 2015 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
17. 03. 2015 Nabídkové řízení na prodej budovy a pozemku v k.ú. Bystrc
17. 03. 2015 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
17. 03. 2015 Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Brněnské Ivanovice
17. 03. 2015 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
17. 03. 2015 Příloha k výroční zprávě Magistrátu města Brna o poskytování informací
17. 03. 2015 Výroční zpráva STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
17. 03. 2015 Pečovatelská služba
17. 03. 2015 Výroční zpráva MČ Brno-Útěchov
17. 03. 2015 Výroční zpráva STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
17. 03. 2015 Výroční zpráva o činnosti ÚMČ v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
17. 03. 2015 Daň z nemovitostí na rok 2009 - základní ceny zemědělských pozemků
17. 03. 2015 Informace o jednání ZMČ Brno-Útěchov ve věci výsledku kontroly samostatné působnosti MMB, Odborem kontroly
17. 03. 2015 Výroční zpráva statutárního města Brna o poskytování informací za rok 2009

XML