MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 09. 2015 Soubor ke stažení Záměr MČ Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek - pozemek p.č. 4026, zahrada
02. 09. 2015 Soubor ke stažení Záměr MČ Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek - pozemek p.č. 1508/1, orná půda
02. 09. 2015 Soubor ke stažení Záměr MČ Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek - pozemek p.č. 4048, zahrada
02. 09. 2015 Soubor ke stažení Záměr MČ Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek - pozemek p.č. 887/3, zahrada
31. 08. 2015 Zobrazit celý článek Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - TJ Sokol Brno-Tuřany
27. 08. 2015 Soubor ke stažení Čištění vozovek základního komunikačního systému - 9. 11. 2015 ul. Rolencova
26. 08. 2015 Soubor ke stažení Svolání 6/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
21. 08. 2015 Soubor ke stažení Záměr MČ Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek - pozemky p.č. 692, 693, zahrada
21. 08. 2015 Soubor ke stažení Záměr MČ Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek - pozemek p.č. 4031, zahrada
17. 08. 2015 Dokument "Soubor ke stažení Veř..." již není dostupný.
28. 07. 2015 Soubor ke stažení Sdělení, Seznámení s podklady rozhodnutí, VV - Vacková, staveb. úpravy bytu
18. 06. 2015 Soubor ke stažení Záměr MČ Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek - část střechy na budově č.p. 32 na adrese Požární 1
17. 06. 2015 Soubor ke stažení Svolání 5/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
28. 05. 2015 Dokument "Soubor ke stažení Veř..." již není dostupný.
28. 05. 2015 Dokument "Soubor ke stažení Veř..." již není dostupný.
26. 05. 2015 Soubor ke stažení Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení stavebního řízení a řízení o povolení odběru vod - Eckhardt
21. 05. 2015 Soubor ke stažení Záměr MČ Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek - pozemek v k.ú. Brněnské Ivanovice p.č. 887/3, zahrada
21. 05. 2015 Soubor ke stažení Záměr MČ Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek - pozemek v k.ú. Tuřany p.č. 4046, zahrada
21. 05. 2015 Soubor ke stažení Záměr MČ Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek - pozemek v k.ú. Tuřany p.č. 4048, zahrada
13. 05. 2015 Soubor ke stažení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice: vedoucí Odboru všeobecného
27. 04. 2015 Soubor ke stažení Usnesení, Přerušení řízení, Veřejná vyhláška - Vacková, staveb.úpravy bytu, spojené se změnou v užívání na soukr. MŠ
27. 04. 2015 Soubor ke stažení Výzva k odstranění nedostatku podání, Veřejná vyhláška - Vacková, staveb. úpravy bytu, spojené se změnou v užívání na soukr. MŠ
27. 04. 2015 Dokument "Soubor ke stažení Veř..." již není dostupný.
22. 04. 2015 Soubor ke stažení Svolání 4/VII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany dne 30.04.2015
22. 04. 2015 Soubor ke stažení Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění
22. 04. 2015 Soubor ke stažení Veřejná vyhláška, Usnesení, Oprava zřejmých nesprávností - č. ÚR/T/02/2015
22. 04. 2015 Soubor ke stažení Veřejná vyhláška, Rozhodnutí č. V/3/2014
22. 04. 2015 Soubor ke stažení Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2014
08. 04. 2015 Soubor ke stažení Vyhlášení výběrového řízení - referent účetnictví
31. 03. 2015 Dokument "Soubor ke stažení Veř..." již není dostupný.
19. 03. 2015 Soubor ke stažení Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení stavebního řízení
18. 03. 2015 Soubor ke stažení Výroční zpráva úřadu městské části o poskytování informací za rok 2014
17. 03. 2015 Soubor ke stažení Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
17. 03. 2015 Soubor ke stažení Plán čištění komunikací na rok 2015
17. 03. 2015 Soubor ke stažení Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
17. 03. 2015 Soubor ke stažení Oznámení o pokračování územního řízení a seznámení s podklady roźhodnutí, veřejná vyhláška

XML